1. Gerçekleşen, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semûd ve ’Âd (kavimleri), başa çarpan olayı yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu yüzden Semûd (kavmi) azgın bir vak’a ile helâk edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. ’Âd (kavmi) ise uğultulu, azgın bir kasırga ile helâk edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Allâh) Onu, yedi gece, sekiz gün ardı ardına onların üzerine saldı. O kavmi orada, içi boş hurma kütükleri gibi serilmiş görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan hiç geri kalan görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Fir’avn ve ondan öncekiler ve altüst olmuş kentler(in halkı olan Lût kavmi) de hatâlı iş yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Su(lar) kabarınca biz sizi, akıp giden (gemi)de taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onu size bir ibret yapalım ve belleyen kulak(lar) onu bellesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sûr’a bir tek üfleme üflendiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün, olan olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılmıştır; o gün o, zayıf, sarkıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de onun kenarlarındadır. O gün Rabbinin tahtını, üstlerinde sekiz (melek) taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün (Allah’a) arz olunursunuz. Sizden hiçbir giz, (Allah’a) gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı sağından verilen: "Alın Kitabımı okuyun" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Ben hesabımla karşılaşacağımı sezmiştim zaten." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, memmun eden bir yaşam içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir bahçede. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki devşirmesi kolay (meyvaları yakın. Oturan, elini uzatıp alabilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü âfiyetle yeyin, için!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: "Keşke bana Kitabım verilmeseydi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Şu hesabımı hiç bilmemiş olsaydım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Keşke (ölüm) işimi bitirmiş olsaydı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Malım bana hiçbir yarar sağlamadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Gücüm (saltanatım) benden yok olup gitti" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Allâh, cehennemin muhafızlarına buyurur:) "Tutun onu, bağlayın onu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Sonra cehenneme sallayın onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan zincire vurun onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Çünkü o büyük Allah’a inanmıyordu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Yoksulu doyurmaya ön ayak olmuyurdu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün burada onun için candan bir dost yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İrinden başka yiyecek de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu, (bile bile) hatâ işleyenlerden başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yoo, yemin ederim; gördüklerinize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ki, o (Kur’ân) elbette değerli bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şâ’irin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o, (Muhammed), bazı laflar uydurup bize iftirâ etseydi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette onun sağ (elini veya kuvvet)ini alırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onun can damarını keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden hiç kimse buna engel olamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O (Kur’ân), korunanlar için bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Biz, içinizde yalanlayanlar bulunduğunu elbette biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Doğrusu o, kâfirler için hasrettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O, kesin gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse ulu Rabbinin adını tesbih et (O’nun eksikliklerinden uzak, yücelerden yüce olduğunu an). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster