1. Herhangi bir soru/istek sahibi (ahirette) vuku bulması kesin olan tarifsiz azabı hemen (burada) sorup isteyebilir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kâfirler için, onu engelleyecek yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Allah`tan gelir; tekamül mertebelerinin sahibi olan (Allah`tan): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bütün melaike, ruh ile birlikte, süresi (dünyaya göre) elli bin yıl olan bir günde O`na yükselir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Artık (sen ey muhatap), güzel bir sabırla diren! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Çünkü onlar (Hesap Günü`nü) çok uzak bir ihtimal olarak görüyorlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Biz ise onu çok yakın görüyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün gökyüzü yanık yağ tortusu gibi kıpkızıl olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bütün dağlar hallaç pamuğu gibi atılmış olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. bir dost başka bir dostu sormayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar birbirlerinin görüş alanında olacakları (halde böyle olacak). O gün günahı tabiat edinmiş kişi, azaptan kurtulmak için fidye vermek isteyecek öz evladını, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. eşini, kardeşini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. kendisine sığınak olmuş bütün yakınlarını; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. dahası yeryüzünde yaşayan herkesi (fidye vermek isteyecek) ki kendisi kurtulabilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat ne mümkün! (Onu bekleyen) dediğini çarpan tarifsiz bir alevdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. derisini kavuran bir alev; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. o, (hakka) sırt dönenleri ve (vahiyden) yüz çevirenleri kendine davet eder; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. zira o (serveti) toplayıp (paylaşmayarak) biriktiriyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kuşku yok ki insan pek tatminsiz yaratılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şer dokundumu mızıkcı Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ama bir iyiliğe nail olduğu zaman da onu herkesten kıskanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Namazla dik duranlar müstesna: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onlar ki namazlarında titiz ve devamlıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlar ki, malları üzerinde belirli (kimselerin) hakkı olduğunu (bilirler): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Hassaten yardım isteyenlerin ve (isteyemediği için) mahrum kalanların... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Yine onlar ki Hesap Günü`nü gönülden tasdik ederler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. ve onlar ki Rablerinin azabından dolayı derin bir ürperti içerisindedirler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. çünkü hiç kimse Rabbinin azabına karşı dokunulmaz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yine onlar ki, iffetlerini korurlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ancak eşleri, yani meşru şekilde hakkını vererek sahip oldukları kimseler müstesna: zaten onlar (meşru eşleriyle paylaştıkları cinsellikden dolayı) kınanamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ama bu sınırın ötesine geçen kimseler haddi aşmış olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onlar ki, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Yine onlar ki, şahitlik görevinin hakkını verirler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. ve onlar ki, namazlarının (amacını) titizlikle gözetirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İşte cennetlerde sınırsız ikrama nail olacaklar bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. İnkarı hayat tarzı edinmiş olan şunlara ne oluyor ki, senden yana boyunlarını uzatarak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. dağınık gruplar halinde bir sağa bir sola gezinip duruyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ne yani, şimdi onlardan her biri, tarifsiz nimetler cennetine gireceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Kesinlikle hayır. Şu bir gerçek ki onları iyi bildikleri bir şeyden yaratan Biziz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Artık bundan ötesi yok! Gündoğumu ve günbatımı noktalarının tümünün Rabbi olan (Zatıma) yemin ederim ki: elbet Biz kadiriz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. onları kendiliğinden daha hayırlı bir toplumla değiştirmeye... Zira Biz asla aşılıp (önüne) geçilenlerden biri değiliz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Artık onları kendi haline bırak; vaad edildikleri güne kavuşuncaya kadar lafa dalıp oynayadursunlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. o gün onlar, sanki putlarına doğru seğirtirmiş gibi hızla mevzilerinden fırlarlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. gözleri yıkılmış, zillete bürünmüş bir halde: işte bu, onların daha önce defalarca tehdit edildikleri gündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster