1. Gerçekleşen! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O ani FELAKETİ, Semud ve Âd yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu yüzden Semud kavmi gürleyen bir sesle imha edildi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd’a gelince onlar da uğultulu, azgın bir kasırga ile imha edildiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu üzerlerine yedi gece ve sekiz gün kesintisiz saldı; öyle ki, orada o kavmi yere yıkılmış olarak görürsün. Sanki onlar kökten sökülmüş/içi boş hurma kütükleridirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şimdi onlardan hiç geri kalan bir şey görüyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve altüst olmuş kentler halkı; hep aynı hatayı işlediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rablerinin elçisine isyan ettiler. O da kendilerini şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakaladı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz biz, (Nuh tufanı sırasında) su azıp köpürdüğü/taştığı zaman sizi, o akıp gidenin içinde taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öyle ki, onu sizin için bir hatırlatma yapalım ve kavrayabilen kulaklar da onu kavrasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sur’a tek bir üfürüşle üfürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp da tek vuruşla birbirlerine çarpıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Işte o gün olacak olan olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve gök yarılıp parçalanacak, çünkü o gün zayıf ve güçsüz düşecek/sarkacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve melekler onun (göğün) çevresinde onların üstünde de o gün; sekizi, Rabbinin Arş’ını taşırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Siz o gün arz olunursunuz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı sağından verilen kimseye gelince, der ki: "İşte, alın kitabımı okuyun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Çünkü ben, hesabıma kavuşacağımı biliyordum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O artık, hoş/razı edici bir hayat içindedir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennette (bahçede). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onun meyveleri sarkmış, koparılması çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Yiyiniz, içiniz, afiyet olsun! Geçmiş günlerde peşin olarak gönderdiklerinize karşılık!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabi solundan verilen kimseye gelince, der ki: "Ne olurdu kitabım (suç dosyam) bana verilmeseydi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ne olurdu o (ölüm), hesabımı kesip de bitirseydi (ölümüm sonum olsaydı!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana fayda vermedi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Otoritem de benden kopup gitti!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "tutun onu, hemen bağlayın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Sonra onu çılgın bir aleve sallayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra da onu boyu yetmiş arşın olan zincire vurun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, yüce Allah’a inanmazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Ve yoksula yedirmeye teşvik etmezdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bugün ona burada yakın bir dost yoktur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ve irinden başka bir yiyecek de yoktur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu büyük günahkârlardan başkası yemez." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hayir, yemin ederim gördüklerinize Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Şüphesiz o, şerefli bir Rasûl’ün/Elçi’nin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O, bir şair sözü değildir. Ne kadar da az inanıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O, bir kâhinin sözü de değildir. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, âlemlerin Rabbinden indirilmiştir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer o (elçilik yaparken/ayetlerimizi ulaştırırken), Bize karşı bazı sözler isnat etmiş/uydurmuş olsaydı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette onun bütün gücünü alırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra onun şah damarını elbette keserdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Şüphesiz o, sakınanlar için bir öğüttür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanlar bulunduğunu biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kesinlikle o (Kur’an), inkârcılar için bir hasrettir/iç yarasıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve şüphesiz o (Kur’an), kesin haktır/gerçektir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse sen de, azim sahibi Rabbinin ismini (tesbih ederek/anarak) yücelt/ulula! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster