1. Gerçekleşen (olay). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o gerçekleşen? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve Semud o azgın (sarsıntı) ile yok edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad ise sert ve azgın bir kasırga ile yok edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu, yedi gece ve sekiz gün boyunca üzerlerine bir bela olarak saldı. Halkın, çürümüş hurma gövdeleri gibi yere yıkıldıklarını görürsün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların hiçbir kalıntısını görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve altüst olan (Sodomlu)lar da kötülük işlemişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rab’lerinin elçisine isyan ettiler. Bunun sonucu olarak da onları şiddeti gittikçe artan bir biçimde yakalamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Su taşınca sizi akıp giden (sal) üzerinde taşımıştık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki o size bir ders olsun ve dinleyen kulaklar anlasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Boruya bir kez üfürüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar kaldırılıp birbirine çarpılıp darmadağın edildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün kaçınılmaz olay gerçekleşmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılmıştır, parçalanmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Denetçiler her yandadır. Efendinin yönetimi o gün sekiz (evren) üzerinde egemen olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün ortaya çıkarılırsınız ve hiçbir şeyiniz gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı sağından verilen, "Alın kitabımı okuyun" der, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Hesabımla karşılaşacağımı bekliyordum." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. O mutlu bir yaşantı içindedir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir bahçede, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Meyveleri ulaşılabilecek mesafededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geçmiş günlerinizde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yiyiniz, içiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı solundan verilenlere gelince, onlar, "Keşke kitabım bana verilmeseydi" der, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hesabımın ne olduğunu öğrenmeyeydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Keşke ölümüm sonum olsaydı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Param bana yaramadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Tüm gücümü yitirdim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Yakalayın, bağlayın onu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Ve sonra cehennemde yakın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Sonra, onu yetmiş arşın boyunda bir zincire vurun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, Yüce ALLAH’ı onaylamıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yoksullara yedirmeye de çalışmıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu yüzden onun buralarda bir dostu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Hiçbir yiyeceği de… İrin hariç, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu ancak günahkarlar yer. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yemin ederim gördüklerinize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ki bu şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O bir şair sözü değildir; ne de az onaylıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Kahin sözü de değildir; ne de az düşünüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Evrenlerin Efendisinden indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O bize bazı sözler yakıştırsa, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Biz onu kuvvetle yakalar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra, ondan vahyi keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Ve sizden kimse de buna engel olamazdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İçinizden yalanlayanlar olduğunu iyi biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. O, inkârcılar için bir üzüntü kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O, kuşkusuz mutlak gerçektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse Büyük olan Efendinin ismini yücelt. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster