1. Nun, kaleme ve yazdıklarına andolsun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen Efendinin nimetiyle delirmiş değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Senin için kesintisiz bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kuşkusuz sen üstün ahlaki standartlar üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sen de göreceksin, onlar da görecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizin şaşkın olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Efendin, kimin yolundan sapmış olduğunu da en iyi bilir, doğru yolda olanları da en iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öyleyse yalanlayanlara uyma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kendilerinin ödün verip uzlaşabilmesi için senin de ödün verip uzlaşmanı istediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şunların hiçbirine uyma: yemin edip duran, aşağılık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İftiracı, söz götürüp getiren, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyiliğe ve yardıma engel olan, saldırgan, günahkar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İnsafsız ve sahtekâr. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve çocuk sahibidir diye (onlara uyma). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman, "Efsane" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onun burnunu işaretleyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onları sınadık; tıpkı bahçe sahiplerini sınadığımız gibi. Sabahleyin devşireceklerine yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Bundan hiçbir kuşkuları yoktu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar uykudayken Efendin tarafından gönderilen bir ziyaretçi (fırtına) bahçelerini ziyaret etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve bahçe meyvesiz kalmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabahleyin birbirlerine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Devşirecekseniz, haydi ekinlerinize erken varın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken yola çıktılar, aralarında konuşuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Sakın, bugün hiçbir yoksul oraya yanınıza girmesin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sonuçtan emin bir halde erken vardılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Fakat bahçeyi görünce, "Biz yolu şaşırdık" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Yok, doğrusu biz yoksun bırakıldık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ortancaları (erdemlileri), "Ben size demedim mi? Efendinizi yüceltmeniz gerekmez miydi?" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dediler ki, "Efendimiz yücedir. Biz zalimler imişiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve hemen birbirlerini suçlamaya başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dediler ki, "Yazıklar olsun bize. Azgınmışız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Belki Efendimiz bize daha iyisini verir. Biz Efendimize dönüyoruz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Bir bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Erdemliler, Rab’lerinden nimet bahçeleri haketmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa, dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair Diriliş Gününe kadar sürecek bir güvence mi aldınız bizden? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor onlara, "Bunu kim garanti etmektedir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa onların ortakları mı var? Haydi ortaklarını getirsinler, eğer doğru kimseler iseler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Gün gelecek, onların içyüzleri açığa çıkarılacak, secdeye çağrılacaklar; ancak buna güçleri yetmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri düşmüş bir durumda, onları aşağılanma kaplar. Oysa onlar sağlam iken secdeye çağrılmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu hadisi (sözü) yalanlayanla Beni başbaşa bırak. Onları, bilmedikleri yerden yavaş yavaş yaklaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara mühlet veriyorum. Benim planım sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa geçmişin ve geleceğin bilgisi onların yanında da onlar mı kaydediyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Efendinin hükmünün gerçekleşmesi için sabret. Balığın arkadaşı (Yunus) gibi olma. Hani o, (balık tarafından) yutulmuş bir durumda iken seslenmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Efendisinden ona bir nimet ulaşmasaydı, kınanmış olarak çorak bir sahile atılacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Mesajı işittikleri zaman, inkârcılar neredeyse seni gözleriyle yiyeceklerdi. "O, delidir!" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Halbuki o, tüm evrene bir mesajdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster