1. (Gerçekleşecek) Kıyamet! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir, o Kıyamet? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gerçekleşenin (Kıyametin) ne olduğunu sen nerden bileceksin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd kavmi ise gürültülü ve azgın bir fırtına ile yok edildiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Allah o fırtınayı üzerlerine yedi gece sekiz gündüz musallat etmişti. Öyle ki, o kavmi içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bak şimdi görebilir misin onlardan bir kalıntı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler de hep o hatayı işleyegeldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Hep Rablerinin elçilerine karşı geldiler. O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kuşkusuz, sular kabarınca sizi gemide biz taşıdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu size bir ibret yapalım ve belleyici kulaklar bellesin diye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sûr’a bir tek üfleme üflendiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Arz ve dağlar yerlerinden kaldırılıp şiddetle birbirine çarpılarak darmadağın olduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün olacak olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O gün gök yarılmış, sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melekler de onun etrafındadır, O gün Rabbinin Arşını bunların da üstünde sekiz melek yüklenir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün (hesap için Allah’a) arz olunursunuz, öyle ki gizli bir haliniz kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı sağından verilen, «alın okuyun kitabımı..» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. «Çünkü ben hesabıma kavuşacağımı sezmiştim» der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o hoşnut bir hayattadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir cennettedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki o cennetin meyveleri sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. «Geçmiş günlerde yaptığınız işlerden ötürü afiyetle yeyin, için.» (denir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Kitabı sol tarafından verilen ise der ki: «Keşke kitabım verilmeseydi de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hesabımın ne olduğunu bilmeseydim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ne olurdu o ölüm, iş bitirici olsaydı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Malım bana hiç fayda vermedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Gücüm de benden yok olup gitti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Zebanilere şöyle denir): «Onu yakalayın da bağlayın.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. «Sonra cehenneme atın onu.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. «Sonra da boyu yetmiş arşın zincir içerisinde onu oraya sokun.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Çünkü o, büyük Allah’a inanmıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Yoksula yedirmeye teşvik etmiyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Bir irinden başka yiyecek de yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Onu günahkârlardan başkası yemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Andolsun gördüklerinize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Kuşkusuz Kur’ân, şerefli bir peygamberin (Allah’tan) getirdiği sözdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O bir şair sözü değildir, siz çok az inanıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhin sözü de değildir, ne de az düşünüyorsunuz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. O, âlemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette biz onu bundan dolayı kuvvetle yakalardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra da onun şah damarını keser atardık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Bununla beraber biz biliyoruz ki sizden inanmayanlar var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Kuşkusuz bu Kur’ân kafirler için bir pişmanlık vesilesidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Gerçekten o, şüphe götürmez bir bilgidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. O halde, haydi tesbih et Rabbinin yüce ismiyle. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster