1. El Hakka (ölümle birlikte ortaya çıkacak mutlak hakikat)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir El Hakka? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. El Hakka’yı sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semud ve Ad, o Karia’yı (ölüm sonrası yaşanacak sonsuz yaşamı) yalanladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Semud’a gelince, yüksek sesli depremle helâk edildiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ad’a gelince, şiddetli bir kasırgayla helâk edildiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu (kasırgayı) onlara, yedi gece ve sekiz gün musallat etti! O toplumu orada içi boş hurma kütükleri gibi yere yıkılmış görürsün! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan geriye kalan ne görüyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun, ondan öncekiler ve helâk olmuş şehirler, hep o hatayı yapanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rablerinin Rasûlüne âsi oldular da (Rableri) onları şiddetle yakalayıverdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Muhakkak ki o su, kontrol dışı yükseldiğinde, sizi akıp gidenin içinde biz taşıdık! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Onu, sizin için bir hatırlatma ve iyi algılayan kulak da onu iyi kavrasın diye (naklettik)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sur’a (sûretlere - o anki bedenlere) nefha-i vahide (tek bir üfürüş) üflendiğinde (bilinçler hakikatlerini bedensiz fark ettiklerinde)... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Arz (bedenler) ve dağlar (benlikler) kaldırılıp da tek darbeyle darmadağın edildiklerinde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o süreçte, o vâkı’a (herkesin mutlak hakikati fark edip yaşaması) oluşmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O semâ (benlik bilinci) yarılmıştır! O süreçte o, göçmüştür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melek de onun etrafındadır! Rabbinin arşını ise o süreçte onların (mahlûkatın) üstünde (boyutsal üstünde - derûnî yüceliğinde) bulunan sekiz (kuvve) taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O süreçte, hiçbir gizliniz gizli kalmaksızın arz olunursunuz (apaçık ortada olursunuz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Kitabı (yaşam bilgi kayıtları) sağından oluşmuş olana gelince; o şöyle der: "İşte alın, okuyun bilgilerimi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Gerçekten ben, yaptıklarımın sonucuna kavuşacağımı düşünüyordum!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, mutlu bir seyir içindedir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Âli (yüce) bir cennette! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Onun yaptıklarının getirisi nimetler, elinin altındadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geçmişinizde yaptıklarınızın sonucu olarak şimdi afiyetle yeyip için! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yaşam bilgisi kayıtları (kitabı) solundan oluşmuş olana gelince; o da şöyle der: "Keşke bana kayıtlarım hiç verilmeseydi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hesabımı (yaptıklarımın sonucunun ne olduğunu) hiç bilmeseydim!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Keşke (bu aşamaya gelinmeden) iş bitmiş olsaydı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Servetim bana hiçbir fayda sağlamadı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bütün gücüm de yok olup gitti." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Tutun da bağlayın onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Sonra Cahîm’e (cehenneme) atın onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Sonra uzunluğu yetmiş arşın olan bir zincir içine sokun onu;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Çünkü o, Esmâ’sıyla hakikati olan Aziym Allâh’a iman etmiyordu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Yoksulları doyurmak konusunda hiç çabası yoktu (cimriydi)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "İşte bu süreçte onun hiçbir candan dostu yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "İrinli artıklardan başka yiyecekleri olmaz;" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Suçlular sadece onu yer!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Yemin olsun görmekte olduklarınıza, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Muhakkak ki O, Keriym bir Rasûlün kavlidir (sözüdür). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. O bir şair sözü değildir... İmanınız çok kısıtlı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhin sözü de değildir... Hatırlayıp düşünmeniz de çok kısıtlı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Rabb-ül âlemîn’den bir tenzîldir (tafsile indirme)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Uydurup bize atfetseydi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Elbette O’ndan sağ elini (gücünü) alırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra, elbette O’nun şah damarını (carotis arter) keserdik! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Muhakkak ki O (Kur’ân), korunmak isteyenler için düşündürücü hatırlatmadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Muhakkak ki biz, yalanlayanlarınızı elbette biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Muhakkak ki O (kıyamet süreci), hakikat bilgisini inkâr edenler için elbette büyük pişmanlıktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki O (kıyamet süreci), elbette Hakk-el Yakîn’dir (hakikatin en açık seçik yaşantısıdır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Öyleyse, ismi Aziym olan Rabbin namına (Esmâ’sına kullukla) işlevine devam ederek O’nu tespih etmiş ol! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster