1. Nun (Ulûhiyet ilmi) ve Kalem’e (ilmi açığa çıkaran) ve satır satır yazdıklarına (ilmin gereğini tüm detaylarıyla Sünnetullâh olarak yaratana) kasem ederim ki... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen, Rabbinin nimeti olarak, bir cin (görünmeyen varlık türlerinden biri) hükmü altında olan değilsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Muhakkak ki senin için ardı kesilmeyen bir mükâfat vardır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki sen azîm bir ahlâklasın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginiz cinlere tutulmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Muhakkak ki Rabbin, yolundan kimin saptığını (varlıklarından) iyi bilir! O, hakikate erenleri de (varlıklarında) iyi bilir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O hâlde yalanlayanlara itaat etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Arzu ettiler ki, sen yumuşak (tavizkâr) davranasın da, onlar da (sana karşı) hoşgörülü davransınlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. UYMA! Çokça yemin eden (Allâh’tan ve Sünnetullâh’tan kozalı olduğu için) basit, düşüncesiz her kişiye; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Alaycı, ayıplayan, laf taşıyan; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Durmadan (hakikatin) yaşanılmasına engel olan, haddi aşan suçlulara; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Tutucu cahile, üstelik inkârıyla damgalıya! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Zengin ve oğulları var diye mi (ona uyacaksın)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Âyetlerimiz ona bildirildiğinde: "Öncekilerin masallarıdır" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yakında burnundan damgalayacağız onu (görmezden gelemeyecek)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Doğrusu biz onları, o bahçe halkını belâlandırdığımız gibi belâlandırdık! Hani, sabah olurken onu mutlaka kesip devşireceklerine kasem etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (İnşâAllâh diye) istisna yapmıyorlardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar uyurlarken, Rabbinden bir sarıcı o bahçeyi sardı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Kuruyup kararıverdi (o bahçe)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabah olurken (kalktıklarında) birbirlerine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Eğer kesip devşirecekseniz, ekininize erken gidin!" (diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Aralarında fısıldanarak yola koyulup gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Sakın bugün hiçbir yoksul ona (bahçeye) girip yanınıza gelmesin!" (diye). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Yoksulları engellemeye güçleri yeterek gittiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Bahçeyi gördüklerinde (harap olmuş): "Yanlış yere geldik herhâlde" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Hayır, (doğru yerdeyiz ama) biz yitirmişleriz!" (dediler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Onların biraz düşüncelisi dedi: "Ben size tespih (tenzih) etsenize, demedim mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Dediler ki: "Subhan’dır Rabbimiz! Muhakkak ki biz işin hakkını veremeyenler olduk!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ardından birbirlerine dönüp birbirlerini suçlamaya başladılar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Dediler ki: "Yazıklar olsun bize! Doğrusu biz küstahça davranmışız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Umulur ki Rabbimiz onun yerine ondan daha hayırlısını verir! Muhakkak ki biz (artık) Rabbimize yönelenleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte böylecedir azap! Sınırsız geleceğin azabı ise elbette ekberdir! Eğer bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Muhakkak ki korunmuş olanlar için, Rableri indînde Naîm cennetleri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Teslim olmuşları, inkârcı suçlular gibi kılar mıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Ne oluyor size! Nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan mı ders alıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Ki ondaki keyfinize göre hükümler sizindir (zannınızca Sünnetullâh’a da tâbi değilsiniz)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa dilediğinizi yapabilirsiniz diye kıyamete kadar geçerli, bizden alınmış bir sözünüz mü var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor onlara: Onların hangisi böyle bir şeye kefildir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa onların bize eş koştukları ortakları mı var? Eğer sözlerine sadıklarsa getirsinler ortaklarını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Hakikatin açığa çıkıp, Allâh’tan ayrı vücud verdikleri benliklerinin yokluğunu itirafa (secdeye) davet edildikleri süreçte, bunun gereğini yerine getiremeyeceklerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri dehşetten önlerine eğik, zillet hâlinde! Oysa onlar akılları başlarında dünyada iken secdeye davet olunuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. (Rasûlüm) artık beni ve bu olayı yalanlayanı (başbaşa) bırak! Onları hiç bilmedikleri yönden aşama aşama helâka götüreceğiz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Mühlet veririm onlara... Muhakkak ki benim tuzağım çok sağlamdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa onlardan bir karşılık istiyorsun da, onlar borçtan ağır bir yük altına mı girmişler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb (algılanmayanlar) onların indînde de, onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükmüne sabret ve balık sahibi (Yunus Nebi) gibi olma! Hani O, gamla dolu hâlde yönelmişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Eğer Ona Rabbinden bir nimet erişmemiş olsaydı, aşağılanmış hâlde çıplak araziye atılırdı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Rabbi Onu seçti de Onu sâlihlerden (hakikati yaşayanlardan) kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Muhakkak ki o hakikat bilgisini inkâr edenler, Zikri (hakikatlerini hatırlatıcıyı) işittiklerinde az kalsın bakışlarıyla seni devireceklerdi! "Muhakkak ki O, bir cin etkisi altındadır" diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Oysa O, insanlar için sadece bir Zikir’dir (hakikatlerini hatırlatıcıdır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster