1. Mülk (fiiller boyutu) elinde olan (onu her an dilediğince tedbir eden) ne yücedir! O, her şeye Kaadir’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ortaya koyacaklarınız itibarıyla hanginizin daha mükemmel olduğunu yaşatmak için ölümü ve hayatı yaratan "HÛ"dur! O, Aziyz’dir, Ğafûr’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Semâları yedi boyut (hâlinde) yaratan "HÛ"dur! Rahmân’ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin! Hadi bakışını döndür de bak! Bir kopukluk - uyuşmazlık görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra bakışını iki kere daha döndür de bak! Bakışın en yorgun (aradığın kusuru bulamamış hâlde), hor-hakir olarak sana döner! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki dünyanın (düşünce) semâsını, aydınlatıcılar (hakikat bilgileriyle) olarak donattık! Onları meydana getirdik ki, şeytanları (şeytanî fikirleri) taşlayıp uzaklaştırmaları için! Onlar için alevli ateşin azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hakikatlerini oluşturan Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır! Ne kötü dönüş yeridir o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun içine atıldıklarında, o kaynayarak fışkırırken, onun gümbürtüsünü işitirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gayzından (şiddetli taşmasından) neredeyse çatlayacak hâldedir! Onun içine her bir bölük atıldıkça, muhafızları onlara: "Size bir uyarıcı gelmedi mi?" diye sorar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Cehennem ehli de) der ki: "Evet, gerçekten bize bir uyarıcı geldi de biz inanmayıp reddettik! ‘Allâh hiçbir şey inzâl etmemiştir; sizin yaptığınız çok büyük bir sapıklıktır’ dedik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Derler ki: "Eğer dinleseydik onları, aklımızı kullansaydık; alevli ateşte yanan halk içinde olmazdık!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Suçlarını böylece itiraf ettiler! Uzaklığı yaşasın dev alevli ateş ehli! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. "Gayb"ları olarak Rablerinden haşyet duyanlara gelince, onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Düşündüğünüzü ister içinizde tutun ister açığa vurun! Muhakkak ki O, sadırların (içinizin - bilincinizin - şuurunuzun) zâtı olarak Aliym’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yarattığını bilmez mi! O, Latiyf’tir, Habiyr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O, arzı (bedeni) size (bilincinize) tâbi oluşturdu! Onun omuzlarında yürüyün ve O’nun yaşam gıdasından nasiplenin! Yeniden varoluşunuz O’na dönük olacaktır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Semâdakinin sizi arzınıza geçirmesinden güvencede misiniz? Birden o harekete geçip çalkalanmaya başlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ya da semâdakinin, üzerinize bir kasırga - hortum irsâl etmesinden güvencede misiniz? Uyarımın anlamını bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun ki onlardan öncekiler de yalanladı! Benim, beni inkâr sonucunu yaşatmam nasıl oldu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde saf saf kanatlarını açıp yükselen, kapayıp inen kuşları görmezler mi! Onlar Rahmânî kuvvelerle bunu başarıyorlar! Muhakkak ki O, her şeyi (hakikati olarak) Basıyr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ya da Rahmân’a karşı size yardım edecek ordunuz mu var? Hakikat bilgisini inkâr edenler yalnızca bir aldanış içindedirler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Eğer yaşam gıdanı kesse, kimdir şu sizi besleyecek? Hayır, azgınlık ve nefretle kaçışı inatla sürdürmekteler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Peki, âmâ olarak yüzüstü sürünen mi doğru yolda gider yoksa sırat-ı müstakim üzerinde dimdik önünü görerek yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "Sizi inşa eden ve sizin için algılama kuvvesi, idrak kuvvesi (basîret) ve FUADLAR (Esmâ mânâ özelliklerini beyine yansıtıcı kalp nöronları) oluşturan "HÛ"dur! Ne kadar az şükrediyorsunuz (değerlendiriyorsunuz)!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: "Sizi, arzda yaratıp yayan "HÛ"dur! O’na haşr olunacaksınız!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derler ki: "Eğer sözünüzde sadıksanız, bu tehdidiniz ne zaman (gerçekleşecek)?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "O’nun bilgisi Allâh indîndedir! Şüphesiz ki ben apaçık uyarıcıyım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu (ölümü) yaklaşmış gördüklerinde, o hakikat bilgisini inkâr edenlerin yüzleri kötü oldu (karardı)! "İşte bu, kendisini bir an önce yaşamayı temenni ettiğinizdir!" denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: "Bir düşünün! Allâh beni ve benimle beraber olanları helâk etse ya da bize rahmet etse; hakikat bilgisini inkâr edenleri feci bir azaptan kim kurtarır?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "O, Rahmân’dır; O’na hakikatimiz olarak iman ettik ve O’na tevekkül ettik! Kimin apaçık yanlış düşünce içinde olduğunu yakında bileceksiniz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: "Bir düşünün! Eğer suyunuz çekilse, sizde kim kaynak açıp su (ilim) oluşturur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster