1. el-Hâkka/geleceği kuşkusuz olan şey! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o hâkka? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O hâkkanın niteliğini sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Âd ise gürleyen sesle gelen rüzgârlı bir fırtınayla mahvedildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onu, onların üzerine yedi gece, sekiz gün hiç ara vermeden saldı. Topluluğu orada yerlere serilmiş görürsün. İçleri boşaltılmış hurma kütükleri gibidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlardan geri kalan birşey görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Firavun da ondan öncekiler de altı üstüne gelmiş kentlerde aynı hataya vücut verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Rablerinin resulüne isyan ettiler de O da onları, şiddeti arttıkça artan bir yakalayışla yakaladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Su azıp köpürdüğünde, biz sizi o akıp gidende taşıdık, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onu size bir hatırlatıcı/düşündürücü yapalım ve kavrayabilen kulak kavrasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sûra bir üfleyişle üflendiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yer ve dağlar yükletilip birbirine bir çarpılışla parça parça edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İşte o gün, olması gereken olmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gök yarılmıştır. O gün o, lime lime sarkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Melek de onun kenarlarındadır. Rabbinin arşını, o gün onların üstündeki sekiz taşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O gün arz olunursunuz; hiçbir saklınız, gizliniz kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Öz kitabı sağından verilen: "İşte kitabım, okuyun!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. "Kendi hesabıma kavuşacağımı sezmiştim zaten." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık o, hoşnutluk veren bir yaşayış içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüksek bir bahçe içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Devşirilmesi kolaydır onun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Geçmiş günlerde sunduklarınızın karşılığı olarak afiyetle yiyin, için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Öz kitabı sol taraftan verilene gelince o şöyle der: "Ah, ne olurdu, bana kitabım verilmeseydi!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. "Hesabımın ne olduğunu hiç bilmemiş olsaydım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Ah, ne olurdu, iş bitmiş olsaydı!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Hiçbir işime yaramadı malım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Sökülüp gitti benden saltanatım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Tutun onu, derhal bağlayın onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Sonra cehenneme sallayın onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Sonra, boyu yetmiş arşın olan bir zincirde yollayın onu!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. "Çünkü o, yüce Allah’a inanmıyordu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. "Yoksulu doyurmaya özendirmiyordu." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Bugün onun için burada bir sıcak dost yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Yıkananların atık sularından başka yemek de yoktur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. "Ki o atık suyu sadece günahkârlar yer." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Hayır, sandıkları gibi değil! Yemin ederim gördüklerinize, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Ve görmediklerinize! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Ki o, çok soylu bir elçinin sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Bir şairin sözü değildir o. Ne kadar da az inanıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bir kâhinin sözü de değildir o. Ne kadar da az araştırıp düşünüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Âlemlerin Rabbi’nden bir indiriştir o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Yemin olsun, ondan sağ elini koparırdık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Sonra ondan can damarını mutlaka keserdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Ve biz, içinizden onu yalanlayanların bulunduğunu kesinlikle biliyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Ve o, küfre sapanlar için tam bir hasrettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Ve o, kesin bilginin tam gerçeğidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Hadi artık, yüce Rabbinin adını tespih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster