1. Nûn! Yemin olsun kaleme ve satır satır yazdıklarına Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki sen, cin tasallutuna uğramış değilsin; Rabbinin nimeti sayesinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Senin için kesintisiz bir ödül var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve gerçekten sen, çok büyük bir ahlak üzerindesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yakında göreceksin, onlar da görecekler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hanginizmiş fitneye tutulan, deliren! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Senin Rabbin, evet O’dur kendi yolundan kimin saptığını en iyi bilen. Ve O’dur kimin doğruya ve güzele kılavuzlandığını en iyi bilen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O halde, yalanlayanlara itaat etme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. İstediler ki sen, alttan alıp gevşek davranasın/yağcılık edesin de onlar da yağcılık etsinler/yumuşaklık göstersinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Şunların hiçbirine eğilme, uyma: Çok yemin eden, bayağı/alçak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Alaycı/gammaz, koğuculuk için dolaşıp duran, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hayrı engelleyen, sınır tanımaz saldırgan, günaha batmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba/obur, bütün bunlardan sonra da soyu bozuk, kötülükle damgalı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mal ve oğullar sahibi olmuş da ne olmuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ayetlerimiz ona okunduğunda şöyle der: "Daha öncekilerin masalları!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yakında biz onun hortumu üzerine damga basacağız/burnunu sürteceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz onları, o bahçe sahiplerini belalandırdığımız gibi belalandırdık. Hani, onlar sabaha çıktıklarında, bahçeyi mutlaka kesip biçeceklerine yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hiçbir istisna tanımıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ama onlar uyumaktayken, Rabbinden gelen bir dolaşıcı bahçeyi dolaştı da, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O, simsiyah kesiliverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Sabaha çıktıklarında birbirlerine seslendiler: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Hadi, eğer biçecekseniz ekininize erken gidin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Yola koyuldular. Aralarında fısıldaşıyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Hey! Bugün oraya bir yoksul girip yanınıza gelmesin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sadece engellemeye, şiddete güçleri yeten kişiler olarak erkenden vardılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Fakat bahçeyi görünce: "Yahu biz yanlış gelmişiz." dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Hayır, hayır! Biz mahrum edilenleriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Ortancaları/ılımlı olanı şöyle dedi: "Ben size söylemedim mi? Tespih etseydiniz ya!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. O zaman dediler ki: "Tespih ederiz seni, ey Rabbimiz! Gerçekten biz zalimler olduk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bunun üzerine birbirlerini kınamaya başladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Yazıklar olsun bize, dediler, biz gerçekten azgınlarmışız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "Umarız, Rabbimiz bize onun yerine daha hayırlısını verir. Biz de her şeyimizle Rabbimize yöneliriz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte böyledir azap! Âhiretin azabı ise gerçekten çok daha büyüktür. Bir bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Takva sahipleri için, Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Biz, Müslümanları/Allah’a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Neniz var sizin, nasıl hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa sizin bir kitabınız var da ondan ders mi görüyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Onda, keyfinize uyan her şeyi rahatça buluyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa sizin lehinize üzerimizde kıyamete kadar uzanacak yeminler mi var da siz ne hükmederseniz oluverecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor onlara: "Böyle bir şeye hangisi kefil?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa kendilerinin ortakları mı var? Eğer doğru sözlüler iseler, çağırıversinler ortaklarını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Baldırın çıplak kalacağı, secdelere çağrılacakları gün, onu da yapamayacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri yere eğilmiş, benliklerini zillet kaplamıştır. Onlar, sapasağlam oldukları zaman da secde etmeye çağrılıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bu sözü yalanlayanla beni baş başa bırak. Onları, bilmedikleri yerden yakalayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Süre tanıyorum onlara. Tuzağım gerçekten zorludur benim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Bir ücret mi istiyorsun kendilerinden de onlar, bir borç altında eziliyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa gayb, yanlarında da onlar mı yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık Rabbinin hüküm vermesi için sabret! Balığın dostu Yûnus gibi olma! Hani o, hıçkırıktan boğulur bir halde yakarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Eğer ona, Rabbinden bir nimet ulaşmasaydı, horlanmış bir halde cascavlak bir yere atılırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat Rabbi onu seçilip yüceltti ve barışseverlerden yaptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. O küfre sapanlar, Zikir’i/Kur’an’ı işittiklerinde az kalsın gözleriyle seni devireceklerdi. "Bu tam bir cinlidir." diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Oysaki o Zikir/Kur’an âlemler için bir öğütten başka şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster