1. Mülk ve yönetim elinde bulunan o Allah ne yücedir! O, her şeye Kadîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hanginizin daha güzel iş yapacağını belirlemek için sizi imtihana çekmek üzere ölümü ve hayatı yaratan O’dur. Azîz’dir O, Gafûr’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Birbiriyle uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratan da O’dur. O Rahman’ın yaratışında/yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, aykırılık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! Bir çatlaklık, bir uyuşmazlık görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra bakışı iki kez daha döndür! Umudunu kesmiş olarak döner sana göz. Utanmış, bitkin düşmüştür o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yemin olsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik ve onları şeytanlara ateş taneleri yaptık. O şeytanlar için çılgın ateş azabını da hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ve Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır. Ne kötü bir dönüş yeridir o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onun içine atıldıklarında, onun derinden gelen sesini işitirler. Feveran etmektedir o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öfkesinden çatlayacak hale gelir. İçine bir güruh atıldıkça, onun bekçileri bunlara sorarlar: "Size hiçbir uyarıcı gelmedi mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Derler ki: "Gelmedi olur mu? Bize uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık. Ve: ’Allah bir şey indirmemiştir, siz büyük bir sapıklık içindesiniz, başka değil!’ şeklinde konuştuk." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve derler ki: "Eğer söz dinleseydik yahut aklımızı çalıştırsaydık şu çılgın ateşin dostları arasında olmazdık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Günahlarını işte böyle itiraf ettiler. Çılgın ateşin halkına böyle kahır yaraşır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Görmedikleri halde Rablerinden ürperenlere gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyin ister onu açıklayın; şu bir gerçek ki O, göğüslerin özünü çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratmış olan bilmez mi/Allah, yarattığı kimseyi bilmez mi? Latîf’tir O, Habîr’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O, yeri sizin için boyun eğer yaptı. Haydi, onun omuzlarında yürüyün ve Allah’ın rızıklarından yiyin. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O göktekinin, sizi yere batırmayacağından emin misiniz? O zaman yer aniden çalkalanmaya başlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O göktekinin, çakıl taşları taşıyan bir rüzgârı üzerinize salmayacağından emin misiniz? O zaman bileceksiniz nasılmış uyarım! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yemin olsun, onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Ama nasıl olmuştu benim azabım?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde, kanatlarını açıp kapayarak uçun kuşları hiç görmediler mi? Onları Rahman’dan başkası tutmuyor. Kuşkusuz O, her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahman’a karşı/Rahman’dan başka size yardım edecek ordunuz kimdir? İnkârcılar bir aldanış/gurur içindeler; hepsi bu! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Peki, O, rızkını tutarsa kim var sizi rızıklandıracak? Hayır, bir azgınlık ve nefret içinde inat etmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Peki, yüzüstü kapanarak yürüyen mi daha düzgün gider yoksa dosdoğru yol üzerinde dik ve düzgün yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "Sizi oluşturan O’dur. O size, işitme gücü, gözler ve gönüller verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: "Sizi, yeryüzünde yaratıp yayan O’dur. O’nun huzurunda haşredileceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Derler ki: "Eğer doğru sözlülerseniz, bu vaat de zaman?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Bilgi Allah’ın katındadır. Bana gelince, ben ancak açıkça uyaran biriyim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu yakından gördüklerinde, inkâr edenlerin yüzleri kötüleşti. Şöyle denildi: "O habire çağırıp durduğunuz şey budur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Söyle onlara: "Diyelim ki, Allah beni ve beraberindekileri öldürdü, yahut bize acıdı. Peki, kâfirleri korkunç bir azaptan kim kurtaracak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "Rahman’dır O, O’na inandık biz ve yalnız O’na güvendik. Yakında bileceksiniz kimmiş apaçık sapıklığın içinde." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Şunu da söyle: "Bir sabah suyunuz çekiliverse, kim getirecek fışkırıp akan bir su size?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster