1. Mutlak hükümranlık sahibi olan Allah yüceler yücesidir ve O’nun herşeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O güçlüdür, O’nun gücüne hiçbir güç erişemez ve tek bağışlayan da O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O, ne yücedir. Rahman’ın yaratışında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü bir kez daha ona çevirde bir bak, görebilirmisin bir yarık bir çatlak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gerçekten gözünü çevir de bir daha bir daha bak, o gözler her seferinde şaşkın ve bezgin bir şekilde sana döner. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve andolsun ki, biz en yakın olan dünya göğünü ışıklarla bezedik, bu yıldızları ilâhî haberleri çalmaya çalışan şeytanlara atış taneleri yaptık ve yine o şeytanları yakıp kavuracak bir azap da hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini tanımayan ve gerçekleri örtbas edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir uğrak yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Bunlar cehenneme atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı öfkeli homurtusunu işitirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Size hiçbir uyarıcı gelmemiş miydi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Evet" diyecekler. "Aslında bize bir uyarıcı gelmişti ama biz onun söylediklerini yalanladık ve ona Allah vahiy yoluyla hiç birşey indirmiş değildir. Siz kendisini uyarıcı peygamber olarak görenler büyük bir yanılgı içindesiniz dedik." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. "Şayet biz gelen elçilere kulak vermiş olsaydık ve aklımızı da kullansaydık şu çılgınca yanan cehennem azabı içinde olmazdık." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar böylece suçlarını itiraf ederler. Kahrolsun o cehennemlikler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz görmedikleri halde Rablerinin azabından içleri titreyerek korkanlara gelince, onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ey insanlar! Sözünüzü gizli de söyleseniz açıkça da söyleseniz aynıdır. O kalplerinizde olan herşeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan hiç bilmez mi? O en ince işleri gören bilen ve herşeyin içyüzünden haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O yeryüzünü rahat yaşayabilmeniz için size sunandır. Artık onun köşe ve bucaklarında gezip dolaşın ve size verdiği her türlü rızıklardan yiyin, ölümden sonra da O’na döneceğinizi bilin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ey inkârcılar! Gökte olan Rabbinizin sizi yere batırıp göçürmesinden emin misiniz? O zaman yeryüzü ansızın sallanıp çalkalanmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa gökte olan Rabbinizin üzerinize taş yağdıracak şekilde şiddetli bir rüzgar göndermesinden emin misiniz? Azabımı görünce uyarımın nasıl olacağını anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Daha öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı, fakat benim onlardan intikamım ne dehşetli olmuştu yani beni inkâr nasılmış gördüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O inkârcılar, üzerlerinde kanat çırparak uçan kuşlara hiç bakmazlar mı? Onları havada tutan yalnızca Rahman’dır. Gerçek şu ki, O herşeyi gözetiminde bulundurur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahman’a karşı size yardım edecek olan kimmiş, şu sizin ordunuz mu? Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler derin bir gaflet ve aldanma içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah, rızkını tutacak olursa size rızk verecek kimdir? Doğrusu onlar azgınlık ve nefret içinde direnmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Artık yüzüstü sürünerek giden mi daha çok doğru yolu bulur yoksa doğru yolda dümdüz giden mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. "Sizi yaratan ve size kulaklar, gözler, gönüller veren O’dur. Ne kadar az şükrediyorsunuz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki. "Sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltan O’dur ve yeniden dirildiğinizde O’nun huzuruna toplanacaksınız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. "Sizin bu tehdidiniz doğru ise, ne zaman gerçekleşecek?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onlara de ki ey peygamber! "Onun bilgisi yalnız Allah katındadır. Ben size sadece bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Sizin aradığınız ve istediğiniz bu idi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. "Söyler misiniz, eğer Allah beni ve benimle beraber olanları sizin isteğiniz üzere yok etse veya bize acıyıp ömrümüzü uzatsa, bizler razıyız ama siz kâfirleri o acıklı azaptan kim kurtaracak?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. "Bizi kurtaracak olan yalnızca O Rahman olan Allah’tır. Biz O’na iman ettik ve O’na güvenip dayandık. İleride kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. "Yeraltı ve yer üstündeki tüm sularınız büsbütün çekilip batıp gitse, artık Allah’tan başka size kim su getirebilirdi." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster