1. Nun... Kaleme ve (onun) yazdıklarına yemin olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin nimeti sayesinde, cin musallat olmuş biri, olman söz konusu değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve senin için kesintisiz bir ödül vardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. çünkü sen, muhteşem bir ahlaka sahipsin; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. ve bir gün gelecek, sen de göreceksin onlar da görecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. hanginizin aklından zoru olduğunu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kuşku yok ki senin Rabbin, evet O, kimin kendi yolundan saptığını çok iyi bilir; yine O, kimin hidayete erdiğini de çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Artık hakkı yalanlayanlara boyun eğme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Onlar isterler ki, sen onlara taviz veresin, buna karşılık kendileri de sana... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve sen, (çiğneyeceğini bile bile) ağız dolusu söz veren hiçbir alçağa da boyun eğme! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Arkadan çekiştirmek için mekik dokuyan arabozucuya (da)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyiliğe ölümüne engel olan günaha gömülmüş zorbaya (da)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba ve duygusuz, üstüne üstlük fırıldak ve hayırsız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bütün bunların nedeni, onun mal ve çocuklara sahip olması idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki ayetlerimiz kendisine okununca, "Eskilerin masalları" diyebildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onun burnuna (zillet) damgasını çıkmaz bir biçimde vuracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Şüphesiz şu (yukarıdakileri) sınamıştık, tıpkı malum bahçe sahiplerini sınadığımız gibi: Hani onlar, ertesi sabah kesinlikle hasat yapacaklarına dair sözleşmiştiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ancak Allah`ın hayata müdahil olduğu gerçeğine dair istisnai bir kayıt da düşmemiştiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve onlar uykudayken Rabbinden gelen bir (bela) o (bahçeyi) bir bir yokladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Derken, ertesi sabah o (bahçe) sırım gibi geçmiş küle dönmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Derken, sabahın köründe birbirlerine seslendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. "Hasat yapmak istiyorsanız, erkenden arazinize gidin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Derken yola koyuldular... Aralarında şöyle fısıldaşıyorlardı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Bugün hiçbir yoksulun yanınıza sokulmaması gerekiyor!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Sabah erkenden, güçleri her şeye yetermiş havasıyla yola koyuldular. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ama bahçeyi o perişan haliyle görünce: “Herhalde biz yanlış yere gelmişiz, bizim bahçe burası değildir veya biz sapık insanlarız fakir ve yoksulları haklarından mahrum etmeye çalışıyoruz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (Akılları başlarına gelince), "Hayır, biz mahrum edilmişiz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. İçlerinden en dengeli olanı "Ben size "Allah yokmuş gibi hareket etmeyelim" dememişmiydim?" diye çıkıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Onlar "Varlığın kendisi adına hareket ettiği Rabbimizin şanı ne yücedir" dediler; "Meğer biz zalimlerden olup çıkmışız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ardından birbirlerine yönelerek, karşılıklı özeleştiri yaptılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. "Yazıklar olsun bize! Gerçekten de biz, haddimizi aşmışız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Belki Rabbimiz, onun yerine bize daha iyisini verir: Artık bizim rağbetimiz Rabbimizedir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte (dünyevi) mahrumiyet böyle bir şeydir; ve ahiret mahrumiyeti, hiç kuşkusuz daha beterdir: keşke bilmiş olsalardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Şu bir gerçek ki, takva sahipleri için Rableri katında sonsuz nimetlerle dolu cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Ne yani, kayıtsız şartsız Bize teslim olanları suçlularla bir mi tutsaydık? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Neyiniz var sizin? Nasıl (bu kadar önyargılı) bir hüküm verebiliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Yoksa bu konuda ders aldığınız size ait bir kitap mı var; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. yani, siz neyi beğenirseniz o sizindir (diyen bir kitap)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa elinizde, kiyamete kadar geçerli olup Bizi bağlayan bir yemin var da, onun için mi bu hükme varıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Sor onlara; buna hangisi kefil olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa (Allah katında) onları destekleyen ortaklar mı var? Haydi, eğer doğru sözlülerse o ortakları bulup getirsinler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O ezici gücün kendini gösterip dizde dermanın kalmadığı ve secdeye davet edilecekleri gün, asla ona güçleri yetmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Bakışları gerçeğin dehşetinden yere düşmüş, kendilerini bir zillet kuşatmıştır; zira onlar, becerebilecekleri bir haldeyken secdeye çağrılmışlardı (da reddetmişlerdi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Artık bana bırak bu sözü yalanlayanları; hiç bilmedikleri bir yerden azar azar bitireceğiz onları. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Ama onlara imkan ve zaman tanırım; çünkü onların entrikalarını başlarına geçiren düzenim pek sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa sen onlardan bir ücret istedin de, onlar altında ezilecekleri ağır bir borç yükünden mi kaçıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa idrakı aşan hakikatler onlara ayan oldu da, (gayba dair) kayıt kuyudatı kendileri mi tutuyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Rabbinin hükümüne sabır göster; sakın Balık Sahibi gibi yapma! Hani o kendi kendini kahrederek yalvarıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Eğer Rabbinin akıl sır ermez nimeti onun imdadına yetişmemiş olsaydı, andolsun ki aşağılanmış bir halde ıssız bir sahile atılırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Fakat Rabbi onu (yeniden) seçti ve iyiler arasına kattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İmdi, inkarda ısrar edenler bu ilahi öğüdü duydukları zaman sanki seni gözleriyle devireceklermiş gibi (baksalar) ve "O, kesinkes cin musallat olmuş biridir" deseler de (sabret)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Zira bu, bütün bir insanlığa yönelik ilahi bir öğütten ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster