1. Mutlak hükümranlık kudret elinde bulunan (Allah) ne yüce, ne ulu bir bereket kaynağıdır; ve O her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, ölümü ve hayatı hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için yaratmıştır. O mutlak üstün ve yüce olandır, eşsiz ve benzersiz bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O, yedi göğü eşsiz bir uyum içinde yaratmıştır; Rahman`ın yaratışında bir düzensizlik göremezsin; haydi, çevir gözünü de bir bak bakalım: bir kusur ve başıboşluk görebilecek misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra tekrar tekrar çevir gözünü de bir bak; bakışın yılgın ve bezgin bir şekilde sana geri dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Doğrusu Biz, en yakın göğü kandillerle süsledik; onları, Şeytan(lığa soyunan)lar için gayba dair spekülasyon aracı kıldık; ve onlar için yakıp kavuran bir azap hazırladık; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. zira Rablerine karşı (böyle) nankörlük yapanları Cehennem azabı beklemektedir: ne berbat bir son duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar oraya atıldıklarında, onun kaynayış homurtusunu işitecekler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. neredeyse öfkeden patlayacak... Günahkarların atıldığı her seferinde bekçiler, "Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?" diye soracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Evet, doğrusu bize bir uyarıcı gelmişti; fakat biz onu yalanladık ve "Allah hiçbir şey indirmemiştir; siz (elçiler) büyük bir şaşkınlık içindesiniz" demiştik" itirafında bulunacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve "Eğer biz (vahyi) işitmiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi kavurucu ateşe müstehak olanlar arasında bulunmazdık" diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günahlarını itiraf etmiş oldular: Olmaz olsun o harlı ateş ashabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Beri yanda, Rablerine -O gaybi bir hakikat olmasına karşın- derin bir saygı duyanlara gelince: Onları tarifsiz bir bağış ve büyük bir ödül beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İnancınızı ister gizleyin ister açığa vurun; unutmayın ki O göğüslerin en mahrem sırlarını bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bakın, Yaratan bilmez mi hiç? Zira O ilmiyle her şeye nüfuz eden, her şeyden haberder olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yeryüzünü sizin için emre amade kılan O`dur; artık onun her tarafını dolaşın ve O`nun rızkından nasiplenin: ama O`na döndürüleceğinizi asla (unutmayın)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Gökte olanın, sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden emin misiniz? O zaman bir de bakarsınız ki (arz) çalkalanmaya başlamış. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Veya gökte olanın, sizin ürezinize bir bela kasırgası salmayacağından emin misiniz? Artık uyarım nasıl olurmuş, o zaman anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu, onlardan önce de yalanlayanlar olmuştu; ama uyarılarımı reddetmek nasılmış, gördüler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar, üzerlerinde saflar halinde kanat çırpıp uçan kuşları düşünmezler mi? Onları O sonsuz rahmet sahibinden başka havada tutan yok: Şüphesiz O, her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ya da O Rahmandan başka, size yardım edip sizin için askerlik yapacak birileri mi varmış? (Bu hakikati) inkar edenler, başka değil, sadece sonu kestirilemeyen bir aldanış içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yahut (Allah) rızıkınızı keserse, size rızık sağlayacak birileri mi varmış? Ama hayır, onlar küstahça bir kibir ve nefret içinde debelenmekteler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ne yani, şimdi yüzüstü kapaklanmış kimse, hedefe dosdoğru yolda düzgün yürüyen kimseden daha iyi mi ulaşır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: "O sizi inşa edendir; size işitme duyusu, gözler ve (akleden) kalpler bahşedendir: Ne kadar da azınız şükrediyor!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: "O sizi yeryüzünde yayıp çoğaltandır: en sonunda O`na döndürüleceksiniz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ama onlar: "Bu vaad ne zaman gerçekleşecek, eğer sözünüze sadıksanız (haber verin de görelim)!" diye meydan okuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Onun bilgisi sadece Allah katındadır! Ben ise, yalnızca onu olduğu gibi ileten bir uyarıcıyım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Fakat onun çok yakın olduğunu gördükleri zaman, inkara şartlanmış olanların suratları asılacak; dahası kendilerine denilecek ki: "İşte (gelmeyeceğini) iddia edip durduğunuz (gün) budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: "Hiç düşündünüz mü? Allah beni ve benimle beraber olanların ölümünü takdir etse, ya da bize rahmet edip (yaşatsa: ikisi de hayırdır). Fakat (söyler misiniz), inkar edenleri acıklı bir azabın pençesinden kim kurtaracak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "(İşte kurtaracak olan) O Rahman`dır! Biz O`na iman ettik ve O`na güvendik. (Size gelince): kimin apaçık bir sapıklıkta olduğunu günü gelince öğreneceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: "Hiç düşündünüz mü? Eğer suyunuz (yeryüzünden) tamamen çekiliverse, size tertemiz kaynak sularını kim getirecek?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster