1. Sen ey peygamber! Eşlerin(den bir kısmının) rızasını kazanmak için, neden Allah`ın helal kıldığı şeyi kendine haram ediyorsun? Yine de Allah çok bağışlayıcıdır, sınırsız bir merhamet kaynağıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Doğrusu Allah, (kendinizi gereksiz yere bağladığınız) yeminlerinizi bozup keffaretini verebileceğinizi size bildirir; zira Allah sizin efendinizdir: Ve O her şeyi bilendir, her hükmünde tam isabet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani, bir gün Peygamber eşlerinden birini bir hadiseden (dolayı) sırrına ortak etmişti; fakat eşi bu sırrı ifşa edip Allah da onu (Peygamber`e) bildirince, (Peygamber) o hadisenin bir kısımını (diğer eşine) de anlatmış, ama bir kısmından hiç söz etmemişti. Nihayet (Peygamber sır tutmayan) eşine yaptığı (yanlışı) bildirince, "Bunu sana kim haber verdi?" demişti. (Peygamber de), "Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan haber verdi" diye cevap vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Onlara de ki): "Eğer siz ikiniz Allah`a tevbe ederseniz (iyi olur); doğrusu her ikinizinde kalpleri kaymıştır! Siz ikiniz eğer ona karşı dayanışma içine girerseniz, unutmayın ki Allah, evet onun dostu O`dur; buna ilaveten Cebrail, mü`minlerin en seçkin olanları ve melekler de (onun) destekçileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Farz edin ki o sizi boşadı; bu takdirde O`nun Rabbi yerinizi sizden çok daha iyi eşlerle doldurabilir: Allah`a tam teslim olan, O`na tam güvenip inanan, O`nun iradesini gerçekleştirmek için el pençe divan duran, hatada ısrar etmeyen, yalnız O`na kulluk eden, hayır yolunda koşan, dul ya da bakire eşler... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Siz ey iman edenler! Kendinizi ve yakınlarınızı yakıtı insanlar ve taşlar olan tarifsiz bir ateşten koruyunuz! Ona memur melekler kararlı ve tavizsizdirler; hiçbir buyruğunda Allah`a karşı gelmezler ve kendilerine emredileni yaparlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Siz ey küfrü tabiat haline getirenler! Bugün mazaret ileri sürmeyin! Şimdi sadece yapmış olduklarınızın karşılığını göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Siz ey iman edenler! Samimi bir kalp ile tevbe ederek içten bir sadakatle Allah`a yönelin! Umulur ki Rabbiniz günahlarınızı örter ve Allah`ın peygamber ve ona katılarak iman edenleri mahcup etmeyeceği o gün, sizi zemininden ırmakların çağladığı cennetlere koyar: Onlar önlerinden ve sağlarından ışık saçarlar ve şöyle dua ederler: "Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla: çünkü sen her şeye kadirsin! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sen ey peygamber! İnkar edenlere ve ikiyüzlülüğü huy edinenlere karşı cihat et ve onlara karşı tavizsiz ol! (Böyle giderlerse) varacakları yer cehennemdir: orası ne berbat bir son duraktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah küfre saplanmış olanlara Nuh`un karısı ile Lut`un karısını örnek getirdi; Bu ikisi iki iyi kulumuzun nikahı altındaydılar; fakat kocaların(ın misyonların)a ihanet etmişlerdi. (Bu iki kadına) "Ateşe girenlerle birlikte siz de girin!" denildiği (gün), iki (kocanın) varlığı da, onları Allah`ın cezasına uğramaktan koruyamayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İman edenlere ise Allah, Firavun`un karısını örnek göstermiştir: Hani o demişti ki: "Rabbim! Lütfu kereminden bana cennette sade bir ev ihsan et; beni Firavun`dan, onun (çirkin) amelinden ve zalim kavmin (şerrinden) kurtar!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İmran`ın kızı Meryem`i de (örnek göstermiştir): O (Meryem) ki iffetini korumuş, buna karşılık Biz de onun (rahminde)kine ruhumuzdan üflemiştik; o da Rabbinin kelimelerini ve O`nun kitaplarını gönülden tasdik etmişti: zira o, Allah`ın iradesini gerçekleştirmek için el pençe divan duranlardan biriydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster