1. Nûn. Kalem ve yazdıklarına yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin nimeti sayesinde sen bir deli değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Şüphesiz, senin için kesintisiz bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sen kesinlikle evrensel bir ahlâk üzeresin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Hanginizde delilik olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O akılsızlık, o delilik hanginizde imiş, onu da görecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şüphesiz senin Rabbin, yolundan çıkanı daha iyi bilir. Doğru yolda olanı da en iyi O bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Yalanlayanlara uyma! Çünkü onlar isterler ki, sen yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Yalanlayanlara uyma! Çünkü onlar isterler ki, sen yağcılık yapasın, onlar da sana yağcılık yapsınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yemin edip duran alçağa uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Devamlı kusur arayan, laf götürüp getirenlere boyun eğme. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İyiliğe mani olana, saldırgana, günahkâra da uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kaba ve haşin, bütün bunların ötesinde soysuza da uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Mal ve çocuklarına güvenip, kendisine okunan âyetlerimize yönelik olarak, “Öncekilerin masalıdır” diyene de uyma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ki ayetlerimiz kendisine okununca, "Eskilerin masalları" diyebildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yakında onun burnunu damgalayacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Biz, bahçe sahiplerini sınadığımız gibi onları da sınıyoruz. Hani bir vakit onlar, sabahleyin kesinlikle meyvelerini toplayacaklarına yemin etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. “İnşallah” dememişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Onlar uykudayken Rabbinin katından bir felâket, bostanlarını sardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Bostanları yanıp simsiyah oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. “Eğer ürünlerinizi devşirecekseniz erkenden bostanlarınıza gidiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. “Eğer ürünlerinizi devşirecekseniz erkenden bostanlarınıza gidiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Bugün tarlada, yanınıza hiçbir yoksulun girmesine müsaade etmeyiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Bugün tarlada, yanınıza hiçbir yoksulun girmesine müsaade etmeyiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-28) Amaçlarına ulaşacaklarından emin olarak erkenden gittiler. Harap olmuş bostanı gördüklerinde kimileri, “Biz yanlış yere geldik” dediler. Kimileri de, “Hayır, biz mahvolmuşuz” dediler. İçlerinden en feraset sahibi, “Ben size, niçin Allah`ı anmıyorsunuz, dememiş miydim?” dedi!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-28) Amaçlarına ulaşacaklarından emin olarak erkenden gittiler. Harap olmuş bostanı gördüklerinde kimileri, “Biz yanlış yere geldik” dediler. Kimileri de, “Hayır, biz mahvolmuşuz” dediler. İçlerinden en feraset sahibi, “Ben size, niçin Allah`ı anmıyorsunuz, dememiş miydim?” dedi!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (25-28) Amaçlarına ulaşacaklarından emin olarak erkenden gittiler. Harap olmuş bostanı gördüklerinde kimileri, “Biz yanlış yere geldik” dediler. Kimileri de, “Hayır, biz mahvolmuşuz” dediler. İçlerinden en feraset sahibi, “Ben size, niçin Allah`ı anmıyorsunuz, dememiş miydim?” dedi!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (25-28) Amaçlarına ulaşacaklarından emin olarak erkenden gittiler. Harap olmuş bostanı gördüklerinde kimileri, “Biz yanlış yere geldik” dediler. Kimileri de, “Hayır, biz mahvolmuşuz” dediler. İçlerinden en feraset sahibi, “Ben size, niçin Allah`ı anmıyorsunuz, dememiş miydim?” dedi!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Yazıklar olsun bize, biz azgın kimseleriz. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz de ümitle O`na yöneleceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Yazıklar olsun bize, biz azgın kimseleriz. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz de ümitle O`na yöneleceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Yazıklar olsun bize, biz azgın kimseleriz. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz de ümitle O`na yöneleceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Yazıklar olsun bize, biz azgın kimseleriz. Belki Rabbimiz bize bundan daha iyisini verir. Biz de ümitle O`na yöneleceğiz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. İşte bazı insanları bu dünyada denemek için gönderdiğimiz azap böyledir ama öteki dünyada günahkarların uğrayacağı azap daha da şiddetli olacak, keşke bunu bilselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için, Rablerinin katında nimetlerle dolu Cennetler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. Öyle ya, Allah`a teslim olanlarla suçluları bir tutar mıyız hiç? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. (37-38) Yoksa size ait bir kitap var da, beğendiğiniz her şeyin sizin için olacağını onda mı okuyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. `Beğendiğiniz her şey sizin, diye mi yazılı?` Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Yoksa, “Ne hükmederseniz mutlaka sizindir” diye, sizin lehinize olarak tarafımızdan verilmiş, kıyamet gününe kadar geçerli, kesin sözler mi var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. Bu iddiayı onların hangisi savunacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yoksa, onların ortakları mı var? Sözlerinde doğru iseler, hadi getirsinler ortaklarını! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O gün işler zorlaşır ve secdeye davet edilirler; fakat güç yetiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Gözleri horluktan aşağı düşmüş bir halde, kendilerini zillet bürür. Halbuki onlar, sapasağlam iken de secdeye davet ediliyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Sen, bu Kur`ân`ı yalan sayanı bana bırak! Biz onları, bilmedikleri bir yönden yavaş yavaş azaba yaklaştırıyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Onlara biraz süre tanıyorum. Doğrusu benim planım çok sağlamdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Yoksa, sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da, bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. Yoksa, gayb bilgileri var da bu bilgileri kendileri mi yazıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Artık, Rabbinin hüküm vermesi için sabret! Balığın dostu/Yûnus gibi olma! O vakit, üzgün olarak Rabbine yalvarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. Rabbi katından ona bir rahmet ulaşmasaydı, kınanmış bir halde o açık araziye atılacaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Rabbi onu seçip, iyi kullarından kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. İnkâr edenler Kur`ân`ı duyduklarında, neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi. “Bu tam anlamıyla delidir” diyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Oysaki Kur`ân, insanlar için bir öğütten başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster