1. Hükümranlığın sahibi olan Allah, yüceler yücesidir ve O`nun gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Hanginizin daha güzel/iyi amel yapacağınızı denemek için yoklukla varlığı yaratan, O`dur. O mutlak galiptir; affedicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yedi kat göğü birbiri üzerine tabaka tabaka yaratan da O`dur. Rahmân`ın yaratmasında bir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bak, bir bozukluk görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra tekrar tekrar yine bak; sonunda göz, aradığı bozukluğu bulamayıp güçsüz ve bitkin bir halde sana geri dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki, biz en yakın göğü kandillerle süsledik. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar cehenneme atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı sesi duyacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Neredeyse öfkeden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir grup atılsa, onun bekçileri onlara, “Size uyarıcı bir peygamber gelmemiş miydi?” diye soracaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. “Evet, doğrusu bize uyarıcı bir peygamber gelmişti; fakat biz onu yalanlamış ve ‘Allah`ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa, bir sapıklık içindesiniz!` demiştik.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. “Eğer söz dinleseydik, yahut aklımızı kullansaydık, şu çılgın ateş halkı arasında bulunmazdık” diyecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık o alevli cehennemin mahkûmları rahmetten mahrumdurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Fakat, daha görmeden Rablerine saygı duyanlara gelince; onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü ister gizleyiniz, ister açığa vurunuz; biliniz ki Allah sinelerdekini bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hiç, yaratan bilmez mi? O, en ince işleri bilmektedir ve her şeyden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah, yeryüzünü yaşanmaya elverişli bir yer yapmıştır. Öyleyse onun her tarafını dolaşıp Allah`ın verdiği rızıktan yiyiniz. Dönüşünüzün O`na olacağını unutmayınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Göktekinin sizi yerin dibine geçirmesinden emin mi oldunuz? O zaman yer şiddetle sarsılır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa, göktekinin başınıza taş yağdırmasından emin mi oldunuz? İşte bu uyarılarımın ne olduğunu yakında anlayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Onlardan öncekiler de yalanlamışlardı. Bak ki, benim cezalandırmam nasıl olmuştur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde kanatlarını açıp kapayarak uçan kuşları görmezler mi? Onları havada, Rahmân olan Allah`tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O, her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Rahmân`a karşı size yardım edebilecek askerleriniz kimlerdir? Kâfirler ancak derin bir yanılgı içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah size verdiği rızkı keserse, rızık verecek kim vardır? Hayır! Onlar azgınlık ve nefrette inatla direnmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Yüzüstü kapanarak sürünen mi daha doğru gidebilir, yoksa dosdoğru yolda düzgün bir şekilde yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. “Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren Allah`tır. Ne az şükrediyorsunuz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. “Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O`dur, ancak O`nun huzuruna gelip toplanacaksınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “O bilgi yalnızca Allah`a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu yakından gördüklerinde, inkâr edenlerin suratları asılır ve kendilerine, “İşte durmadan istediğiniz azap budur!” denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. “Hiç düşündünüz mü; Allah, beni ve benimle beraber olanları helâk ederse ya da bize merhamet ederse, inkâr edenleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. “Bizim Rabbimiz Rahmân`dır. O`na inandık ve yalnız O`na güvendik. Yakında, kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu bileceksiniz.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. “Suyunuz çekilirse, söyleyin bakalım! Size kim bir akarsu getirebilir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster