1. Ey peygamber! Eşlerinin hoşnutluğunu arayarak, Allah`ın sana helâl kıldığı şeyi niçin sen kendine haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah size yeminlerinizi (kefaretle) geri almanızı meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur (sahibinizdir). O, (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Hani peygamber eşlerinden birine, gizli bir söz söylemişti. Fakat eşi (Aişe) o sözü (kumalarına) haber verip Allah da bunu Resulü`ne açıklayınca, peygamber bunun bir kısmını (hanımı Hafsa`ya) bildirmiş, bir kısmından da (fazla mahcup olmaması için) vazgeçmişti. Peygamber, bunu ona (sırrı açıklayan Aişe`ye) söyleyince (hanımı): “Bunu sana kim haber verdi?” dedi. (Peygamber de:) “Bunu bana, (her şeyi) hakkıyla bilen ve (her şeyden) hakkıyla haberdar olan Allah haber verdi” buyurdu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Ey Peygamber`in eşleri!) Eğer siz ikiniz (Hafsa ve Aişe) Allah`a tevbe ederseniz, kaymış olan kalpleriniz düzelmiş olur. Eğer Peygambere karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır. Cebrail de, mü`minlerin iyi ve samimi olanları da (onun yardımcısıdır). Ayrıca sonra melekler de ona arka çıkarlar (yardım ederler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Eğer o sizi boşarsa Rabbi ona, sizden daha iyi, kendini Allah`a veren, inanan, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan dul ve bakire eşler nasip edebilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey inananlar! Kendinizi ve ailenizi, yakıtı insanlar ve (yanıcı) taşlar olan ateşten (cehennemden) koruyun! Onun başında bulunanlar, emrettiği hiçbir şeyde Allah`a karşı gelmeyen, ama (daima) kendilerinden isteneni yapan kararlı (ve) azimli melekler (zebaniler) dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Yaptıkları yüzünden ateşi hak edenlere:) Ey inkârcılar! Bugün özür dilemeyin! Siz ancak yaptıklarınızın karşılığını görüyorsunuz (denilir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey inananlar! Allah`a içtenlikle (bir daha yapmamaya karar vererek) tevbe edin! (Böyle yaparsanız) umulur ki, Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter, peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi, içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyar. Onların nuru (o gün), önlerinde ve sağ taraflarında koşacak (çevrelerini aydınlatacak)tır. (Ve o inananlar) diyecekler ki: “Ey Rabbimiz! Bizim nurumuzu tamamla (cennete girinceye kadar sönmesin). Ve bizi bağışla! Çünkü sen her şeye gücü yetensin!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidecekleri yer ne kötüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah, inkârcılara, Nuh`un karısı ile Lût`un karısını örnek gösterdi. Bu ikisi, kullarımızdan iki salih kişinin nikâhları altında bulunuyorlardı. Derken onlara hainlik ettiler de kocaları, Allah`ın azabından hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara: “Haydi, ateşe girenlerle beraber siz de girin!” denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah iman edenlere de Firavun`un karısı (Asiye)yi misal gösterir. O şöyle demişti: "Rabbim! Katından bana cennette bir ev yap. Beni Firavun`dan ve onun yaptıklarından kurtar, beni şu zâlimler gürûhundan kurtar. " Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Yine inananlara) Irzını ve iffetini korumuş olan, İmran kızı Meryem`i de Allah örnek verdi. Biz, onun içine (rahmine) ruhumuzdan üfledik ve Meryem Rabbinin sözlerini ve vahyettiklerinin doğruluğunu kabul etti ve (Rabbine) gönülden bağlananlardan oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster