1. Mutlak hükümranlık elinde bulunan Allah, yüceler yücesidir ve O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, davranış ve eylem bakımından hanginizin daha güzel amel edeceğini sınamak için ölümü ve hayatı yarattı. O, mutlak güç sahibidir, çok bağışlayandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan O`dur. O Rahman`ın yarattıklarında herhangi bir uyuşmazlık, çelişme göremezsin. Bir kez daha bak! (Orada) bir çatlak ve kusur görüyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra gözünü iki kez daha çevir bak. Göz aradığı ki kesinlikle olmayan kusuru, çelişkiyi bulmaktan umudu keserek yorgun ve bitkin olarak sana dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Andolsun ki biz dünya göğünü kandillerle donattık. Onları şeytanlar için taşlamalar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü gidilecek bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (Onlar) oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı korkunç uğultuyu işitirler (ve şok olurlar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (Cehennem, inkarcıların aptallığına) neredeyse öfkeden çatlayacaktır! Oraya her bir topluluk atıldıkça oranın bekçileri onlara: “Size bir uyarıcı gelmemiş miydi?” diye sorarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Onlar:) “Evet, gerçekten bize (bu azabı haber veren) bir uyarıcı geldi. Fakat biz (o uyarıcıyı) yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi, siz yalnızca büyük bir sapmışlık içindesiniz” dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yine şöyle derler: “Eğer dinlemiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şu alevli ateşin halkı arasında olmayacaktık.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Böylece günahlarını itiraf ederler. (Onların yüzlerine karşı şöyle denir:) Çılgınca yanan ateş halkı (Allah`ın rahmetinden) uzak olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Görmedikleri halde Allah`tan (Allah`ın azabından) korku ve ürperti duyanlar için hem bir bağışlanma ve hem de büyük bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sözünüzü (ister) gizleyin, isterse açığa vurun (aynıdır). Şüphesiz O, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yaratan (yarattığını hiç) bilmez mi? O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. O Allah`tır ki, sizin (istifadeniz) için arzı uysal kıldı. O halde, arzın sırtlarında (dağlarında, tepelerinde, ovalarında) yürüyün de Allah`ın rızkından yiyin. (Ve unutmayın ki) sonunda dönüş ve diriliş O`nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Göklerde olanın, (yaptıklarınız yüzünden) sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? (Ey Mekkeliler!) O vakit bir de bakarsınız, arz çalkalanıp duruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yoksa gökte olanın üzerinize taş yağdıran (fırtınalı) bir rüzgâr göndermeyeceğinden emin misiniz? (Siz o zaman) tehdidim nasılmış bileceksiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Andolsun, onlardan öncekiler de yalanlamıştı. Beni inkâr etmenin (ve hakka inadına direnmenin) sonucu nasılmış (gördüler)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Üstlerinde kanat çırparak uçan kuşlara bakmazlar mı? Onları (havada) ancak Rahman (olan Allah) tutuyor. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yahut Rahman (olan Allah)`dan başka size yardım edecek şu ordunuz (taraftarlarınız) kimlerdir? İnkârcılar ancak bir aldanış içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Peki, Allah rızkınızı keserse, size rızık verecek olan kimdir? Doğrusu onlar, azgınlık ve nefretle direnip duruyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şimdi, yüzüstü kapanarak düşe kalka yürüyen mi daha doğru gider, yoksa dosdoğru bir yolda dimdik yürüyen mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. De ki: “O, sizi yaratan ve size kulaklar, gözler ve kalpler verendir. Ne kadar da az şükrediyorsunuz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. De ki: “O, sizi yeryüzünde yaratıp çoğaltandır. Ancak O`nun huzurunda toplanacaksınız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. “Eğer doğru söyleyenler iseniz, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek?” diyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: “Onu bilmek ancak Allah`a mahsustur. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onu (azabı) yaklaşmış gördükleri zaman, kâfirlerin yüzleri kararır. Kendilerine "İşte sizin isteyip durduğunuz şey budur!" denilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. De ki: “(Söyleyin bakalım:) Eğer Allah, beni ve benimle beraber bulunan (inanan)ları (siz istediniz diye) yıkıma uğratsa veya bize merhamet etse, bu durumda inkârcıları acı dolu azaptan kurtaracak kimdir?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: “O (Allah), Rahmandır (varlık âleminde bulunan bütün yarattıklarına merhamet edip nimet verendir). Biz O`na inanmış ve O`na güvenmişiz. Siz kimin apaçık sapıklıkta olduğunu yakında öğreneceksiniz!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. De ki: "Suyunuz çekilecek olsa, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster