1. Ey Peygamber! Eşlerinin hoşnutluklarını arayarak, Allah’ın sana helal kıldığını, niçin (kendine) yasak ediyorsun? Allah bağışlayandır, rahmet edendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O bilendir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ’Bana, ilim sahibi ve her şeyden haberdar olan (Allah) bildirdi.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Eğer ikiniz Allah’a tevbe ederseniz (iyi edersiniz); çünkü kalpleriniz kaymıştır. Ama eğer ona karşı birbirinize destek olursanız (bilin ki) Allah onun dostudur. Cibril ve mü’minlerin salihleri de. Bunun ardından melekler de (ona) destekçidirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Eğer o sizi boşarsa belki Rabbi ona sizin yerinize sizden daha hayırlı, Müslüman, mü’min, gönülden boyun eğen, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan (veya hicret eden), dul ve bekâr kadınlar verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailelerinizi yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Onun başında gayet haşin, sert; Allah’ın kendilerine emrettiğine karşı gelmeyen ve kendilerine emredileni yapan melekler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Ey inkâr edenler! Bugün özür dilemeyin. Siz ancak yapmakta olduklarınızla cezalandırılıyorsunuz.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ’Rabbimiz! Bizim nurumuzu tamamla ve bizi bağışla. Şüphesiz sen her şeye güç yetirensin.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey peygamber, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere ve müslüman görünerek İslâm’a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münafıklara karşı hayatlarınızı ortaya koyarak, mallarınızı harcamada sınır tanımayarak, basın-yayın yoluyla ve cezalar uygulayarak fiilen cihad ilan et, mücadele et, savaş. Onlara karşı, katı, sert, kararlı ve tavizsiz davran. Onların mekânları cehennemdir. Cehennem ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. ’Girenlerle beraber siz de ateşe girin’ denildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ’Rabbim! Bana senin katında, cennette bir ev yap. Beni Firavun’dan ve onun işinden kurtar, beni zalimler topluluğundan kurtar.’ Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Imran kızı Meryem’i de (örnek verir) ki, o ırzını korudu, biz de ona ruhumuzdan üfledik. O, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını doğruladı ve gönülden boyun eğenlerden oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster