اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا
Allahulleziy haleka seb’a semavatin ve minel’ardı mislehunne yetenezzelul’emru beynehunne lita’lemu ennallahe ala kulli şey’in kadirun ve ennalahe kad ehata bikulli şey’in ’ılmen.
Kelime
Anlamı
Kökü
اللَّهُ
Allah
الَّذِي
O’dur ki
خَلَقَ
yarattı
سَبْعَ
yedi
سَمَاوَاتٍ
göğü
وَمِنَ
الْأَرْضِ
ve yerden
مِثْلَهُنَّ
onların benzerini
يَتَنَزَّلُ
iner
الْأَمْرُ
buyruğu
بَيْنَهُنَّ
bunlar arasında
لِتَعْلَمُوا
bilesiniz diye
أَنَّ
şüphesiz
اللَّهَ
Allah’ın
عَلَىٰ
üzerine
كُلِّ
her
شَيْءٍ
şey
قَدِيرٌ
kadir olduğunu
وَأَنَّ
ve şüphesiz
اللَّهَ
Allah’ın
قَدْ
muhakkak
أَحَاطَ
kuşatmış bulunduğunu
بِكُلِّ
her
شَيْءٍ
şeyi
عِلْمًا
bilgice

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bir Allah’tır ki yaratmıştır yedi göğü ve yeryüzünü de onun misli olarak yedi kat halketmiştir; bunların arasında, emri, inip durmadadır. Allah’ın, şüphesiz, her şeye gücü yettiğini bilmeniz ve şüphe yok ki Allah’ın bilgisinin, gerçekten de her şeyi kavradığını, kuşattığını anlamanız için.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Allah yedi kat göğü yerden de bir o kadarını yaratandır. O’nun emri, kanunu iradesi yerle gök arasında hükmünü sürdürmektedir ki, Allah’ın herşeye gücü yettiğini ve Allah’ın bilgisinin gerçekten de herşeyi kavrayıp kuşattığını anlamanız içindir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O Allâh ki, yedi semâ yarattı ve arzdan da onların bir mislini! Emir (hüküm - iş) onların ARALARINDAN sürekli - kesintisiz inzâl olur (Allâh’ın Esmâ’sındaki özelliklerin açığa çıkışı olan Astrolojik {melekî} tesirlerin varlık üzerindeki etkileri)! Tâ ki Allâh’ın her şeye nûr olduğunu ve Allâh’ın her şeyi (yaratanı olarak) ilmen ihâta ettiğini bilesiniz.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Allah yedi göğü ve yerden de onların benzerlerini yaratandır. Emir bunların arasından iner durur ki, Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve Allah’ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilesiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın herşeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle herşeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O Allah’dır ki, yedi (kat) gök yaratmış, arzdan da onların mislini (yine yedi kat)... Allah’ın emri ve kazası, bütün bunların arasında inib duruyor; bilesiniz ki, Allah her şeye kadirdir ve her şeyi ilmi ile kuşatmıştır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Allah, yedi kat göğü ve onların benzerini de yerkürede yaratandır. Düzen bunların arasında cereyan eder. Allah`ın her şeye gücünün yettiğini ve bilgisinin her şeyi kuşattığını bilmeniz için bunlar yeterlidir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Yedi gogu ve yerden de bir o kadarini yaratan Allah’tir, Allah’in herseye Kadir oldugunu ve Allah’in ilminin herseyi kusattigini bilmeniz icin Allah’in buyrugu bunlar arasinda iner durur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O Allah ki, yedi göğü ve yerden de onların bir benzerini yarattı. O’nun emri bunlar arasına iner de iner. Bu da, Allah’ın kudretinin herşeye yettiğini ve Allah’ın gerçekten herşeyi ilmiyle kapsayıp kuşattığını bilmeniz içindir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Allah O`dur ki, yedi (kat) göğü ve arzdan da onların mislini (yine yedi kat) yaratmıştır. Allah`ın (yaratıcı) iradesi, bütün bu yarattıkları aracılığıyla kesintisiz tecelli eder ki Allah`ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi bilgisiyle kuşattığını göresiniz.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Allah, yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Yedi göğü ve yerden/topraktan da o kadar yaratan ALLAH’tır. Buyruklar onların arasında akıp durur. Böylece ALLAH’ın her şeye gücü yettiğini ve ALLAH’ın her şeyi bilgiyle kuşatmış olduğunu bilesiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Allah O’dur ki yedi göğü ve yerden de onlar kadarını yarattı. Emir bunlar arasında iner ki Allah’ın her şeye kâdir olduğunu ve Allah’ın bilgisinin, her şeyi kuşattığını bilesiniz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yarattı. Allah’ın buyruğu bunlar arasında iner ki, böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Tanrı, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Buyruk bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Tanrı’nın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Tanrı’nın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Allah yedi gökleri ve yerden de onlar gibisini yaratandır. Buyruğu bunlar arasında iner, durur. Allah’ın gerçekten her şeye kadir olduğunu ve muhakkak Allah’ın, ilmi ile her şeyi kuşatmış olduğunu kesinlikle bilesiniz diye.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Allah, yedi göğü ve yerden de onların mislini yaratmış olandır. Emr (i) bütün bunların arasında durmadan iner. Allahın (bunları yaratması Onun) hakıykaten herşey’e kaadir olduğunu, ilmiyle hakıykaten herşey’i kaplamış bulunduğunu bilmeniz içindir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Allah, yedi (kat) göğü (ve) yerden de onların mislini yaratandır. (Allah`a âid)emir, bunlar arasında inip durmaktadır ki, şübhesiz Allah`ın herşeye hakkıyla gücü yeten olduğunu, yine şübhesiz Allah`ın herşeyi ilmen gerçekten kuşattığını bilesiniz.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Allah; yedi göğü ve yerden de o kadarını yaratmış olandır. Allah’ın buyruğu bunlar arasında iner durur. Ki, Allah’ın gerçekten her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın gerçekten her şeyi ilmiyle kuşatmış oşduğunu bilesiniz.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Allah, yedi göğü ve göklerde olanları yarattığı gibi, yeryüzünde ki var olanları da yaratandır. (Allah’ın) Yaratma emri, onların (yerle gök) arasında devam eder durur ki siz, Allah’ın her şeye gücü yeter olduğunu ve mutlak surette her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O Allah ki, yedi kat gökleri ve yerden de onların misli kadarını (yedi kat yerleri) yarattı. Allah’ın herşeye kaadir olduğunu ve Allah’ın herşeyi ilmen (ilmi ile) ihata etmiş olduğunu (kuşattığını) bilmeniz için emir, onların arasında (gökler ve yerler arasında) devamlı iner.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yaratandır. Sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenmeniz için (ilahi) emir bunların (yer ve gök) arasında durmadan iner durur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Allah, yedi göğü ve aynı şekilde yeri(n sayısız parçasını) yaratandır. O’nun (yaratıcı) iradesi, bütün bu (yarattık)ları aracılığıyla kesintisiz tecelli eder ki Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi bilgisiyle kuşattığını göresiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Allah, yedi kat gökleri ve yerden de bir o kadarını yaratandır. O`nun (yaratıcı) iradesi, bu ikisi arasında her an yenilenerek sürekli tecelli eder ki, Allah`ın her şeye muktedir olduğunu ve her şeyi akıl sır ermez bir ilimle kuşattığını kavrayasanız.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Allah, o (Zât-ı Kibriyâ)dır ki, yedi göğü ve yerden de onların mislini yaratmıştır. Onların aralarında emri cereyan eder. Tâ ki bilesiniz şüphe yok Allah, her şey üzerine tamamen kadirdir ve muhakkak ki Allah, her bir şeyi ilmen ihata buyurmuştur.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Yedi kat göğü ve yerden de o kadarını yaratan Allah’tır. Allah’ın fermanı bunların arasından iner ki, böylece Allah’ın her şeye kâdir olduğunu, her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah’ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki, Allah’ın herşeye kadir olduğunu ve Allah’ın herşeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Allah yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yarattı. Allah’ın buyruğu bunlar arasında iner ki, böylece Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Allah O yüce Yaratıcıdır ki yedi kat göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Allah’ın emri ve hükmü bunlar arasında inip durur ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın her şeyi ilmiyle ihata ettiğini, O’nun ilmi dışında hiçbir şey olmayacağını siz de bilesiniz.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Allâh O’dur ki yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. (Allâh’ın) Buyruğu, bunlar arasında iner ki Allâh’ın herşeye kâdir olduğunu ve Allâh’ın bilgice her şeyi kuşatmış bulunduğunu bilesiniz.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah’tır. O’nun emri, Allah’ın her şeye gücünün yettiğini ve ilmiyle her şeyi kuşatmış olduğunu bilesiniz diye bunların arasında inip duruyor.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah’ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah’ın ilmiyle her şeyi sarıp kuşattığını bilip öğrenmeniz için.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Allah O’dur ki, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yaratmıştır. Emir/iş ve oluş onlar arasında sürekli iner ki, Allah’ın her şeye kadir olduğunu ve Allah’ın bilgi bakımından her şeyi kuşattığını bilesiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Allah is He Who created seven Firmaments and of the earth a similar number. Through the midst of them (all) descends His Command: that ye may know that Allah has power over all things, and that Allah comprehends, all things in (His) Knowledge.