1. Göklerde ve yerde olanlar Allah’ı yücelterek noksan sıfatlarından arındırırlar. Mülkün sahibi ve övülmek de yalnızca ona yaraşır. O her şeye gücü yeten ve her şeyi planlayandır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O dur. Sizin içinizden inkâr edenler olduğu gibi, sizden inananlarda var. Allah yaptıklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeryüzünü amacına uygun (hak ile) yaratmış, sonra sizi (şu anki şeklinizle) şekillendirmiş ve sizin şeklinizi en güzel biçimde yapmıştır. Dönüşünüzde mutlaka O’na dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yeryüzünde olanları Allah biliyor. Aynı zamanda sizin gizlediklerinizi ve açıkladıklarınızı da biliyor. Allah, göğüslerin gizlediklerini en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Önceki inkâr edenlerin haberleri size gelmedi mi? Onlar yapmış oldukları işlerin karşılıklarını tatmışlar ve onlar için ayrıca acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Elçiler açık delillerle onlara gelmişlerdi. Onlar da "Bizi bir insan mı doğru yola ulaştıracak?" dediler. Sonra inkâr ettiler ve gelen doğrulardan yüz çevirdiler. Allah onlardan uzaktır ve Allah hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve övülmesi gerekendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İnkar edenler, yeniden diriltileceklerini zannetmiyorlardı. Onlara deki "Rabbime yemin olsun ki, mutlaka diriltileceksiniz. Sonra yapmış olduklarınız size, kesinlikle haber verilecek. Bunu yapmak Allah için çok kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Allah’a, O nun Elçisine ve indirmiş olduğu Kitabına (Nura) inanın. Allah yaptıklarınızdan haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Kıyamet günü sizi, toplanma günü için bir araya getirecek. Bu gün, bütün bilinmeyenlerin (sırların) açığa çıktığı gündür. Kim Allah’a inanmış ve salih ameller yapmışsa, yapmış olduğu kötülükler o kimseden silinir ve altlarından ırmakların aktığı, içinde sürekli kalacağı cennetlere girer. İşte bu büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ayetlerimizi inkar edip yalanlayanlar, içinde sürekli kalacakları ateşin ashabıdırlar. Orası ne kadar kötü bir dönüş yeri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bir kimseye ne zaman bir musibet isabet ederse, ancak o Allah’ın izni iledir. Kim iman ederse, kalbini doğru olana açmıştır. Allah her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin ve elçiye de itaat edin. Eğer gelen mesajlardan yüz çevirirseniz, bilin ki! Elçimize düşen açık bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah, kendisinden başka ilah olmayan tek ilah dır. O halde, inananlar yalnızca Allah’a güvenip dayansınlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey İman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşmanlık yapan olursa, onları uyarın. Eğer onları affederseniz, hoş görür ve bağışlarsanız, Allah da bağışlayan ve merhametli olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan vasıtasıdır. Allah’ın katındaki karşılıklar ise, daha büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyse gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkupsakının, dinleyin ve itaat edin. Kendinize hayır olmak üzere infak edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa; işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, size karşılığını kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah kullarının şükürlerine karşılık veren ve kullarına lütuflar yağdırandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah, bilinmeyenlerin ve açıkta olanların bileni, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster