1. Göklerde ne var, yerde ne varsa; hepsi Allah’ı tesbih ederler. Mülk O’ nundur, hamd O’na mahsustur. Ve O; her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O’dur. Böyle iken kiminiz kafir, kiminiz de mü’mindir. Allah; yaptıklarınızı görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak ile yaratmıştır. Size suret verip suretlerinizi en güzel şekilde yapmıştır. Dönüş, ancak O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Ve Allah; göğüslerin özünü bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce küfredip de yaptıklarının karşılığını tadanların haberi size gelmedi mi? Ve onlara elim bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunun sebebi şudur: Peygamberleri onlara apaçık deliller getiriyorlardı da onlar; bizi bir beşer mi doğru yola götürecekmiş? diyerek küfredip yüz çevirmişlerdi. Allah ise hiç bir şeye muhtaç olmadığını göstermişti. Allah; Gani’dir, Hamid’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Küfredenler; öldükten sonra katiyyen diriltilemeyeceklerini ileri sürdüler. De ki: Evet, Rabbıma andolsun ki; muhakkak diriltileceksiniz ve sonra yaptıklarınız size bildirilecektir. Ve bu, Allah’a göre pek kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şu halde Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi toplanma günü için topladığı gün; işte o gün, kimin aldandığının açığa çıkacağı gündür. Kim, Allah’a inanır ve salih amel işlerse; Allah onun kötülüklerini örter ve onu, altından ırmaklar akan, içinde ebediyyen kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfredip de ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; işte onlar, cehennem ashabıdırlar. Orada ebediyyen kalacaklardır. Ne kötü dönüş yeridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’ın izni olmadıkça hiç bir musibet isabet etmez. Kim de Allah’a inanırsa; onun kalbini doğruya götürür. Ve Allah; her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin, peygambere itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız; bilin ki peygamberimize düşen, apaçık tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah O’durki; O’ndan başka hiç bir ilah yoktur. Ve mü’minler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman etmiş olanlar; eşlerinizin ve çocuklarınızın içinde size düşmanlık edenler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz ve örterseniz; şüphesiz ki Allah; Gafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyse, gücünüz yettiğince Allah’tan korkun. Dinleyin, itaat edin ve kendinizin hayrına olarak infak edin. Kim de nefsinin cimriliğinden korunursa; işte onlar, felaha erenlerin kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a güzel bir ödünçle ödünç verirseniz; onu sizin için katkat arttırır ve sizi bağışlar. Allah; Şekur’dur, Halim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görüleni ve görülmeyeni bilendir. Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster