1. Göklerde ve yerde olan her şey Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd de O’nundur. Şüphesiz O, her şeye kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O’dur. Buna rağmen kiminiz kâfir, kiminiz de mü’mindir. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı en iyi görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak ile yarattı. Size biçim verdi; biçimlerinizi de güzel yaptı. Dönüş yalnız O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. Gizlediğinizi de açıkladığınızı da bilir. Şüphesiz Allah sinelerin özünde saklı duranı çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bundan önce küfürde ısrar edenlerin haberi size gelmedi mi? Onlar bu sebepten işlerinin cezasını tattılar. Onlar için çok acıklı bir azab vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, kendilerine apaçık belgelerle rasuller geldiği halde "Bir beşer mi bizi hidayete iletecek!?" demeleri ve bu yüzden inkar edip yüz çevirmeleri sebebiyledir. Allah da muhtaç olmadığını gösterdi. Şüphesiz Allah Ğaniyy’dir, Hamid’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Küfürde ısrar edenler, kesin olarak diriltilmeyeceklerini iddia ettiler. De ki: "Hayır, Rabbime andolsun, muhakkak diriltileceksiniz, sonra da işlediğiniz mutlaka size haber verilecektir. Bu da, Allah’a göre pek kolaydır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "O hâlde Allah’a, Rasulü’ne ve indirdiğimiz nura iman edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Toplanma günü için sizi toplayacağı gün işte o aldanma günüdür Kim Allah’a iman edip salih amel işlerse, kötülüklerini örter ve içinde ebedi ve daimi kalıcılar olmak üzere altından nehirler akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfürde ısrar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar cehennemliklerdir ve orada kalıcıdırlar. O, ne kötü bir dönüş yeridir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’ın izni olmadıkça hiçbir musibet gelip çatmaz. Kim Allah’a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Şüphesiz Allah her şeyi en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin, Rasule de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız, artık rasulümüze düşen ancak apaçık bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah; O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse mü’minler Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler, eşlerinizden ve evlatlarınızdan size düşman olanlar vardır. Şu halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız, artık elbette Allah Ğafur’dur, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir fitnedir. Allah ise, büyük ecir O’nun katında olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyse gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkupsakının, dinleyin ve itaat edin. Kendinize hayır olmak üzere infak edin. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa; işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat artırır ve günahlarınızı bağışlar. Şüphesiz Allah Şekûr’dur, Halîm’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Gaybı da müşahade edileni de bilendir. Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster