1. Göklerde ve yerde olanların tümü Allah’ı tesbih etmektedir. Mülk de O’nundur, övgü de O’nundur. O, her şeye güç yetirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan O’dur; buna rağmen sizden kiminiz kâfirdir, kiminiz ise mümin. Allah, yapmakta olduklarınızı görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hak olmak üzere yarattı ve size düzenli bir biçim verdi de suretlerinizi güzel yaptı. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanların tümünü bilir. Sizin saklı tutmakta olduklarınızı da açığa vurduklarınızı da bilir. Allah, sinelerin özünde saklı duranı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bundan önce küfre sapmış bulunanların haberi size gelmedi mi? İşte onlar, işlerinin vebalini tattılar. Onlar için acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bu, kendilerine apaçık belgelerle peygamberler geldiği halde onların, "Bizi bir beşer mi hidayete ulaştıracak?" demeleri ve bu yüzden küfre saparak yüz çevirmeleri nedeniyledir. Allah da hiç bir şeye ihtiyacı olmadığını gösterdi. Allah zengindir, her türlü övgüye layıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Küfre sapmış bulunanlar, kendilerinin kesin olarak diriltilmeyeceklerini öne sürdüler. De ki: "Hayır, Rabbime andolsun ki siz muhakkak diriltileceksiniz, sonra mutlaka yaptıklarınız size haber verilecektir. Bu da Allah’a göre oldukça kolaydır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "O halde Allah’a, O’nun resulüne ve indirdiğimiz nura iman edin. Allah, yapmakta olduklarınızdan haberi olandır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Sizi toplanma günü için topladığı gün; işte o gün, kimin aldandığının açığa çıkacağı gündür. Kim Allah’a iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onun kötülüklerini örter ve içinde temelli kalıcılar olmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Küfredip ayetlerimizi yalan sayanlar (var ya), onlar da içinde sürekli kalıcılar olarak, ateşin yarenleridir. Pek de kötü bir dönüş yeridir o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’ın izni olmaksızın hiç bir musibet (hiç kimseye) isabet etmez. Kim Allah’a iman ederse, onun kalbini hidayete yöneltir. Allah, her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin ve resulüne de itaat edin. Şayet yüz çevirecek olursanız, artık elçimiz üzerine düşen (yalnızca) apaçık olan bir tebliğdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah, O’ndan başka ilah yoktur. Öyleyse müminler (yalnızca) Allah’a tevekkül etsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler! Şüphesiz sizin eşlerinizden ve çocuklarınızdan bir kısmı sizler için (birer) düşmandırlar. O halde onlardan sakının. Yine de affeder, hoş görür ve bağışlarsanız, artık elbette Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir denemedir. Allah ise, büyük ecir O’nun katında olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Öyleyse güç yetirebildiğiniz kadar Allah’tan korkup sakının, dinleyin ve itaat edin. Kendi nefsinize hayır olmak üzere infakta bulunun. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrü kabul eden ve cezayı vermekte acele etmeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster