1. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ı tesbih eder. Mülk O’nundur, hamd O’nadır. O’nun gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sizi yaratan Allah’tır. Bununla beraber kiminiz kâfirdir, kiminiz mü’min. Allah yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Gökleri ve yeri hakka dayalı olarak gerektiği gibi yaratmıştır. Size şekil vermiş ve şeklinizi güzel yapmıştır. Dönüş O’nadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Göklerde ve yerde olanları bilir. Gizlediklerinizi ve açığa vurduklarınızı da bilir. Allah kalplerde olanı bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Daha önce inkar etmiş olanların haberi size gelmedi mi? Onlar dünyada günahlarının cezasını çektiler. Ayrıca ahrette de onlar için acı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bunun nedeni onlara elçileri, açık deliller getirdiğinde «Bir insan mı bize yol gösterecek?» deyip inkar etmeleri, yüz çevirmeleriydi. Allah ta hiçbir şeye muhtaç olmadığını gösterdi. Allah zengindir, övülmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. «Hayır Rabbime And olsun ki mutlaka diriltileceksiniz, sonra yaptıklarınız kesinlikle size haber verilecektir. Bu Allah’a göre kolaydır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Öyleyse Allah’a, peygamberine ve indirdiğimiz nur’a (Kur’an’a) inanın. Allah yaptıklarınızı haber almaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Toplanma günü (hesap günü) için, sizi bir araya getirdiği zaman, işte o, kimin aldandığının ortaya çıkacağı gündür. Kim Allah’a inanmış ve yararlı işler yapmışsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onu, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokar orada ebedi kalırlar. İşte büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kafir olup ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da ateş halkıdır. Orada ebedi kalacaklardır. Orası gidilecek ne kötü yerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’ın izni olmaksızın hiçbir musibet isabet etmez. Kim Allah’a inanırsa, Allah onun kalbini doğruya götürür. Allah her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Allah’a itaat edin, Peygamber’e itaat edin. Yüz çevirirseniz bilin ki, elçimize düşen apaçık bir duyurmadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah O’dur ki, O’ndan başka ilah yoktur. Mü’minler yalnız Allah’a dayanıp güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey inananlar! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan bazıları size düşmandır. Onlardan sakının. Eğer affeder, hoş görür, bağışlarsanız muhakkak ki Allah da çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Mallarınız ve evlatlarınız bir sınav konusudur. Büyük mükafat ise Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. O halde gücünüzün yettiği kadar Allah’tan korkun. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğinize olarak mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Eğer Allah’a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah şükredenlere karşılık verendir, halimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Görünmeyeni ve görüneni bilendir. Üstündür, hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster