1. Göklerde olanlar da, yerde olanlar da mutlak otorite sahibi, mukaddes, her işinde mükemmel ve her hükmünde tam isabet sahibi Allah için hareket ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Daha önce kitaptan mahrum olan ve derin bir sapıklık içinde bulunan topluma kendi ayetlerini okumak, onları arındırmak, kitabı ve isabetli hüküm vermeyi öğretmek için kendi içlerinden bir Elçi gönderen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Üstelik henüz onlara katılmamış (ama katılmayı bekleyen) daha başkaları da var. Mutlak üstün ve yüce olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte bu, Allah`ın (hak edene) vermeyi dilediği lütfudur: Zira Allah büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Tevrat`ı taşıma sorumluluğu kendilerine verilip de sorumluluğunun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu, kitaplar yüklenmiş (fakat sırtındakinin değerinden bihaber olan) eşeğin durumu gibidir. Allah`ın ayetlerini yalanlayan toplumun temsil ettiği şey ne kötüdür! Ve Allah zalim bir topluma rehberliğini bahşetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: "Ey Yahudiler! Eğer siz, öteki bütün insanları dışlayarak sadece kendinizin Allah`ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, haydi ölümü temenni etsenize, tabi eğer iddianızda sadıksanız?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Elleriyle yaptıkları yüzünden asla (ölümü) temenni etmeyeceklerdir: Allah zulme gömülüp gidenleri çok iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: "Bakın, şu kendisinden kaçtığınız ölüm var ya, işte o sizi mutlaka yakalayacaktır. Ardından idraki aşan ve idrak edilebilen tüm hakikatleri bilene döndürüleceksiniz: ve size yapıp ettikleriniz bir bir haber verilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Siz ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, alışverişi keserek Allah`ın öğüdüne koşun! Eğer (hayır ile çıkar arasındaki farkı) bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve namaz kılındığı zaman da, artık yeryüzünde dağılın ve Allah`ın lutfundan (payınıza) düşeni talep edin! Ama Allah`ı hiç hatırdan çıkarmayın ki, ebedi mutluluğa ulaşabilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ama onlar bir ticari menfaat veya bir eğlence gördüklerinde, hemen ona doğru seğirtip seni (konuşurken) ayakta öyle bir başına bırakıverdiler. De ki: "Allah katında bulunan, eğlenceden de, ticari menfaatten de daha hayırlıdır: zira Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster