1. Göklerde olan her şey ve yerde olan her şey Allah adına hareket ettiler (de, bu kozmik düzen öyle oluştu): zira O`dur her işinde tek mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Siz ey iman edenler! Niçin söylemlerinizle eylemleriniz birbirine uymuyor! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmadığınız/yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında ağır (sonuçları) olan nahoş bir davranıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ama Allah, (bütün yapı taşları birbirine kenetlenmiş) kurşundan bir bina gibi, Kendi yolunda saf saf savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (Sizin bu durumunuz), Musa`nın kavmine "Ey kavmim! Benim Allah`ın elçisi olduğumu çok iyi bildiğiniz halde niçin beni üzüyorsunuz?" (dediği) zaman ki durumu hatırlatıyor. Ve onlar ne zaman yoldan saptılarsa, Allah da onların kalplerinin sapmasına izin verdi: zira Allah, yoldan sapmış bir topluluğu (onun iradesi hilafına) asla rehberliğini bahşetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yine bir zamanlar Meryem oğlu İsa`nın; "Ey İsrailoğulları! Elbet ben, Tevrat`tan bana kadar gelen tüm hakikatleri doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki bir elçiyi müjdelemek için size gönderilen Allah elçisiyim" dediğini hatırlatıyor. O onlara hakikatin apaçık belgeleriyle geldiğinde, "Bu ayan açık bir sihirdir!" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslam`a davet edildiği halde, uydurduğu yalanı Allah`a isnat edenden daha zalim biri olabilir mi? Zaten Allah, zulme gömülmüş bir topluluğa asla rehberliğini bahşetmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar Allah`ın (hidayet) nurunu üfürükleriyle söndürmek için can atıyorlar; kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Allah`tan başkasına ilahlık yakıştıranlar hoşlanmasa da, Elçi`sini yol rehberliği ve (hak) dini kendi bütünlüğü içinde tamamen ortaya koymak için Hakk`ın dini ile gönderen O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Siz ey iman edenler! Sizi can yakıcı bir azaptan kurtaracak bir alışverişe yönledireyim mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah`a ve Elçi`sine güvenirseniz, Allah davası uğrunda mallarınızla ve canlarınızla cihad ederseniz: böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır; tabi eğer bilgiyle (hareket) ederseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (Böyle yaparsanız) O sizin günahlarınızı bağışlayacak ve sizi zemininden ırmakların çağladığı cennetlere koyacaktır; kalıcı güzelliğin merkezi olan cennetlerdeki tarifsiz huzur köşklerine: işte muhteşem final budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve kendisiyle sevineceğiniz bir şey daha var: Allah`tan bir yardım ve görünen bir zafer. Artık mü`minlere müjde ver! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Siz ey iman edenler! Allah`ın destekçileri olun! Tıpkı Meryem oğlu İsa`nın, havarilerine "Allah`a giden yolda kim bana var gücüyle destek olur?" deyince, havarilerin "Biziz Allah davasının gönüllü destekçileri!" demeleri gibi... Nitekim İsrailoğullarından bir gurup (ona) inandı, bir gurup da inkar etti. Bunun üzerine Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı dirençli kıldık: Sonunda galip gelenler onlar oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster