1. Göklerde ne var, yerde ne varsa; hepsi Melik, Kuddüs, Aziz, Hakim’i tesbih eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ümmiler arasından, kendilerine O’nun ayetlerini okuyan, onları temizleyen ve onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderen O’dur. Halbuki onlar; daha önceleri gerçekten apaçık bir sapıklık içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlardan başkalarına da. Ki henüz onlara katılmamışlardır. Ve O; Aziz’ dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bu, Allah’ın lutfudur. Onu dilediğine verir. Ve Allah; büyük lutuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine Tevrat yükletildiği halde onu taşıyamayanların misali; koca koca kitablar taşıyan eşeğin misalidir. Allah’ın ayetlerini yalanlamış olan kavmin durumu ne de kötüdür. Ve Allah; zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: Ey yahudiler; bütün insanları bir yana bırakarak yalnız kendinizin mi Allah’ın dostları olduğunu iddia ediyorsunuz? Öyleyse bunda samimi iseniz ölümü temenni edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yaptıklarından dolayı ölümü katiyyen temenni edemezler. Allah; zalimleri bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: Gerçekten sizin kaçıp durduğunuz ölüme muhakkak yakalanacaksınız. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilene döndürüleceksiniz. O; size neler yaptığınızı haber verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey iman edenler; cum’a günü namaz için çağrıldığınız vakit, hemen Allah’ ın zikrine koşun ve alış-verişi bırakın. Bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Namaz bitince; yeryüzüne dağılın. Ve Allah’ın lutfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin ki felaha eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar bir tidaret veya bir oyun gördükleri zaman; seni ayakta bırakarak oraya yöneldiler. De ki: Allah’ın katında olan; oyun ve ticaretten daha hayırlıdır. Ve Allah; rızık verenlerin en hayırlısıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster