1. Göklerde ne var, yerde ne varsa; Allah’ı tesbih eder. Ve O; Aziz’dir, Hakim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey iman edenler; yapmayacağınız şeyi niçin söylersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınızı söylemeniz; Allah katında büyük bir gazaba sebep olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Muhakkak ki Allah; kendi uğrunda kenetlenmiş bir duvar gibi saf halinde savaşanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Hani Musa, kavmine demişti ki: Ey kavmim, niçin bana eziyet verirsiniz? Halbuki benim size gerçekten Allah’ın rasulü olduğumu biliyorsunuz. Fakat onlar yoldan sapınca; Allah da onların kalblerini saptırmıştı. Ve Allah; fasıklar güruhunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani Meryem oğlu İsa da demişti ki: Ey İsrailoğulları; muhakkak ki ben, size Allah’ın peygamberiyim. Benden önceki Tevrat’ı doğrulayan ve benden sonra gelecek, adı Ahmed olacak bir peygamberi de müjdeleyenim. Ama o, kendilerine açık burhanlarla gelince; bu, apaçık bir büyüdür, dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İslama çağrıldığı halde. Allah’a karşı yalan uydurandan daha zalim kimdir? Allah; zalimler güruhunu hidayete erdirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onlar, Allah’ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Halbuki kafirler istemeseler de; Allah, nurunu tamamlayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Müşrikler istemeseler de; dinini bütün dinlere üstün kılmak için peygamberlerini hidayet ve hak din ile gönderen O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey iman edenler; sizi, elim azabtan kurtaracak bir ticareti göstereyim mi size? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve peygamberine iman eder, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad ederseniz. Eğer bilirseniz; bu sizin için çok daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O; sizin günahlarınızı bağışlar, sizi altlarından ırmaklar akan cennetlere ve Adn cennetlerindeki güzel yerlere koyar. İşte en büyük kurtuluş budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Seveceğiniz başka bir şey daha var; Allah katında yardım ve yakın bir fetih ve mü’minleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey iman edenler; siz Allah’ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa, havarilere: Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimlerdir? deyince, havariler demişlerdi ki: Biziz, Allah’ın yardımcıları. İsrailoğullarının bir takımı böylece inanmış, bir takımı da küfretmişti. Nihayet Biz, o iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de böylece üstün geldiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster