1. Melik, Kuddûs, Azîz, Hakim olan Allah için göklerde ne varsa ve yerde ne varsa tesbihte bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O, o (Mabûd-i Kerîm)dir ki, ümmîler arasında kendilerinden bir peygamber gönderdi, onlara karşı âyetlerini okur ve onları temizler ve onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Halbuki onlar evvelce pek açık bir sapıklık içinde idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve onlardan başkalarına da göndermiştir ki, henüz onlara erişmemişlerdir. Ve O, azîzdir, hakîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İşte bu, Allah’ın fazlıdır ki, bunu dilediğine verir ve Allah pek büyük fazl sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kendilerine Tevrat yükletilmiş, sonra onu yüklenmemiş olanların meseli, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin meseli gibidir. Allah’ın âyetlerini tekzîp eden kavmin meseli ne kadar fenadır ve Allah, zalimler olan kavmi doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. De ki: «Ey Yahûdi bulunan kimseler! Eğer siz, Allah için insanlardan ayrı dostlar olduğunuzu zû’m ediyor iseniz, imdi ölümü temenni ediniz, eğer siz sâdıklar oldu iseniz.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Halbuki, onu ebedîyen temenni etmezler, ellerinin takdim ettiği (günah) sebebiyle. Allah ise zalimleri hakkıyla bilicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. De ki: «O ölüm ki, siz ondan firar edersiniz. Şüphe yok ki o size gelip kavuşacaktır. Sonra gaybı da, âşikâreyi de bilene döndürüleceksiniz. (O da) Size neler yapar olduklarınızı haber verecektir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ey imân etmiş olanlar! Cuma günü namaz için nidâ olunduğu zaman hemen Allah’ın zikrine gidin ve alışverişi bırakın. Bu, eğer bilir kimseler oldu iseniz sizin için çok hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sonra namaz kılınmış olunca da artık yeryüzünde dağılın ve Allah’ın fazlından nâsip (arayın) ve Allah’ı çokça zikredin, tâ ki necâta erebilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve bir ticaret veya bir eğlence gördükleri zaman onun tarafına yönelip seni ayakta bırakmış oldular. De ki: «Allah’ın yanındaki, eğlenceden de, ticaretten de hayırlıdır ve Allah rızık verenlerin en hayırlısıdır.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster