1. Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah için tesbihte bulunmuştur. Ve O azîzdir, hakîmdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ey imân etmiş olanlar! Yapmayacağınız şeyi ne için söylersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah indinde çok mebğuzdur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Şüphe yok ki Allah, O kimseleri sever ki O’nun yolunda sanki bir muhkem binâ etmişler gibi saf bağlayarak savaşta bulunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve bir vakit ki, Mûsa kavmine dedi ki: «Ey kavmim! Ne için bana eziyet veriyorsunuz? Ve halbuki, benim sizin için bir Allah resûlü olduğumu şüphe yok ki, bilirsiniz.» Vaktâ ki, onlar (Hak’tan) döndüler. Allah Teâlâ da, onların kalplerini döndürdü ve Allah fâsıklar olan kavme hidâyet etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bir vakit ki Meryem’in oğlu İsa dedi ki: «Ey İsrailoğulları! Şüphe yok ki ben, benden önce olan Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra Ahmed isminde gelecek bir peygamber ile müjdeleyici olarak sizlere Allah’ın Resûlüyüm». Vaktâ ki onlara açık mûcizeler ile geldi. Dediler ki: «Bu apaçık bir sihirdir.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O kimseden daha zalim kimdir ki, kendisi İslâm’a dâvet olunurken o, Allah’a karşı yalan yere iftirada bulunur. Allah ise zalimler olan kavmi doğru yola kavuşturmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isterler, Allah ise nûrunu tamamlayıcıdır. Velev ki, kâfirler hoşlanmasınlar. O, o (Mabûd-u Kerîm)dir ki Peygamberini Kur’an ile ve hak din ile gönderdi. Onu her din üzerine yükseltmek için. Velev ki müşriklerin hoşuna gitmesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Allah’ın nûrunu ağızlarıyla söndürmek isterler, Allah ise nûrunu tamamlayıcıdır. Velev ki, kâfirler hoşlanmasınlar. O, o (Mabûd-u Kerîm)dir ki Peygamberini Kur’an ile ve hak din ile gönderdi. Onu her din üzerine yükseltmek için. Velev ki müşriklerin hoşuna gitmesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ey imân etmiş olanlar! Size bir ticaret üzerine rehberlik edeyim ki, sizi pek acılı bir azaptan kurtarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Allah’a ve O’nun peygamberine imân edersiniz. Ve Allah’ın yolunda mallarınız ile ve nefisleriniz ile mücâhedede bulunursunuz. İşte bu, sizin için çok hayırlıdır. Eğer bilir kimseler oldu iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Sizin için günahlarınızı yarlığar ve sizi altından ırmaklar akar cennetlere ve Adn cennetlerinde tertemiz konaklara girdirir. Bu ise en büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Ve kendisini sevdiğiniz bir başka (nîmet de) vardır ki, o da Allah’tan bir nusrettir ve yakın bir fetihtir ve müminleri müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ey imân etmiş olanlar! Allah’ın yardımcıları olun, nasıl ki, Meryem’in oğlu İsa Havarîlere dedi ki: «Allah’a doğru benim yardımcılarım kimlerdir?» Havarîler de dedi ki: «Biz Allah’a yardımcılarız.» Sonra İsrailoğullarından bir zümre imân etti, bir tâife ise kâfir oldu. Sonra imân etmiş olanları, düşmanları üzerine teyid ettik, artık galipler olarak sabahladılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster