وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ
Vellezıne yes’avne fı ayatina müacizıne ülaike fil azabi muhdarun
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالَّذِينَ
يَسْعَوْنَ
çalışanlara gelince
فِي
ايَاتِنَا
ayetlerimizi
مُعَاجِزِينَ
etkisiz kılmağa
أُولَٰئِكَ
onlar
فِي
içine
الْعَذَابِ
azabın
مُحْضَرُونَ
getirileceklerdir

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve onlar ki delillerimizi boşa çıkarmaya uğraşırlar, onlardır, azapta hazır bulundurulanlar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ayetlerimizi etkisiz kılmak için, çaba gösterenler de, azabın içine getirilip konulacaklardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince, onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  İşaretlerimizi (uyarılarımızı) geçersiz kılmak için koşuşturanlara gelince, işte onlar sürekli azapta tutulacaklardır.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ayetlerimiz konusunda (mü’minleri) acze düşürmek için koşuşturanlara gelince işte onlar da azabın içine getirilirler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar; işte onlar da azabın içine getirilmişlerdir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Âyetlerimizi reddetmek için yarışırcasına gayret sarfedenler ise, onlar cehennem azabına hazırlanmışlardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Âyetlerimizi geçersiz kılmaya gayret edenlere gelince, işte onlar da azaba atılacaklardır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ayetlerimizde Bizi aciz birakmaga yeltenenler, iste onlar, azabla yuz yuze birakilirlar.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (Bizi) âciz bırakacaklarını sanarak âyetlerimiz hakkında (olumsuz yönde) uğraşıp çaba gösterenlere gelince: İşte onlar azâb içinde bekletileceklerdir.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Âyetlerimizi geçersiz kılmak (onları etkisiz hale getirmek) için çaba gösterenler var ya, işte onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Âyetlerimizi geçersiz kılmak için yarışanlar var ya, işte onlar azap için hazır bulundurulacaklar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Âyetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince, onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ayetlerimize meydan okuyanlar azapta kalacaklar.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Âyetlerimizi hükümsüz bırakmak için yarışanlara gelince, işte onlar Hakk’ın huzuruna azab içinde getirileceklerdir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Bizimle başa çıkabileceklerini sanarak olanca güçleri ile ayetlerimize karşı çıkanlara gelince onlar azapla başbaşa kalacaklardır.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar, işte onlar da azabın içine getirilmişlerdir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ayetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlara gelince, onlar da azapla yüz yüze bırakılacaklardır.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Birbiriyle yarışırcasına âyetlerimizin içinde koşanlar (yok mu?) onlar da azabın içerisine ihzaaren getirilenlerdir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Âyetlerimiz(i ibtâl) husûsunda (güyâ bizi) acze düşürmeye çalışan kimseler olarak(yarışırcasına) uğraşanlara gelince, işte onlar (o gün) azâb içinde hazır bulundurulacak olanlardır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ayetlerimizde bizi aciz bırakmaya çalışanlar, işte onlar azabla yüzyüze bırakılmışlardır.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba sarf edip koşturanlar ise, azap içinde hazırda bekletileceklerdir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve âyetlerimizi aciz (hükümsüz) bırakmak için çalışanlar, işte onlar azap içinde (azabın daha kötüsü için) hazır bulunanlardır.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Kendi akıllarınca) Aciz bırakıcılar olarak ayetlerimiz hakkında çaba harcamış olanlar (var ya), işte onlar azapta hazır bulundurulmuş olanlardır.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Mesajlarımızı etkisiz kılmak için çaba gösterenler ise azapla yüzyüze geleceklerdir.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ama ayetlerimizin amacını geçersiz kılmaya çalışan kimseler, azabın içerisinde (yaptıklarıyla) yüzleşecekler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve o kimseler ki âyetlerimiz hakkında (bizi) aciz sanar oldukları halde koşar dururlar. Onlar azap içinde ihzar edilmiş kimselerdir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Âyetlerimizi boşa çıkarmaya çalışanlar yok mu? Onlar azapla yüz yüze bırakılacaklardır.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ayetlerimizi aciz/etkisiz kılmak için koşturanlara gelince; işte onlar da azabın içinde hazır bulundurulacaklardır.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Bizimle başa çıkabileceklerini sanarak olanca güçleri ile ayetlerimize karşı çıkanlara gelince onlar azapla başbaşa kalacaklardır.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Âyetlerimize karşı koymak için Peygamberlerimizle mücadele edenler ve elimizden kaçıp kurtulacaklarını zannedenler ise zorla getirilip azabın içine atılacaklardır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Âyetlerimizi etkisiz kılmağa çalışanlara gelince, onlar da azâbın içine getirileceklerdir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ayetlerimizi geçersiz kılmak için koşturanlar ise, işte onlar, azaba hazırlananlardır.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ayetlerimizi etkisiz bırakmak için çaba harcayanlar; işte onlar da azabın içine getirilmişlerdir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ayetlerimizi hükümsüz bırakmak için koşuşanlara gelince, onlar azabın içinde hazır bulundurulacaklardır.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those who strive against Our Signs, to frustrate them, will be given over into Punishment.