1. Yer, kendisine âid şiddetli bir sarsıntı ile zelzeleye uğratıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. yer, (bütün) ağırlıklarını (dışarıya fırlatıb) çıkardığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. insan «Buna ne oluyor?» dediği (zaman), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün (yer) bütün haberlerini anlatacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünkü Rabbi kendisine (o vech ile) vahyetmişdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar, amelleri (nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için, dağınık dönecek (ler) dir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İşte kim zerre ağırlığınca bir hayır yapıyor (idiy) se onu (n sevabını) görecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. kim de zerre ağırlığınca şer yapıyor (idiy) se onu (n cezasını) görecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster