1. Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. o (tırnaklarıyle) çakarak ateş çıkaran (on) lara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. sabahlayın baskın yapanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. derken orada (ayaklarıyle) toz koparanlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bununla bir topluluğun tâ ortasına girenlere (ya’nî atlara) ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. muhakkak insan Rabbine karşı çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Hiç şübhesiz O buna hakkıyle şâhiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Gerçek o, mal sevgisinden dolayı pek katıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Haalâ o, (hakıykatı görüp) bilmeyecek mi, kabirlerin içindekiler (eşilib) çıkarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. göğüslerde ne varsa onlar da derlenib toparlandığı (zaman)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hakıykat, o gün Rableri onlar (ın her haalin) den elbette tamâmiyle haberdârdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster