وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا
Vel adiyati dabha
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالْعَادِيَاتِ
andolsun koşanlara (atlara)
ضَبْحًا
soluk soluğa

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Andolsun soluya soluya koşanlara.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Soluk soluğa koşanlara,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Harıl harıl koşanlara,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Andolsun o nefesleri zorlanarak (dünyalık biriktirmek için) koşan (azgın atlara benzer insanlara),

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Andolsun nefesleriyle ses çıkararak soluk soluğa koşan (at)lara,

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  And olsun, soluyarak koşanlara (gazilerin atlarına),

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Öfkesinden dolayı soluk soluğa kalan düşmanlara,

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  And olsun Allah yolunda kostukca kosanlara;

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Harıl harıl, nefes nefese boyunlarını uzatarak koşan atlara (veya hac cihetine yönelen develere),

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (1-5) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak tırnaklarıyla kıvılcımlar saçan, sabah erkenden baskın yapan ve orada tozu dumana katarak düşman topluluğunun içine dalan atlara andolsun ki,

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (1-6) Soluk soluğa süratle koşan, (koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-8) Harıl harıl koşanlara, (nallarıyla) çakarak kıvılcım saçanlara, (ansızın) sabah baskını yapanlara, orada tozu dumana katanlara, derken orada bir topluluğun ta ortasına girenlere yemin ederim ki insan, Rabbine karşı pek nankördür. Şüphesiz buna kendisi de şahittir ve o, mal sevgisine de aşırı derecede düşkündür.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Andolsun soluyarak aşanlara,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O harıl harıl (savaşa) koşanlara,

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Andolsun harıl harıl koşanlara,

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Andolsun o harıl harıl koşan (at) lara,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât`a)!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Andolsun; o koştukça koşanlara,

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Soluk soluğa koşan atlara.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Nefes nefese koşanlara andolsun.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Andolsun soluk soluğa koşanlara.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ooo! Nefes nefese koşan binek atları,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Yazıklar olsun (vahye) dinmez bir hınçla saldıranlara,

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Andolsun o koştukça koşanlara!

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ant olsun, o nefes nefese koşanlara,

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Andolsun Allah yolunda koştukça koşanlara,

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Gazilerin nefes nefese koşan,

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Andolsun nefesleriyle (güp güp) ses çıkararak koşan (at)lara,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Andolsun, soluya soluya koşanlara ..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Soluk soluğa koşan (at)lara andolsun,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Yemin olsun soluyuşlarıyla ses çıkararak koşanlara/nefes nefese saldıranlara,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  By the (Steeds) that run, with panting (breath),