1. Andolsun o koştukça koşanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kıvılcımlar saçanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sabahleyin akına çıkanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Orada tozu dumana katanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O toz duman içinde bir topluluğun ortasına dalanlara andolsun ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve kendisi de buna şâhittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Doğrusu o, mal sevgisine aşırı derecede düşkündür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O bilmez mi ki kabirlerde olanların diriltilip dışarı atılacağı zamanı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz ki Rableri o gün onların her şeyinden haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster