وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ
Ve hussıle ma fis sudur
Kelime
Anlamı
Kökü
وَحُصِّلَ
ve devşirildiği (zaman)
مَا
bulunanlar
فِي
الصُّدُورِ
göğüslerde

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ve gönüllerdekiler, meydana vurulup bilinince.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  ve insanların kalplerinde gizli olan herşey ortaya döküldüğünde,

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Sadırların içindekiler açığa çıkartıldığında,

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Göğüslerde olanlar devşirilip (ortaya) konduğu zaman,

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Göğüslerde olanların derlenip-devşirildiği zamanı?

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ve (iyi veya kötü) kalblerde ne varsa ayrılıb açıklandığı zaman, o gün Rableri, onlardan (gizli ve aşikâr bütün yaptıklarından) haberdardır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Sinelerde olanlar ortaya konduğu zaman.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (9-10) Insan, kabirlerde bulunanlarin cikarilacagi ve kalblerde olanlarin ortaya konulacagi bir zamanin gelecegini bilmez mi?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (9-10) Kabirlerdekinin deşilip çıkarılacağı, göğüslerde olanın derlenip ortaya konulacağı zamanı acaba bilmiyor mu ?!

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (9-10) Fakat o insan bilmez mi ki, kabirlerdeki ölüler diriltilip çıkarıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman,

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (9-11) Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her hâlinden mutlaka haberdardır.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (9-11) Kabirlerde bulunanlar diriltilip dışarı atıldığı ve kalplerde gizlenenler ortaya konduğu zaman insan (halinin ne olacağını) düşünmez mi? Şüphesiz Rableri o gün onlardan tamamıyle haberdardır.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Ve göğüslerde gizlenenler açığa çıkarıldığı zaman,

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ve sinelerin içindekiler derlenecek.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Kalplerde olanlar ortaya konulduğu zaman.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Göğüslerde olanların derleneceğini,

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  göğüslerde ne varsa onlar da derlenib toparlandığı (zaman)?

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Göğüslerde bulunanların derlenip toparlanacağını?

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ve göğüslerinde taşıdıkları her şey tek tek ortaya döküldüğünde.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve göğüslerde olanlar (hayır ve şerre ait tüm düşünceler, niyetler) toplanıp izhar edildiği zaman.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ve insanların kalplerinde (gizli) olan her şey ortaya döküldüğünde,

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ve göğüslerde saklı her şey ortaya serileceği (zaman):

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit,

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zaman.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ve gönüllerinin içindeki şeyler açığa çıkarıldığı zaman,

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Kalplerde olanlar ortaya konulduğu zaman.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (9-10) Peki o insan, kendisinin ve malının âkıbetini hâlâ bilip anlamayacak mı? Kabirlerde olanlar diriltilip dışarı atıldığı zaman, sinelerin içinde bulunan her şey derlenip ortaya konulduğu zaman,

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Göğüslerde bulunanlar devşirildiği zaman,

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kalplerdeki ortaya konduğunda.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Göğüslerde olanların derlenip devşirildiği zamanı?

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And that which is (locked up) in (human) breasts is made manifest-