1. (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Andolsun o hızlı hızlı koşanlara. Sonra o çarparak ateş saçanlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sonra sabahleyin baskın verenlere. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sonra onunla toz duman karıştıranlara. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra onunla bir topluluğun ortasına girenlere (andolsun ki), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Muhakkak o insan, Rabbi için elbette nankördür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve şüphe yok ki o (insan) bunun üzerine (bu nankörlüğüne) elbette bir şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve şüphesiz ki o servet muhabbeti için pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bilmez mi ki, kabirlerde olanlar fırlatılacakları zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve sinelerde olanlar, toptan izhar edildiği vakit, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphe yok ki, Rabbleri o gün onlara (ait bütün işlerden) elbette haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster