1. Yemîn olsun (Allah yolunda) harıl harıl koşanlara (âdiyât`a)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Öyle (koşarken) çakarak ateş çıkaranlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sabahleyin derhâl baskın yapanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Böylece orada tozu dumana katanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Derken onunla, bir topluluğun ortasına dalanlara! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Şübhesiz ki insan, Rabbisine karşı gerçekten çok nankördür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Şübhesiz buna elbette kendisi de şâhiddir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve gerçekten o, (kendi menfaatine olan) hayır (mal) sevgisi için doğrusu pek şiddetlidir (cimrilik eder). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (9-11) Fakat (insan) bilmez mi ki, kabirlerin içinde bulunanlar (diriltilip dışarı)çıkarıldığı ve sînelerde bulunan (sır)lar ortaya konulduğu zaman, şübhesiz Rableri o gün onlar(ın her yaptıkların)dan elbette hakkıyla haberdar olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster