1. (1-3) Yer, (o şiddetli) zilzâl`iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını(dışarıya) çıkardığı ve insan: `Buna ne oluyor?` dediği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Yer, (o şiddetli) zilzâl`iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını(dışarıya) çıkardığı ve insan: `Buna ne oluyor?` dediği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Yer, (o şiddetli) zilzâl`iyle (sarsıntısıyla) sarsıldığı; yeryüzü, ağırlıklarını(dışarıya) çıkardığı ve insan: `Buna ne oluyor?` dediği zaman! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün (yer, bütün) haberlerini anlatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Çünki Rabbin, (bunu) ona vahyetmiştir (emretmiştir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O gün insanlar, amelleri(nin karşılığı) kendilerine gösterilmek için (mahşer yerinden)bölük bölük (Cennet ve Cehennemdeki yerlerine) döner(ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kim zerre kadar bir hayır yapıyorsa, onu görecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kim de zerre kadar bir şer işliyorsa, onu görecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster