1. Felâket kapısını çalacak olan (kıyamet). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Nedir o felâket kapısını çalacak (kıyamet)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O felâket kapısını çalacak (kıyametin dehşet ve azametin) sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O gün insanlar yaygın (ve salgın) pervaneler gibi olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. dağlar atılmış renkli yünler gibi olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İşte (o gün) kimin tartıları ağır gelirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. artık o hoşnuud (olacağı) bir yaşayışdadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Amma kimin de tartıları hafif gelirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. artık onun anası «Hâviye» (uçurum) dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onun mâhiyyetini sana bildiren nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (O), haraareti çetin bir ateşdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster