1. Sizi çoklukla böbürleniş, (o derecede) oyaladı (ki), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. tâ kabirler (e kadar gidib) ziyaret etdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Bundan) sakının. İleride (bu öğünmenizin kötü aakıbetini) bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yine sakının. İleride bileceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sakının. Eğer şübhesiz (ve kat’î) bir bilgi ile bilseydiniz (böyle yapmazdınız). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Andolsun, siz o alevlenmiş ateşi mutlakaa göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yine andolsun, onu ayn-ı yakıyn ile mutlak göreceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra, andolsun, o gün elbet ve elbet size ni’met (ler) sorulacakdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster