إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ ۙ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ
İnnellezıne yektümune ma enzelna minel beyyinati vel hüda mim ba’di ma beyyennahü lin nasi fil kitabi ülaike yel’anühümullahü ve yel’anühümül laınun
Kelime
Anlamı
Kökü
إِنَّ
doğrusu
الَّذِينَ
kimseler
يَكْتُمُونَ
gizleyen
مَا
şeyleri
أَنْزَلْنَا
indirdiğimiz
مِنَ
-den
الْبَيِّنَاتِ
açık deliller-
وَالْهُدَىٰ
ve hidayeti
مِنْ
بَعْدِ
sonra
مَا
بَيَّنَّاهُ
biz açıkça belirttikten
لِلنَّاسِ
insanlara
فِي
الْكِتَابِ
Kitapta
أُولَٰئِكَ
işte onlara
يَلْعَنُهُمُ
la’net eder
اللَّهُ
Allah
وَيَلْعَنُهُمُ
ve la’net eder
اللَّاعِنُونَ
bütün la’net edebilenler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  İndirdiğimiz apaçık delilleri, bildirdiğimiz dosdoğru yolu, insanlara Kur’ân’da tamamıyla anlattıktan sonra bunu gizleyenlere gelince: Allah da onlara lânet eder, lânet edenler de.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İşte onlardır Allah’ın lanet edip rahmetten uzak tutacağı ve herkesin de Allah’ın rahmetinden uzak kalmasını isteyeceği kimseler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz hidayet yolunu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Kitapta apaçık bildirdiklerimizden sonra kim ki o işaret ve hidâyet vesilelerini gizlerse, işte Allâh onlara lânet eder (Allâh’tan uzak düşerler), lânet edebilecek herkes dahi lânet eder (yani hem bâtından hem de zâhirden gelen bir Allâh’tan ayrı düşmenin sonuçlarını yaşarlar).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve onu Kitap’ta insanlara açıklamamızdan sonra hidayet çizgisini gizleyenler var ya, işte bunlara Allah da lanet eder, bütün lanet ediciler de lanet eder.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de (bütün) lanet ediciler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  İndirdiğimiz apaçık hükümleri ve doğru yolu, insanlara biz Kitab’da beyan ettikten sonra, gizliyenler (var ya), şüphesiz Allah onlara lânet eder. (onları rahmetinden kovar) ve bütün lânet edebilenler de, onlara lânet okur.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve kitapta insanlara apaçık gösterdiğimiz doğru yolu gizleyenlere hem Allah hem de bütün lanet ediciler lanet eder.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (159-16) 0 Gercekten indirdigimiz belgeleri ve dogru yolu Kitab’da insanlara acikladiktan sonra, gizleyen kimseler var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem lanetciler lanet eder, ancak tevbe edenler, islah olanlar ve gercegi ortaya koyanlar mustesna; iste onlarin tevbesini kabul ederim. Ben, tevbeleri daima kabul ve merhamet edenim.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  (159-160) Şüphesiz ki, indirdiğimiz o açık belgeleri ve doğru yolu, Kitab’da insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah lanet eder, hem lânetçiler lanet eder. Ancak tevbe edip kendini düzeltenler ve hakkı açıklayıp ortaya koyanlar bu lanetin dışında kalır, işte Ben onların tevbesini kabul ederim. (Çünkü) tevbeleri çokça kabul eden, geniş rahmette bulunan ancak Benim.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  İndirdiğimiz hakikatin ve rehberliğin delilini ilahi kelam aracılığıyla insanlığın önüne koyduktan sonra onu gizleyip örtbas edenlere gelince; onlara hem Allah lanet eder, hem de yargılama yeteneğine sahip olan bütün lânetçiler lânet eder.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti Kitap’ta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet etme konumunda olanlar lânet eder.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyet yolunu -kitapta onu insanlara apaçık göstermemizden sonra- gizleyenler yok mu, işte onlara hem Allah hem de bütün lânet ediciler lânet eder.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, –biz kitapta halka açıkladıktan sonra– gizleyenleri hem ALLAH ve hem de tüm lanetleyenler lanetler.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayetin kendisi olan âyetleri insanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya mutlaka onlara Allah lanet eder. Lanet edebilecek olanlar da lanet ederler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  İndirdiğimiz belgeleri, biz onları Kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah hem de bütün lânet edebilenler lânet eder.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Gerçekten, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; İşte onlara hem Tanrı lanet eder, hem de (bütün) lanet ediciler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Doğrusu indirdiğimiz apaçık ayetleri ve hidayeti, kitapta onu insanlara iyice açıklamamızdan sonra gizleyenler; işte onlar var ya, onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet ediciler lanet ederler!...

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hakıykat, indirdiğimiz o açık açık âyetlerimizi ve doğruyu biz kitabda insanlara onu pek aşikâr bir suretde bildirdikden sonra gizleyenler (yok mu?) işte onlar (ın haali:) onlara hem Allah lâ’net eder ve hem lâ’net etmek şânından olanlar lâ’net eder.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Şübhe yok ki onu insanlara Kitab`da (Tevrât`da) beyân etmemizden sonra,(Muhammed`in sıfatları ve recm âyeti gibi) indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidâyeti gizleyenler yok mu, işte onlar ki Allah kendilerine lâ`net eder, (bütün) lâ`net edenler de onlara lâ`net okur!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  İndirdiğimiz, açık delilleri ve hidayeti, kitabda insanlara açıkça beyan ettikten sonra gizleyenlere; muhakkak ki onlara, Allah la’net eder ve la’net etmek şanından olanlar da la’net eder.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Biz insanlara kitapta açıkladıktan sonra, her şeyi açık açık anlatan ve en doğru yola ileten indirdiğimiz ayetleri gizleyenler varya, işte onlar Allah’ın lanet ettiği kimselerdir. Ayrıca lanet edebilenler de onlara lanet ederler.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  İndirdiğimiz o beyyinelerden olan şeyleri ve hidayeti (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaştırılmasını) Kitap’ta Allah insanlara açıkladıktan sonra gizleyenler (var ya), onlara, hem Allah lânet eder hem de lânet ediciler lânet eder.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Gerçekten indirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta insanlara açıkladıktan sonra gizleyen kimseler (var ya), onlara hem Allah lânet eder, hem lânet ediciler lânet eder.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Bakın, katımızdan indirdiğimiz hakikatin ve rehberliğin delilini ilahi kelam aracılığıyla insanlığın önüne koyduktan sonra onu gizleyip örtbas edenlere gelince: İşte onlardır Allah’ın lanet edeceği ve onlardır yargılama yeteneğine sahip herkesin de lanet yağdıracağı.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Şimdi, katımızdan indirdiğimiz apaçık belgeleri ve rehberlik delillerini Kitab aracılığıyla insanların önüne koyduktan sonra onu gizleyenler var ya: işte Allah`ın ve lanet etme yeteneğine sahip tüm varlıkların lanet ettiği kimseler onlardır.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O kimseler ki Bizim inzal etmiş olduğumuz beyanatı ve hüdâyı nasa açıkça beyan etmiş olduğumuzdan sonra saklarlar. Muhakkak onlara Allah Teâlâ lânet eder. Ve onlara lânet ediciler de lânette bulunurlar.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz Kitap’ta açıkça belirttikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lânet eder, hem de bütün lânet ediciler lânet eder.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Biz insanlara kitapta açıkladıktan sonra, her şeyi açık açık anlatan ve en doğru yola ileten indirdiğimiz ayetleri gizleyenler varya, işte onlar Allah’ın lanet ettiği kimselerdir. Ayrıca lanet edebilenler de onlara lanet ederler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  İndirdiğimiz belgeleri, biz onları Kitapta açıkladıktan sonra gizleyenler var ya, onlara hem Allah hem de bütün lânet edebilenler lânet eder.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İnsanlar için biz kitapta açıkladıktan sonra, indirmiş olduğumuz aşikâr delilleri ve hidâyeti gizleyenler var ya, işte onlara Allah lânet ettiği gibi, Lânet edebilecek herkes de lânet eder.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve hidâyeti biz Kitapta insanlara açıkça belirttikten sonra gizleyenler (var ya), işte onlara hem Allâh la’net eder, hem bütün la’net edebilenler la’net eder.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İndirdiğimiz açık delilleri ve doğru yolu kitapta insanlara açıkladıktan sonra onu gizleyenler.. İşte onlara hem Allah lanet eder, hem de lanet edenlerin hepsi lanet eder.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Gerçek, apaçık belgelerden indirdiklerimizi ve insanlar için Kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar; işte onlara, hem Allah lanet eder, hem de lanet ediciler lanet eder.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  İndirdiğimiz açık-seçik delillerle, kılavuz mesajı; biz onu Kitap’ta insanlara ayan-beyan gösterdikten sonra gizleyenlere, işte onlara, hem Allah lanet eder hem de diğer lanet okuyanlar lanet eder.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Those who conceal the clear (Signs) We have sent down, and the Guidance, after We have made it clear for the people in the Book,-on them shall be Allah´s curse, and the curse of those entitled to curse,-