1. A. L. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bu, erdemliler için yol gösterici, kuşku içermeyen bir kitaptır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlar ki duyularıyla algılayamadıkları gerçekleri de onaylarlar, namazı (salat) gözetirler, kendilerine verdiğimiz rızıktan muhtaçlara verirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sana indirileni ve senden önce indirileni onaylarlar. Ahiret konusunda da hiçbir kuşkuları yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. İşte, Rab’leri tarafından yol gösterilenler ve mutluluğa erenler bunlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. İnkar edenlere gelince, onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir; onlar onaylamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ALLAH kalplerini ve kulaklarını mühürler. Gözlerinde perde vardır ve büyük azap onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Halktan öyle kimseler var ki aslında onaylamadıkları halde "ALLAH’a ve ahiret gününü onayladık" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ALLAH’ı ve müminleri aldatmak isterler. Halbuki kendi kendilerini aldatıyorlar. Farkında bile değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kalplerinde hastalık var. ALLAH da hastalıklarını arttırır. Yalanları yüzünden acı bir azabı hak ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Kendilerine, "Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın" denildiğinde "Bizler sadece düzeltenleriz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oysa onlardır asıl bozguncu; farkında bile değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Kendilerine, "Şu halkın gerçeği onayladığı gibi onaylayın" denildiğinde, "Beyinsizlerin onayladığı gibi mi onaylayacağız" derler. Gerçek beyinsizler onlardır; fakat bilmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Gerçeği onaylayanlarla karşılaştıkları vakit, "Gerçeği onaylıyoruz" derler; fakat sapkınlarıyla başbaşa kaldıklarında, "Sizinle beraberiz. Biz sadece hafife almaktayız" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. ALLAH da, taşkınlıkları içinde bocalar durumda bırakarak asıl onları hafife alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın aldı. Ticaretleri ne kâr bırakır, ne de onları gerçeğe ulaştırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Durumları, ateş yakan kimselerin şu durumuna benzer: Ateş çevrelerini aydınlatmaya başlayınca ALLAH onların ışığını giderir ve onları karanlıklar içinde görmez bir halde bırakır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Sağır, dilsiz ve kördürler; yönlerini değiştiremezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ya da, karanlık, gök gürültüsü ve şimşekler arasında gökten boşanan bir yağmur altında yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkayan kimseye benzerler. ALLAH inkârcıları böyle kuşatır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şimşek neredeyse gözlerini kapıverecek! Önlerini aydınlattıkça ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık basınca da dikilir kalırlar. ALLAH dileseydi işitme ve görmelerini giderirdi. ALLAH her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Efendinize hizmet edin ki korunasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. O, yeryüzünü sizin için oturulabilir hale soktu ve göğü de bir yapı kıldı. Gökten su indirdi ve onunla rızık olarak size çeşitli ürünler çıkardı. Bile bile ALLAH’a eşler koşmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. ALLAH’tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunu yapamazsanız –ki asla yapamayacaksınız– o takdirde inkârcılar için hazırlanan ve yakıtı insanlar ile taşlar olan ateşten sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Gerçeği onaylayıp erdemli davrananları, içlerinde ırmaklar akan bahçelerle müjdele. Kendilerine oradaki ürünlerden rızıklar sunulduğunda "Bu, daha önce bize sunulan nimetlerdir" derler. Böylece, kendilerine mecazi tanımlar (benzetmeler) verilir. Onlar için orada tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ALLAH bir sivrisineği hatta onun üzerindekini örnek vermekten çekinmez. Gerçeği onaylayanlar, bunun Rab’lerinden gelen bir gerçek olduğunu bilir. İnkarcılar ise "ALLAH bu benzetme ile neyi amaçladı" derler. O, bununla birçok kişiyi saptırır ve birçok kişiyi de doğruya iletir. O, bununla sadece fasıkları saptırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Onlar ki ALLAH ile yaptıkları anlaşmaya bağlılık sözü verdikten sonra onu bozarlar, ALLAH’ın birleştirilmesini emrettiği şeyi keserler ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar kaybedenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. ALLAH’ı nasıl inkâr edersiniz? Siz ölüler idiniz o sizi diriltti. Sonra sizi öldürür ve tekrar diriltir ve sonunda ona döndürülürsünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Yeryüzünde her şeyi sizin için yaratan O’dur. Nitekim göğe yönelip onu yedi gök olarak düzenledi. O, her şeyi Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Efendin, meleklere şöyle demişti: "Yeryüzüne bir halife yerleştireceğim." melekler de: "Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve mutlak otoriteni onaylıyoruz" dediler. "Bilmediğinizi Ben bilirim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Adem’e tüm isimleri (nitelemeleri) öğretti, sonra onları meleklere sunup, "Doğru iseniz, şunların isimlerini (özelliklerini, niteliklerini) siz bana bildirin" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Dediler: "Sen Yücesin, senin bize öğrettiğinden başka bir bilgimiz yok. Sen Bilensin, Bilgesin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Dedi: "Adem! Onların isimlerini şunlara haber ver." İsimlerini onlara haber verince, "Size, yerin ve göklerin sırlarını biliyorum, açıkladığınızı da gizlediğinizi de biliyorum dememiş miydim" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Denetçilere, "Adem’e secde edin" dedik. İblis hariç hepsi secde ettiler, o ise diretti, büyüklük tasladı ve nankörlük etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. "Adem! Eşinle birlikte bahçede kal. Dilediğiniz yerde ondan bolca yeyin; ancak şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz!" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Sapkın, onları oradan kaydırıp bulundukları yerden çıkarttı. Nihayet, "Birbirinize düşman olarak aşağı inin. Yeryüzünde belli bir süre kalıp yaşayacaksınız" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Adem, Efendinden kelimeler aldı. Bunun üzerine onun tövbesini kabul etti. O, yönelişlere karşılık verendir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. "Oradan topluca ininiz" dedik, "Benden size bir yol gösterici geldiği zaman, o yol göstericiye uyanlar için artık bir korku yok ve onlar üzülmeyecekler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. "Ayetlerimizi yalanlayıp inkâr edenler ise ateşe mahkûmdur; orada sürekli kalacaklar." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi hatırlayın, bana verdiğiniz sözü tutun ki ben de size verdiğim sözü tutayım; yalnız benden korkun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. Yanınızdakini doğrulayıcı olarak indirdiğimi onaylayın. Ona karşı çıkanların ilki olmayın. Ayetlerimi değeri düşük şeylerle değişmeyin; sadece benden çekinin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. Namazı gözetin, zekatı verin ve eğilenlerle birlikte eğilin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Halkı iyilik yapmaya çağırıp dururken kendinizi unutuyor musunuz? Üstelik Kitabı da okuyorsunuz? Aklınızı kullanmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Güçlüklere karşı direnerek (sabır) ve namazla yardım isteyiniz. Elbette bu, halka ağır gelir; ancak saygılı olanlar hariç. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. Nitekim onlar, Rab’lerine kavuşacaklarına ve O’na döneceklerine inanırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün tutmamı hatırlayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Öyle bir günden sakının ki, kimse kimsenin yerine bir şey ödeyemez, aracılık (şefaat) kabul edilmez, kimseden bir fidye alınmaz ve yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. İşkencenin en kötüsünü size uygulayan, kadınlarınızı utandırıp oğullarınızı öldüren Firavunun adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu ikisi, Efendinizden büyük bir sınav idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. Denizi yararak sizi kurtarmış, Firavunun adamlarını da gözlerinizin önünde boğmuştuk. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. Musa’yla kırk gece için sözleşmiştik. Ancak siz onun ardından kendinize zulmederek buzağıya hizmet ettiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. Bunlara rağmen, şükredersiniz diye sizi affettik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. Yola gelmeniz için de Musa’ya kitabı ve yasayı verdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Musa, halkına demişti ki: "Ey halkım, sizler buzağıya hizmet etmekle nefsinize (kişilik, öz, ruh) zulmettiniz. Yaratıcınıza tövbe edin ve nefsinizi (egonuzu) öldürün/nefsinizle yüzleşin. Bu, yaratıcınız katında sizin için daha iyidir." O, sizi affeder. Elbette O, tövbeleri kabul edendir, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. Bir zamanlar, "Ey Musa, ALLAH’ı fiziksel olarak görmedikçe onaylamayız" demiştiniz. Bakınıp dururken size yıldırım çarpmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi diriltmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Sizi bulutlarla gölgelendirmiş ve sizin için menna ve bıldırcın indirmiştik: "Size verdiğimiz iyi rızıklardan yiyin." Fakat onlar bize değil, sadece kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. "Bu şehre girin. Orada dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Kapıdan alçak gönüllü olarak girin ve dostça konuşun ki hatalarınızı bağışlayalım. Güzel davrananlara daha fazlasını veririz" demiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Ancak içinizdeki zalimler, kendilerine verilen kelimeleri başka kelimelerle değiştirdiler. Nitekim, yoldan çıktıkları için zulmedenlerin üzerine gökten bir azap indirdik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Musa, bir zamanlar halkı için su aramıştı. "Değneğinle taşa vur" demiştik. Bunun üzerine taştan on iki pınar fışkırmıştı. Her kabile, içmesi için ayrılan pınarı bilmişti: "ALLAH’ın rızkından yiyin için, yeryüzünde bozgunculuk ve düzenbazlık yapmayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Fakat siz, "Musa! Artık tek bir çeşit yiyeceğe dayanamayacağız. Efendini bizim için çağır da bize fasulye, kabak, sarımsak, mercimek, soğan gibi toprağın bitirdiğinden yetiştirsin" demiştiniz de, "İyi olanı daha düşük olanla mı (özgürlüğü kölelikle mi) değiştirmek istiyorsunuz? İsterseniz Mısır’a geri dönün, orada aradığınızı bulabilirsiniz!" demişti. Böylece alçaklık ve yoksulluğa mahkûm edildiler ve ALLAH’ın gazabına uğradılar. Çünkü onlar ALLAH’ın ayetlerine karşı sürekli nankörce davranıyorlar, peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Çünkü onlar, karşı gelip taşkınlıkta bulunuyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. Gerçeği onaylayanlar, Yahudiler, Hıristiyanlar ve diğer dinlerden her kim: ALLAH’ı ve ahiret gününü onaylar ve erdemli bir hayat sürdürürse, onların ödülleri Rab’leri katındadır. Onlar için korku ve üzüntü yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Sina dağını üzerinize kaldırarak bir zamanlar sizden söz almıştık: "Size verdiğimize kuvvetle sarılın, içindekileri hatırlayın ki korunasınız" demiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. Fakat bundan sonra da yüz çevirdiniz. ALLAH’ın size bol nimeti ve merhameti olmasaydı kaybederdiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Sizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri elbette biliyorsunuz. Onlara "Aşağılık maymunlar olun" dedik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bu cezayı çağdaşlarına ve sonraki kuşaklara bir ibret ve erdemli insanlar için de bir öğüt yaptık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. Hani, Musa halkına: "ALLAH bir inek boğazlamanızı emrediyor" demişti. "Bizimle alay mı ediyorsun" deyince de "Cahilce davranmaktan ALLAH’a sığınırım" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. "Bizim için Efendini çağır da onun niteliğini bize açıklasın" dediler. "O diyor ki, o ne kart ne körpe, ikisinin ortasında bir düvedir. Size emredileni yapın" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. "Bizim için Efendini çağır da onun rengini de açıklasın" dediler. "O diyor ki, o rengi parlak sarı bir düvedir, bakanların içini açar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. "Bizim için Efendini çağır da, onun niteliğini bize daha da açıklasın. Çünkü düveler bizce birbirine benziyor. ALLAH dilerse yolu buluruz" dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. "O diyor ki, o düve yeri sürüp ekini sulayarak boyunduruk altında ezilmemiş, kusursuz, alacasız bir düvedir" dedi. "İşte şimdi gerçeği getirdin!" diyerek sonunda düveyi boğazladılar; az kalsın bunu yapmayacaklardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Hani bir kişiyi öldürmüş ve suçu birbirinize atmıştınız. Oysa ALLAH gizlediklerinizi açığa çıkaracaktı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Bir parçasıyla ona vurun" dedik. İşte, ALLAH ölüleri böyle diriltir ve düşünesiniz diye ayetlerini böyle gösterir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Tüm bunlara rağmen yine kalpleriniz katılaştı; taş gibi, hatta daha katı. Çünkü öyle taşlar var ki kendisinden ırmaklar fışkırır. Bazıları yarılır, bağrından su çıkarır. Bazıları ise ALLAH’a olan saygıdan dolayı siner. ALLAH yaptıklarınızdan habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Onların sizi onaylayacaklarını mı umuyorsunuz? Halbuki onların bir kısmı, ALLAH’ın sözünü işitip kavradıktan sonra, bile bile çarpıtıp tahrif ederlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Gerçeği onaylayanlarla karşılaşınca, "Gerçeği onayladık" derler; baş başa kaldıklarında ise "Efendiniz katında size karşı delil olarak kullanmaları için, ALLAH’ın size açıkladığını mı onlara anlatıyorsunuz, akletmez misiniz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Bilmezler mi ki ALLAH gizledikleri ve açıkladıkları her şeyi biliyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Aralarında ümmiler var ki kuruntu ve söylentilerin dışında kitabı bilmezler; bildiklerini zannederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Kitab’ı elleriyle yazdıktan sonra onu ucuz bir fiyata satmak için onun ALLAH’tan olduğunu söyleyenlerin vay haline. Ellerinin yazdığından dolayı vay haline onların. Kazandıklarından dolayı vay haline onların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. "Sayılı birkaç gün dışında ateş bize değmeyecek" dediler. De ki: "ALLAH’tan böyle bir söz mü aldınız –ki ALLAH verdiği sözden dönmez– yoksa ALLAH adına bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Evet, günah işleyip suçu kendisini kuşatan kimseler ateş halkıdır; orada sürekli kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Gerçeği onaylayıp erdemli bir hayat sürenler ise bahçe halkıdır; onlar da orada sürekli kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. İsrailoğullarından şöyle söz almıştık: ALLAH’tan başkasına hizmet etmeyecek, anaya babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilik edeceksiniz. İnsanlarla dostça konuşacaksınız. Namazı gözetecek, zekatı vereceksiniz. Fakat bundan sonra pek azınız hariç geri döndünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. Birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz ve birbirinizi yurtlarından çıkarmayacaksınız diye de sizden söz almıştık. Bunu kabul etmiş ve tanık olmuştunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Tüm bunlardan sonra, sizler hâlâ birbirinizi öldürüyor, aranızdan bir grubu yurtlarından çıkarıyor, kötülük ve düşmanlıkta onlara karşı birleşiyorsunuz. Onları yurtlarından çıkarmanız zaten size haramken, bu yetmiyormuş gibi size esir düştüklerinde bir de onlardan fidye istiyorsunuz. Yoksa siz kitabın bir kısmını onaylayıp bir kısmını inkâr mı ediyorsunuz? Böyle davrananların cezası dünya hayatında rezil olmak ve Diriliş Gününde de azabın en çetinine uğratılmaktan başka ne olabilir? ALLAH yaptıklarınızdan gafil değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Onlar, ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve kendilerine yardım edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Musa’ya kitabı verdik ve ondan sonra ard arda elçiler gönderdik. Meryemoğlu İsa’ya da apaçık deliller verdik ve onu Kutsal Ruh ile destekledik. Hoşunuza gitmeyen bir şeyle ne zaman size bir elçi geldiyse büyüklük taslamadınız mı? Nitekim, bir kısmınız yalanladınız ve bir kısmınız da öldürüyordunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Hatta "Sabit fikirliyiz" dediler. Halbuki, inkârlarından dolayı ALLAH onları lanetlemişti! Bu yüzden onların pek azı gerçeği onaylar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. İnkarcılara karşı yardım beklemelerine rağmen, onlara ALLAH katından yanlarındakini doğrulayıcı bir kitap, bu bekledikleri şey, kendilerine gelince onu inkâr ettiler. ALLAH’ın laneti, inkarcılara olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. ALLAH’ın, lütfunu kullarından dilediğine indirmesini çekemeyerek ALLAH’ın indirdiğini inkâr etmek için kişiliklerini satmaları ne kötü! Böylece gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirlere alçaltıcı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Kendilerine, "ALLAH’ın indirdiğini onaylayın" denildiğinde, "Bize indirileni onaylarız" diyerek ondan sonrasını inkâr ederler. Oysa bu, yanlarında bulunanı doğrulayan gerçektir. "Gerçeği onayladı iseniz, neden daha önce ALLAH’ın peygamberlerini öldürüyordunuz" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Musa, size mucizelerle gelmişti; fakat onun ardından buzağıyı tanrı edinerek zalimlerden oldunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Hani üzerinize Tur dağını kaldırıp sizden söz almıştık: "Size verdiğim emirlere sıkıca sarılın ve dinleyin." Fakat "Dinledik ve karşı geldik" dediler. İnkarlarından dolayı kalpleri buzağı ile kandı. De ki: "Onaylamışsanız, onayınız size ne de kötü yön veriyor!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. De ki: "İleri sürdüğünüz gibi, ahiret yurdu ALLAH tarafından hiç kimseye değil sadece size ayrılmışsa ve bu savınızda samimi iseniz haydi ölümü isteyin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. Ellerinin işlediklerinden ötürü bunu asla dilemeyeceklerdir. ALLAH zalimleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Onları, yaşamaya en düşkün insanlar olarak bulacaksın; putperestlerden bile fazla… Onlardan her biri bin sene yaşamak ister. Oysa, uzun yaşaması onu azaptan uzaklaştırmaz. ALLAH yaptıklarını görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Şunu de: "Cibril’e her kim düşman olursa," ki kendinden öncekileri doğrulayıcı, gerçeği onaylayanlara yol gösterici ve müjde olarak ALLAH’ın izniyle bunu kalbine indirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. "Evet, ALLAH’a, meleklerine, elçilerine, Cibril’e ve Mikail’e kim düşman olursa bilsin ki ALLAH da kafirlerin düşmanıdır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. Sana apaçık ayetler indirdik. Yoldan çıkmış olanlardan başkası onları inkâr etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Her ne zaman bir anlaşma yaptılarsa onlardan bir grup onu bozup atmadı mı? Zaten onların çoğu gerçeği onaylamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Yanlarındakini doğrulayan bir elçi ALLAH tarafından görevli olarak kendilerine gelince, kitap verilenlerin bazısı, ALLAH’ın kitabını sırtlarının ardına attı. Bilmezlermiş gibi… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Süleyman’ın otoritesi hakkında sapkınların anlattığına uydular. Oysa Süleyman inkâr etmedi; halka büyücülüğü ve Babil’de Harut ve Marut adlı iki meleğe indirileni öğreten sapkınlar inkâr etmişti. Bu ikisi: "Bu bir sınavdır, nankör olmayın!" demedikçe kimseye onu öğretmezlerdi. Fakat o ikisinden öğrendiklerini, koca ile karısının arasını açmak için kullandılar. Oysa ALLAH’ın izni olmadan onlar hiç kimseye bir zarar veremezdi. Kendilerine yarar vereni değil, zarar vereni öğreniyorlardı. Üstelik, ona müşteri olanların ahirette bir payı olmadığını da iyi biliyorlardı. Karşılığında kişiliklerini sattıkları şey ne kötü. Bir bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Onlar gerçeği onaylayıp günahlardan sakınmış olsalardı elbette ALLAH’tan alacakları ödül çok daha hayırlı olurdu. Bir bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Gerçeği onaylayanlar! "Bize çobanlık et (raina)" demeyin; "Bizi gözetiniz (unzurna)" deyin ve dinleyin. İnkarcılar için acı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Kitaplıların inkârcıları da, putperestler de Efendinizden size bir iyilik indirilmesini istemez. ALLAH rahmetini dilediğine verir. ALLAH büyük lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. Daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir mucize veya şeriatı yürürlükten kaldırmaz veya unutturmayız. ALLAH’ın her şeye gücü yettiğini bilmez misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Yerin, göklerin egemenliğinin ALLAH’a ait olduğunu ve ALLAH’tan başka bir sahip ve yardımcın olmadığını bilmez misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Daha önce Musa’dan istendiği gibi, siz de elçinizden isteklerde mi bulunmayı arzuluyorsunuz? Kim gerçeği onaylamayı inkâr ile değiştirirse o doğru yolu kaybetmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Kitap ehlinin birçoğu, gerçek kendilerine belli olduğu halde, özlerindeki kıskançlıktan ötürü sizi onayınızdan sonra inkâra döndürmeyi arzular. ALLAH emrini getirinceye kadar onları affediniz, tolerans gösteriniz. ALLAH her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Namazı gözetin, zekatı verin. Kendiniz için yapıp gönderdiğiniz her iyiliği elbette ALLAH katında bulacaksınız. ALLAH yaptığınız her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. "Yahudi veya Hıristiyanlardan başkası bahçeye giremez" dediler. Bu, onların kuruntusudur. De ki: "Doğru sözlüler iseniz delilinizi getirin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Doğrusu, kim iyilik yaparak kendini ALLAH’a teslim ederse, onun ödülü Efendinin yanındadır; onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Yahudiler: "Hıristiyanların bir temeli yok" derken, Hıristiyanlar da: "Yahudilerin bir temeli yok" dediler. Oysa hepsi de kitabı okuyorlar. Cahiller de tıpkı onlar gibi konuşur. Diriliş günü ALLAH ayrılığa düştükleri konularda aralarında hüküm verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. ALLAH’ın mescitlerinde, O’nun isminin anılmasına engel olan ve oraların yıkılması için çalışan kimseden daha kötü kim olabilir? Halbuki onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada rezillik, ahirette de büyük azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Doğu da batı da ALLAH’ındır. Nereye yönelirseniz ALLAH’ın yüzü oradadır. ALLAH her şeyi kuşatan ve her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. "ALLAH çocuk edindi" dediler. Haşa, O yücedir. Göklerde ve yerde olanların hepsi O’nundur, hepsi O’na boyun eğmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Gökleri ve yeri yoktan var edendir. Bir işin olmasını dilerse, ona sadece "Ol" der ve olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Cahiller, "ALLAH bizimle konuşmalı veya bize bir ayet gelmeli değil miydi" dediler. Daha öncekiler de onlar gibi konuşmuşlardı. Kafaları birbirine benziyor. Biz ayetleri, onaylayacak olanlara sergileriz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. Biz seni, gerçekle, müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Cehennem halkından sen sorumlu değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Dinlerine girmedikçe ne Yahudiler, ne de Hıristiyanlar, senden hoşnut olmazlar. De ki: "Doğru yol ALLAH’ın yoludur." Sana gelen bilgiden sonra onların fantezilerine uyarsan ALLAH’a karşı seni savunacak ne bir dost ne de bir destekleyici bulamazsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Kendilerine verdiğimiz kitabı gereği gibi izleyenler bu gerçeği onaylar; inkâr edenlerse kaybeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İsrailoğulları, size verdiğim nimetimi ve diğer halklardan daha çok size bağışta bulunduğumu hatırlayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Kimsenin kimseden yana bir şey ödeyemediği, hiç kimseden fidye alınmadığı ve hiç kimseye aracılığın (şefaat) yarar sağlamadığı ve yardımın kesildiği bir günden sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Efendisi, bir zamanlar İbrahim’i birtakım kelimelerle sınamış; o da onları tamamlamıştı: "Seni insanlara önder yapacağım" demişti. "Soyumdan da?.." deyince, "Zalimler benim sözüme dahil olmaz" buyurmuştu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Ev’i halk için bir odak noktası ve bir güven yeri kıldık. İbrahim’in makamını bir namaz yeri olarak kullanın. "Ziyaretçiler, kendini ibadete verenler ve eğilip secde edenler için ikiniz Evimi temiz tutun" diye İbrahim ve İsmail’i görevlendirmiştik. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. İbrahim, "Efendim, burayı güvenlik yeri kıl. ALLAH’a ve ahiret gününü onaylayan halkına ürünlerle rızık ver" deyince, "İnkar edene de rızık vereceğim. Onu kısa bir süre geçindirir, sonra onu ateş cezasına mahkûm ederim. Ne kötü bir uğrak yeridir orası!" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. İbrahim, İsmail ile birlikte Ev’in temellerini yükseltiyor: "Efendimiz, bizden kabul et, şüphesiz sen İşitensin, Bilensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. "Efendimiz, ikimizi sana barış içinde teslim olanlar (Müslümanlar) yap. Soyumuzdan da sana barış içinde teslim olan bir topluluk çıkar. Bize nasıl ibadet edeceğimizi göster, sana yönelmemizi kabul et, kuşkusuz sen yönelişleri kabul edensin, Rahimsin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. "Efendimiz, onların arasından, ayetlerini onlara okuyacak, onlara kitabı ve bilgeliği öğretecek ve onları temizleyecek bir elçi gönder. Sen Yücesin, Bilgesin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Kendini kandırandan başkası İbrahim’in dininden yüz çevirmez. Onu bu dünyada seçtik, ahirette de erdemli kişilerden olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Efendisi, kendisine "Barış içinde teslim ol" dediğinde; "Evrenlerin Efendisine barış içinde teslim oldum" diye karşılık vermişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. İbrahim ve daha sonra Yakup şunu çocuklarına öğütledi: "Evlatlarım! ALLAH sizin için bu dini seçti; Müslüman olarak ölmeye bakın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Yakup can verirken tanık olsaydınız. O, çocuklarına: "Benden sonra kime hizmet edeceksiniz" diye sormuştu. Onlar da, "Senin Tanrın, ataların İbrahim, İsmail ve İshak’ın Tanrısı olan tek Tanrıya hizmet edeceğiz, biz O’na teslim olanlarız" demişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Geçmişteki bir toplum bu! Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. "Yahudi veya Hıristiyan olun ki doğru yolu bulasınız" dediler. De ki: "Hayır, biz İbrahim’in tektanrıcı dinine uyarız. O, ortak koşanlardan olmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. "ALLAH’a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarına indirilenlere, Musa’ya, İsa’ya verilene ve tüm peygamberlere Rab’leri tarafından verilenleri onayladık. Onların hiçbiri arasında ayrım yapmayız. Biz sadece O’na teslim olanlarız" deyiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Sizin onayladığınız gibi onaylasalar doğru yolu bulmuş olurlar. Yüz çevirirlerse, karşıt olmuş olurlar. Onlara karşı ALLAH sana yeter. O İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Budur ALLAH’ın sistemi! Kimin sistemi ALLAH’ınkinden daha iyidir? "Biz yalnız O’na hizmet ederiz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. "Bizimle ALLAH hakkında mı tartışıyorsunuz? Oysa O, bizim de Efendimiz, sizin de Efendinizdir. Biz işlediğimizden, siz de işlediğinizden sorumlusunuz. Biz kendimizi sadece O’na adadık" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve torunlarının Yahudi veya Hıristiyan olduğunu mu ileri sürüyorsunuz? De ki: "Siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa ALLAH mı? ALLAH’ın bildirdiğini gizleyenden daha zalim kim olabilir? ALLAH yaptıklarınızdan gafil değil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. İşte onlar bir toplumdu; gelip geçtiler. Onların kazandıkları kendilerinin, sizin kazandıklarınız sizindir. Siz onların yaptıklarından sorulmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Halktan bazı beyinsizler: "Yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir?" diyecekler. De ki: "Doğu da batı da ALLAH’ındır. O dilediğini/dileyeni doğru yola iletir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Böylece sizi açık fikirli bir toplum kıldık ki halkın arasında tanıklar olabilesiniz ve elçi de aranızda tanık olabilsin. Elçiye uyanlarla topukları üzerinde geriye dönenleri birbirinden ayırmak için eskiden yöneldiğin kıbleyi değiştirdik. ALLAH’ın yol gösterdiği kimseden başkasına elbette bu ağır gelir. ALLAH onayınızı boşa çıkarmaz. ALLAH insanlara Şefkatlidir, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Seni, hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Sınırlanmış Mescid’e çevir. Nerede olursanız olun yüzlerinizi o yöne çevirin. Kuşkusuz, kendilerine kitap verilenler, bunun Rab’lerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. ALLAH onların yaptığından gafil değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Kitap verilenlere her türlü ayeti (mucizeyi) getirsen de onlar yine senin kıblene yönelmez. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymaz. Sana gelen bu bilgiden sonra, onların keyfine uyarsan zalimlerden olursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Kendilerine kitap verdiklerimiz, bu gerçekleri çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar; ama yine de onlardan bir grup bile bile gerçeği gizler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Bu, Efendinden gelen gerçektir; artık kuşkulanma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Her birinizin seçtiği bir yön ve yöntem var; siz iyilikte yarışın. Nerede olursanız olun ALLAH sizi bir araya getirir. ALLAH elbette her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Her nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Sınırlanmış Mescide doğru çevirmelisin. Bu, elbette Efendinden gelen bir gerçektir. ALLAH yaptığınız hiçbir şeyden habersiz değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Her nereden yola çıkarsan çık, yüzünü Sınırlanmış Mescide doğru çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki halkın size karşı bir eleştiri malzemesi olmasın. Zalimlere gelince, onlardan çekinmeyin, benden çekinin ki size olan nimetimi tamamlayayım ve siz de doğruya ulaşabilesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Nitekim, bir elçiyi aranızdan seçip size gönderdik; size ayetlerimi okuyorlar. Böylece sizleri temizler, size kitap ve bilgeliği öğretir, bilmediklerinizi öğretir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Beni hatırlayın ki ben de sizi hatırlayayım. Bana teşekkür edin; nankörlük etmeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Gerçeği onaylayanlar! Güçlüklere karşı sabır ve namaz ile yardım dileyin. ALLAH sabredenlerle beraberdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. ALLAH yolunda öldürülenlere, "Onlar ölülerdir" demeyin. Aksine onlar diridir fakat siz farkında değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Sizi korkuyla, açlıkla, para, can ve ürün kaybıyla sınayacağız. Müjde ver sabredenlere… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ki onlara bir musibet geldiğinde, "Biz ALLAH’a aidiz ve O’na dönücüyüz" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. İşte onlara, Rab’lerinden destek ve rahmet vardır. Onlar doğruya ulaşanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Sükunet ve mertlik ALLAH’ın işaretlerindendir. Konferans veya ziyaret (umre) için Ev’e varan birisi o ikisi arasında gidip gelebilir. Kim gönülden bir iyilik yaparsa, ALLAH teşekküre karşılık verendir, Bilendir… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti, –biz kitapta halka açıkladıktan sonra– gizleyenleri hem ALLAH ve hem de tüm lanetleyenler lanetler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Ancak, yönelip kendilerini düzeltenler ve açıklayanlar hariç; onların tövbesini kabul ederim. Ben tövbeleri kabul edenim, Rahim’im. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. İnkar edip inkârcı olarak ölenler ise hem ALLAH’ın, hem meleklerin ve hem halkın lanetini kazanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. O durumda sürekli kalırlar. Azapları hafifletilmez ve ertelenmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Tanrınız bir tek tanrı; O’ndan başka tanrı yoktur. Rahman’dır, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Göklerin ve yerin yaratılışında, gecenin ve gündüzün birbiriyle yer değiştirmesinde, insanların yararı için okyanusta akıp giden gemilerde, ALLAH’ın gökten su indirip ölümünden sonra yeryüzünü diriltmesinde ve orada yaydığı her çeşit canlıda, rüzgarları ve gök ile yer arasında hazır bekleyen bulutları evirip çevirmesinde aklını kullanan bir toplum için elbette dersler/kanıtlar (ayaat) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. ALLAH’tan başkasını tanrı edinen ve ALLAH’ı sever gibi onları seven kimseler var. Gerçeği onaylayanlar ise en çok ALLAH’ı sever. O zulmedenler, azabı gördükleri zaman tüm gücün ALLAH’a ait ve ALLAH’ın azabının çetin olduğunu anlayacaklarını bir bilselerdi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. O zaman, uyulanlar kendilerine uyanlardan uzak duracaktır. Artık azabı görmüşlerdir ve aralarındaki tüm bağlar kesilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Uyanlar şöyle diyecek: "Keşke bir şansımız daha olsaydı da onların şimdi bizden uzak durdukları gibi biz de onlardan uzak dursaydık." Böylece ALLAH yaptıklarını pişmanlığa dönüştürür; ateşten çıkamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. İnsanlar! Yerin helal ve temiz ürünlerinden yiyin, sapkının adımlarını izlemeyin; o size açık düşmandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. O size kötülüğü, hayasızlığı ve ALLAH’a bilmediğiniz şeyleri yakıştırmanızı emreder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Onlara, "ALLAH’ın indirdiğine uyun" dense, "Hayır, biz atalarımızın izlediği yolu izleriz" derler. Peki, ataları bir şey düşünemeyen ve doğru yolu bulamayan kimseler olsalar da mı?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. İnkarcıların durumu, sözleri ancak bağırma ve çağırma biçiminde algılayarak anlamadan tekrarlayan kişi gibidir. Sağır, dilsiz ve kördürler; düşünmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Gerçeği onaylayanlar, size verdiğimiz rızıkların iyilerinden yiyin. ALLAH’a şükredin, sadece O’na hizmet ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. O, size sadece leş, kan, domuz eti ve ALLAH’tan başkası adına kesileni haram kılmıştır. Her kim mecbur kalırsa, suistimal yolunu aramamak ve sınırı aşmamak koşuluyla günah işlemiş olmaz. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. ALLAH’ın indirdiği kitaptan bir şey gizleyip onu az bir değere değişenler, karınlarına ateş tıkınıyorlar. Diriliş Gününde ALLAH onlarla konuşmaz ve onları arındırmaz. Onlara acı verici bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Onlar, hidayet karşılığında sapıklığı ve affedilme karşılığında azabı satın almışlardır. Ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. Böyledir; çünkü ALLAH gerçeği içeren kitabı indirmiştir ve kitap hakkında tartışanlar ise doğrusu derin bir anlaşmazlık içindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Yüzlerinizi doğu veya batı yönüne çevirmeniz iyilik değil. İyiler o kimseler ki ALLAH’ı, ahiret gününü, melekleri, kitabı ve peygamberleri onaylarlar; akrabalara, yetimlere, muhtaçlara, evsizlere, dilencilere ve köleleri özgürlüğe kavuşturmaya seve seve para yardımında bulunurlar; namazı gözetir, zekatı verir, sözleştikleri vakit sözlerinde dururlar; zorluğa, sıkıntıya ve zulme karşı direnirler. İşte doğru olanlar onlardır, erdemli olanlar da onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Gerçeği onaylayanlar! Öldürmede size eşitlik farz kılındı. Hürre karşı hür, köleye köle, kadına kadın… Ama kim maktulun hısımları tarafından bağışlanırsa, o zaman uygun olanı yapması ve diyeti güzelce ödemesi gerekir. Bu, Efendinizden bir hafifletme ve rahmettir. Bundan sonra kim sınırı aşarsa onun için acı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Sizin için bu eşitlikte hayat kurtarma vardır, ey akıl sahipleri, böylece korunursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Sizden birine ölüm yaklaştığında, bir mal bırakacaksa anaya babaya, yakınlara, uygun bir biçimde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu, erdemliler için bir görevdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Kim işittikten sonra onu değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. ALLAH İşitendir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. Vasiyet edenin yanlışlık veya haksız bir paylaşım yapacağını sezen birisi olaya karışıp durumu düzeltirse günah işlemiş olmaz. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. Gerçeği onaylayanlar, sizden öncekilere oruç farz kılındığı gibi, sakınmanız için size de farz kılındı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Sayılı günlerde… Hasta olanlarınız veya yolculukta bulunanlarınız tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Güç yetirenler bir yoksulu doyurarak adakta bulunsunlar. Kim gönül isteğiyle iyilik yaparsa kendisi için daha iyidir; ancak oruç tutmanız sizin için en iyisidir, bir bilseniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Ramazan, insanlara yol gösterici, apaçık bir öğreti ve yasa kitabı olan Kuran’ın indirildiği aydır. Kim o aya ulaşırsa oruç tutsun. Hasta veya yolcu olanlarınız, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde oruç tutar. ALLAH sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Böylece sayıyı tamamlar, sizi doğruya ulaştıran ALLAH’ı yüceltip şükredersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Kullarım beni sana soracak olurlarsa bilsinler ki ben yakınım. Beni çağırdığı vakit çağıranın çağrısına karşılık veririm. Doğru yolu bulmaları için onlar da bana karşılık vermeli ve beni onaylamalı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. Oruç gecelerinde kadınlarınızla cinsel ilişkide bulunmanız size helal kılındı. Onlar sizin örtüleriniz, siz de onların örtülerisiniz. ALLAH, kendinizi kandırıp durduğunuzu bildi de tövbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Artık ALLAH’ın sizin için belirlediğini dileyerek onlarla cinsel ilişkide bulunabilirsiniz. Şafağın beyaz ve siyah ipliğini birbirinden ayırt edinceye kadar yiyin, için. Sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlere kapanmış durumdayken onlarla cinsel ilişkide bulunmayın. Bunlar ALLAH’ın koyduğu sınırlardır; onları çiğnemeyin. ALLAH korunmaları için ayetlerini halka böyle açıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Paralarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin. Halkın parasını haksız yere yemek amacıyla bile bile memurlara/yöneticilere rüşvet vermeyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Sana ayın evrelerini soruyorlar. De ki o, insanlar ve konferans ibadeti için bir zaman ölçüsüdür. İyilik, lafı dolandırmak değildir, iyilik sakınmaktır. Dürüst olun. Kurtuluşunuz için ALLAH’ı dinleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Sizinle savaşanlarla ALLAH yolunda savaşın. Saldırgan olmayın. ALLAH saldırganları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Onlarla karşılaştığınız yerde onlarla savaşın ve sizi çıkardıkları yerden onları çıkarın; zulüm ve işkence öldürmekten beterdir. Sınırlanmış Mescid’in yanında sizinle savaşmadıkça onlarla savaşmayın. Size saldırırlarsa siz de onlara saldırın. İnkarcıların cezası böyledir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. Son verirlerse, ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. Zulüm ve işkence ortadan kalkıncaya ve din ALLAH için oluncaya kadar onlarla savaşın. Son verirlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. Sınırlanmış ay ancak iki taraflı gözetilebilir. Ateşkese uymak karşılıklıdır. Size saldırırlarsa onlara aynen saldırın. ALLAH’ı dinleyin ve bilin ki ALLAH erdemlilerin yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. ALLAH yolunda harcayın, kendi kendinizi zarara sokmayın. İyilik edin. ALLAH iyilik edenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. Yıllık Tartışma Konferansı ve umreyi ALLAH için tamamlayın. Engellenirseniz kolayınıza gelen bir hediye gönderin. Hediye, yerine ulaşıncaya kadar başınızı traş etmeyin; ancak hasta olan veya başından bir rahatsızlığı bulunanlar, oruç, sadaka veya herhangi bir ibadetle fidye vermeli. Güven ortamında, her kim Konferans zamanına kadar ziyaretten yararlanırsa, kolayına gelen bir hediye göndermeli. Bunu yerine getiremeyenler, konferans anında üç gün ve döndükten sonra da yedi gün olmak üzere toplam on gün oruç tutmalı. Bu, ailesi Sınırlanmış Mescid civarında oturmayanlar içindir. ALLAH’ı dinleyin ve bilin ki ALLAH’ın azabı çetindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. Bilimsel tartışma konferansı, bilinen aylarda uygulanmalı. Kim o aylarda konferansa karar vermişse bilsin ki, konferansta cinsel ilişki, kötülük yapmak, çekişmek yoktur. Yaptığınız her iyiliği ALLAH bilir. Yol için azığınızı hazırlarken en hayırlı azığın erdemlilik olduğunu unutmayın. Anlayış sahipleri! Beni dinleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Efendinizin iyiliğini aramanızda sakınca yok. Tanışma/kimlik istasyonundan ayrıldığınızda Sınırlanmış Bölgede ALLAH’ı anın. Sizi doğru yola ilettiği için O’nu anın; bundan önce siz sapıtmıştınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Sonra, halkın topluca yayıldığı yerden siz de yayılın, ALLAH’tan bağışlanma dileyin. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Töreninizi bitirdiğiniz zaman, atalarınızı andığınız gibi, hatta daha güçlü olarak ALLAH’ı anmayı sürdürün. Halktan kimi "Efendimiz, bize bu dünyada ver" der; onun ahiretten bir payı olmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 201. Kimi de, "Efendimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 202. Hepsinin kazandıklarından bir payı vardır. ALLAH hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 203. Sayılı günlerde ALLAH’ı anın. Erdemli davrandıkları sürece, bunu iki günde bitirmek için acele edene bir günah yoktur, geri kalana da bir günah yoktur. ALLAH’ı dinleyin ve O’nun huzurunda toplanacağınızı unutmayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 204. Dünya hayatı hakkında, sözleri senin hoşuna giden bazı kişiler var. Azılı bir düşman olduğu halde kalbinde olana ALLAH’ı tanık tutar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 205. Dönüp gidince, yeryüzünde bozgunculuk yapmak, malı ve nesli yok etmek için çabalar. ALLAH bozgunculuğu sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 206. Kendisine "ALLAH’ı dinle" dendiğinde kibir ve gurur içinde hiddetlenir. Onun hakkından cehennem gelir; ne kötü bir meskendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 207. Halktan öylesi de var ki kendini ALLAH’ın rızasını kazanmaya adar. ALLAH kullarına çok şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 208. Gerçeği onaylayanlar, tümüyle teslim olun. Sapkının adımlarını izlemeyin; çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 209. Size apaçık deliller gelmesine rağmen doğru yoldan kayarsanız, bilesiniz ki ALLAH Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 210. ALLAH’ın ve meleklerin yoğun bulutlar arasından kendilerine gelmesini mi bekliyorlar? O zaman her şey biterdi ve her şey ALLAH’a döndürülürdü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 211. İsrailoğullarına sor, onlara nice apaçık ayetler verdik! Kendisine ALLAH’ın nimeti geldikten sonra onu değiştirenler için ALLAH ağır bir ceza verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 212. İnkar edenler için dünya hayatı çekicidir. Bu yüzden gerçeği onaylayanları aşağılarlar. Oysa erdemliler Diriliş Günü onların üstündedir. ALLAH dilediğine hesapsız şekilde nimetler bahşeder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 213. İnsanlar bir tek topluluktu. ALLAH peygamberleri müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdi ve anlaşmazlığa düştükleri konularda halkın arasında hükmetmeleri için onlarla birlikte gerçeği içeren kitabı indirdi. Oysa kitap verilenler kendilerine açık kanıtlar geldikten sonra aralarındaki kıskançlıktan ötürü onun hakkında anlaşmazlığa düştüler. Fakat ALLAH, izniyle gerçeği onaylayanları onların anlaşmazlığa düştüğü gerçeğe ulaştırdı. ALLAH dilediğini/dileyeni doğru yola iletir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 214. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler gibisi sizin de başınıza gelmeden bahçeye gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Onlar zorluk ve sıkıntıya uğradılar ve öylesine sarsıldılar ki elçi ve beraberindeki gerçeği onaylayanlar, "ALLAH’ın yardımı ne zaman" dediler. İyi bilin ki ALLAH’ın yardımı yakındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 215. Nasıl yardım edeceklerini soruyorlar sana. De ki: "Para ve mal yardımlarınızı ana-babaya, yakınlara, öksüzlere, yoksullara ve yolda kalmışlara yapmalısınız." İşlediğiniz her iyiliği ALLAH bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 216. Sevmediğiniz halde savaş size zorunlu kılındı. Sevmediğiniz bir şey sizin için iyi ve sevdiğiniz bir şey de sizin için kötü olabilir. Siz bilmeseniz de ALLAH bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 217. Sana, Sınırlanmış Ayda savaşmak konusunu da soruyorlar. De ki: "Onda savaş büyük bir günahtır. Fakat ALLAH’ın yolundan çevirmek, O’na ve Sınırlanmış Mescid’e nankörlük etmek ve halkını oradan çıkarmak ALLAH yanında daha büyük bir günahtır. Çünkü kargaşa ve zulüm, öldürmekten daha büyük bir suçtur." Güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşırlar. Sizden kim dininden döner ve inkârcı olarak ölürse, tüm yaptıkları dünyada ve ahirette boşa çıkar. Onlar ateş halkıdır ve orada sürekli kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 218. Gerçeği onaylayanlar, ALLAH yolunda göç edenler ve çaba harcayanlar ALLAH’ın rahmetini umar. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 219. Sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar: "O ikisinde büyük bir günah ve insanlar için yararlar var; ancak günahları yararlarından daha büyüktür" de. Ayrıca, sadaka olarak neyi vereceklerini senden sorarlar: "artanı" de. ALLAH ayetlerini işte böyle açıklıyor ki düşünesiniz… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 220. Bu dünya ve ahiret hakkında… Sana bir de öksüzler hakkında sorarlar: De ki: "Onları erdemli kişiler olarak yetiştirmeniz en büyük iyiliktir. Mallarını mallarınıza katarsanız aile bireyiniz olurlar." ALLAH bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. ALLAH dileseydi sizi zora sokardı. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 221. Gerçeği onaylamadıkça, ortak koşan kadınlarla evlenmeyin. Gerçeği onaylayan bir hizmetçi kadın ortak koşan bir kadından daha hayırlıdır; ondan hoşlansanız bile. Ortak koşan erkeklerle de gerçekleri onaylayıncaya kadar evlenmeyin. Gerçeği onaylayan bir hizmetçi erkek ortak koşandan daha hayırlıdır, hoşlansanız bile… Onlar, ateşe çağırıyor. ALLAH ise bahçeye ve bağışlanmaya çağırır ve öğüt almaları için ayetlerini halka açıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 222. Sana aybaşı halini sorarlar: De ki: "O bir rahatsızlıktır. Aybaşı halinde olan kadınlarla cinsel ilişkiye girmeyin ve ondan kurtuluncaya kadar onlara yaklaşmayın. Kurtuldukları zaman ALLAH’ın size uygun gördüğü yerden onlarla cinsel ilişkide bulunun. ALLAH yönelenleri sever, arınanları sever." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 223. Kadınlarınız, tohum ektiğiniz tarlalarınızdır. Tarlanıza dilediğiniz gibi varın. Kendiniz için geleceğe hazırlanın. ALLAH’ı dinleyin ve onunla mutlaka karşılaşacağınızı bilin. Gerçeği onaylayanlara müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 224. Halk arasında iyi, erdemli ve dürüst görünmek için ALLAH’ı yeminlerinize alet etmeyin. ALLAH İşitir, Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 225. ALLAH yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sizi sorumlu tutmaz; ancak kalbinizdeki gerçek niyetinizden sorumlu tutar. ALLAH Bağışlayandır, Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 226. Kadınlarını boşamayı tasarlayanlar dört ay beklemeli. Vazgeçip uzlaşırlarsa ALLAH Bağışlayandır, Rahim’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 227. Boşamaya kararlıysalar, ALLAH İşiten ve Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 228. Boşanan kadınlar kendi kendilerine üç aybaşı beklemeli. ALLAH’a ve ahiret gününü onaylıyorlarsa ALLAH’ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri uygun olmaz. Bu durumda kocaları barışmak isterlerse onları geri almaya daha fazla hak sahibidirler. Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinde eşit hakları vardır. (Gebelik durumunda) Erkeklerin onların üzerinde bir derecesi vardır. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 229. Boşama iki defadır. Boşanmış kadınları ya iyilikle barındırmak ya da iyilikle bırakmak gerekir. Onlara vermiş bulunduğunuz şeyleri geri almanız size helal olmaz; eşler ALLAH’ın sınırını gözetememekten korkarlarsa başka. ALLAH’ın sınırlarını gözetememekten korkarsanız, o zaman kadının isteyerek geri verdiği şeylerden dolayı günaha girmezler. Bunlar ALLAH’ın sınırlarıdır; onları çiğnemeyin. ALLAH’ın sınırlarını kimler çiğnerse işte zalimler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 230. Kadını yine (üçüncü kez) boşarsa, kadın başka birisiyle evlenmedikçe ona bundan sonra helal olmaz. Öteki adam da kadını boşarsa, ALLAH’ın yasasını gözeteceklerine inanırlarsa tekrar birbirlerine dönmelerinde bir sakınca yoktur. Bu ALLAH’ın yasasıdır; onu bilen bir toplum için açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 231. Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini (üç aybaşını) bitirdiler mi onları ya iyilikle yanınızda tutun veya iyilikle bırakın. İntikam almak için onlara zarar verecek şekilde tutmayın. Bunu yapan kendisine zulmetmiş olur. ALLAH’ın ayetlerini hafife almayın. ALLAH’ın size verdiği nimetlerini ve size öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. ALLAH’ı dinleyin ve bilin ki ALLAH her şeyi Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 232. Boşanan kadınlar bekleme sürelerini bitirdikten sonra, kocalarıyla güzellikle anlaştıkları taktirde o kadınların tekrar evlenmelerine engel olmayın. İçinizden ALLAH’a ve ahiret gününü onaylayan kimseler bundan öğüt alır. Bu sizin için daha arı ve daha sağlıklıdır. Siz bilmeseniz de ALLAH bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 233. Emzirme süresini tamamlamak isteyenler için analar bebeklerini tam iki yıl emzirmeli. Ananın yiyecek ve giyecek ihtiyacını ise çocuğun babası güzel ve uygun bir şekilde karşılamalı. Kimse kapasitesinin üzerinde sorumlu tutulamaz. Ne anne çocuğu yüzünden, ne de babası çocuğu yüzünden zarara sokulmasın. Bunu gerçekleştirmek mirasçısının da görevidir. Ana ve baba danışıp anlaştıktan sonra sütten kesmek isterse, ikisine de bir günah yoktur. Çocuklarınızı sütanneye emzirtmek isterseniz ücretini uygun bir biçimde ödediğiniz sürece size bir sorumluluk yoktur. ALLAH’ı dinleyin, ALLAH yaptıklarınızı Görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 234. İçinizden ölen erkeklerin geride bıraktığı eşleri, dört ay ve on beklerler. Sürelerini doldurunca artık kendileri için uygun olanı yapmalarında size sorumluluk yoktur. ALLAH yaptıklarınızdan Haberlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 235. Evlenme önerilerinizi o kadınlara bildirmenizden, ya da bu niyetinizi içinizde tutmanızdan dolayı size bir günah yoktur. ALLAH onlar hakkında düşüneceğinizi bilir. Onlarla uygun ve erdemli bir şekilde konuşma amacının dışında gizlice sözleşip buluşmayın. Bekleme süreleri dolmadan onlarla nikah bağını kurmaya kalkışmayın. Bilin ki ALLAH içinizde olanı bilir; öyleyse O’ndan çekinin. Yine bilin ki ALLAH Bağışlayandır, Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 236. Henüz dokunmadan, yahut mehirlerini biçmeden önce kadınları boşamanızda bir sakınca yok. Bu durumda ödemede bulunun. Zengin, kendi gücü oranında, yoksul da kendi gücü oranında verdikleri zarara uygun bir tazminat vermeli. Bu, güzel davrananların görevidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 237. Mehir biçtikten sonra, ancak onlara dokunmadan önce onları boşamışsanız kendilerine söz verdiğiniz mehrin yarısını vermelisiniz. Ancak, kadın hakkından vazgeçerse veya koca mehrin tümünü vermek isterse başka… Vazgeçmeniz daha erdemli bir davranıştır. Aranızdaki dostluğu unutmayın. ALLAH yaptıklarınızı Görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 238. Namazlara, özellikle orta namaza dikkat edin. Kendinizi tümüyle ALLAH’a vererek namaza durun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 239. Bir kaygı ve endişeniz varsa, yaya veya binmiş olarak (namazı kılın.) Güvene kavuştuğunuz zaman, bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği gibi ALLAH’ı anın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 240. Ölüp de geriye eşler bırakan erkekleriniz, eşlerinin evlerinden çıkarılmaksızın bir yıl boyunca geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Çıkarlarsa, kendileri için uygun olanı yapmalarından siz sorumlu değilsiniz. ALLAH Güçlüdür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 241. Boşanmış kadınlar için de uygun bir geçim yardımı yapılmalı. Bu, erdemli kişilerin görevidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 242. Düşünesiniz diye ALLAH ayetlerini böyle açıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 243. Sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarını terk edenler dikkatini çekti mi? ALLAH onlara "Ölün" dedi de sonra onları diriltti. ALLAH insanlara lütuf sahibidir; ancak insanların çoğu şükretmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 244. ALLAH yolunda savaşın. Bilesiniz ki ALLAH İşitir, Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 245. Kat kat ödenecek güzel bir ödüncü kim ALLAH’a sunar? Kısan da açan da ALLAH’tır. O’na döndürüleceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 246. Şu olay dikkatini çekmedi mi? İsrailoğullarının ileri gelenleri, Musa’dan sonra peygamberlerinden birine, "Bize bir lider atasan da ALLAH uğrunda savaşsak" demişlerdi. "Ya savaş gerekir de savaşmazsanız?!" demişti. Onlar, "Yurdumuzdan ve çocuklarımızdan uzaklaştırılmış durumda iken neden ALLAH yolunda savaşmayalım" diye karşılık vermişlerdi. Fakat kendilerine savaş farzedilince pek azı hariç yüz çevirdiler. ALLAH zalimleri Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 247. Peygamberleri onlara, "ALLAH size lider olarak Talut’u atadı" dedi. Onlar, "Biz yönetime ondan daha layık olduğumuz halde nasıl olur da üzerimize buyruk sahibi olabilir? Üstelik zengin biri de değil" dediler. O da, "ALLAH onu üzerinize seçti. Onun bilgi ve beden gücünü arttırdı" dedi. ALLAH mülkünü dilediğine verir. ALLAH Cömerttir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 248. Peygamberleri onlara: "Onun hükümdarlığının kanıtı, sandığın size gelmesidir. Onda Efendinizden bir huzur ve Musa ile Harun’un halkının geriye bıraktığı bir kalıntı bulacaksınız. Onu melekler taşımaktadır. Gerçeği onaylıyorsanız bunda sizi ikna edecek bir delil var." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 249. Talut ordunun kumandasını alınca şunları bildirdi: "ALLAH sizi bir ırmakla sınayacak. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmayıp sadece eliyle bir yudum alırsa bendendir." Pek azı dışında hepsi ondan içti. O, beraberindeki gerçeği onaylayanlarla ırmağı geçince, "Bugün Calut ve ordusuna karşı koyacak gücümüz yok" dediler. ALLAH ile karşılaşacaklarını sananlar ise şöyle dediler: "Sayıca az nice bölük, ALLAH’ın izniyle kalabalık bölükleri yenmiştir. ALLAH sabredenlerle beraberdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 250. Calut ve ordusuyla karşılaştıklarında şöyle dediler: "Efendimiz, bize direnme gücü ver, ayaklarımızı sağlam tut, inkârcılara karşı bize yardım et." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 251. Nihayet ALLAH’ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Talut Calut’u öldürdü. ALLAH ona hükümdarlık ve anlayış verdi, ona dilediğini öğretti. ALLAH insanların bir kısmıyla bir kısmını savmasaydı yeryüzü bozulurdu. Fakat ALLAH tüm yaratıklara karşı lütuf sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 252. Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir ve elbette sen elçilerden birisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 253. O elçilerin bazısına diğerlerinden daha fazla lütufta bulunduk.Örneğin, kimileriyle ALLAH konuştu, kimilerini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsa’ya apaçık deliller verdik ve onu Kutsal Ruh ile destekledik. ALLAH dileseydi, onların ardından gelenler kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirleriyle kavga etmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler. Kimisi onayladı, kimisi inkâr etti. ALLAH dileseydi birbirleriyle savaşmazlardı. Fakat, ALLAH dilediğini yapar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 254. Gerçeği onaylayanlar, ne alışverişin ne dostluğun ve ne de aracılığın (şefaat) olmadığı gün gelmeden önce size verdiklerimizden dağıtın. İnkar edenler zalimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 255. ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur, Yaşayandır, Sürekli Gözetendir. Kendisini ne dalgınlık ne de uyuklama tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa O’nundur. İzni olmadan kim O’nun katında aracılık edebilir? Onların geçmişini ve geleceğini bilir. Dilediği miktar dışında O’nun bilgisinden hiçbir şeyi kavrayamazlar. Egemenliği gökleri ve yeri kapsamıştır. Onları düzen içinde korumak onu yormaz. O Yücedir, Büyüktür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 256. Dinde zorlama yoktur. Artık doğruluk, sapıklıktan ayrılmıştır. Kim ki azgın küstahı inkâr edip ALLAH’ı onaylarsa, kopmaz ve sağlam bir bağa yapışmıştır. ALLAH İşitir, Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 257. ALLAH gerçeği onaylayanların egemeni ve dostudur; onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostları ise azgın ve küstahlardır; onları aydınlıktan karanlığa çıkarırlar. Onlar ateş halkıdır, onlar orada sürekli kalıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 258. ALLAH kendisine hükümdarlık verdiği halde, İbrahim ile Efendisi hakkında tartışan dikkatini çekmedi mi? İbrahim, "Benim Efendim O’dur ki yaşatır ve öldürür" deyince, "Ben de yaşatır ve öldürürüm" demişti. İbrahim, "ALLAH güneşi doğudan getiriyor. Sen de batıdan getirsene" deyince inkârcı adam şaşırıp kalmıştı. ALLAH zalim toplumu doğruya iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 259. Yahut şu kimse gibisi de… Altı üstüne gelmiş yıkıntı bir kasabaya uğrar ve "ALLAH bunu ölümünden sonra nasıl diriltebilir" der. Bunun üzerine ALLAH onu yüz sene ölü bıraktıktan sonra diriltti. "Burada ne kadar kaldın" dedi. "Birgün yahut günün bir parçası kadar kaldım" dedi. "Hayır, sen yüz yıl kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak hâlâ bozulmamış. Eşeğine de bak. Seni halk için bir delil yaptık. Kemiklere dikkat et, onları nasıl üstüste koyuyor, sonra onlara nasıl da et giydiriyoruz." Durum kendisine aydınlanınca, "Artık ALLAH’ın her şeye gücü yettiğini biliyorum" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 260. İbrahim, "Efendim, ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster" demişti. "Yoksa onaylamıyor musun" dedi. "Elbette; ancak kalbimi güçlendirmesi için" dedi. "Dört kuş al ve onları iyice incele. Sonra her bir dağın üzerine onlardan bir parça yerleştir. Daha sonra onları çağır. Sana hemen gelecekler. Bilesin ki ALLAH Güçlüdür, Bilgedir" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 261. Paralarını ALLAH yolunda harcayanların örneği, her birinde yüz tane olmak üzere yedi başak veren tanenin durumuna benzer. ALLAH dileyene katlayarak verir. ALLAH Cömerttir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 262. Paralarını ALLAH yolunda harcadıktan sonra iyiliklerini başa kakıp eziyet etmeyenler için Rab’leri katında ödülleri vardır. Onlara korku ve üzüntü yok. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 263. Güzel bir söz ve hoşgörü, peşinden onur kırıcı davranışlar getiren bir yardımdan daha hayırlıdır. ALLAH Zengindir, Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 264. Gerçeği onaylayanlar! ALLAH’ı ve ahiret gününü onaylamadığı halde halka gösteriş için yardımda bulunan kişi gibi yardımlarınızı başa kakmakla ve eziyet etmekle boşa çıkarmayın. Bu tip davranışın örneği, üzerinde toz toprak biriken bir kayaya benzer ki şiddetli bir sağanak onu çıplak bırakır. Yaptıklarından hiçbir şey kazanamazlar. ALLAH inkârcı toplumu doğruya iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 265. ALLAH’ın rızasını kazanmak istedikleri ve buna ikna oldukları için paralarını harcayanların örneği, bol yağmur aldığında iki kat ürün veren, bol yağmur almasa bile çisentiyle yetinen yüksek verimli bir bahçe örneği gibidir. ALLAH yaptıklarınızı görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 266. Biriniz ister mi ki, altından ırmaklar akan, her çeşit meyveyi içeren hurma ve üzüm bahçelerine ve küçük çocuklara sahip olsun da, kendisine yaşlılık, bahçesine de ateşli bir kasırga vursun yakıp kül etsin. Düşünmeniz için ALLAH size ayetlerini böyle açıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 267. Gerçeği onaylayanlar, kazandıklarınızdan ve sizin için yerden çıkardığımız nimetlerden yardım olarak verin. Size verilse, ancak gözünüz kapalı olarak kabul edebileceğiniz kötü mallarınızı yardım olarak vermeye kalkmayın. Bilin ki ALLAH Zengindir, Övgüye layıktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 268. Sapkın size fakirliği söz verir ve kötülüğü emreder. ALLAH ise kendi tarafından sizin için bağışlama ve lütuf söz verir. ALLAH Cömerttir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 269. Bilgeliği dilediğine verir. Kime bilgelik verilmişse ona çok büyük iyilik yapılmıştır. Düşünce sahiplerinden başkası öğüt almaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 270. ALLAH ettiğiniz her ekonomik yardımı, adadığınız her adağı bilir. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 271. Yardımlarınızı açıklasanız, ne güzel. Ancak onları gizleyerek muhtaçlara verseniz daha iyidir ve bu bazı günahlarınızı örter. ALLAH yaptığınızı haber alır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 272. Onları doğruya iletmek sana düşmez. Ancak ALLAH dilediğini doğruya iletir. Muhtaçlara ettiğiniz her iyilik kendi yararınızadır. Yardımlarınız yalnız ALLAH için olmalı. Yaptığınız her iyiliğin karşılığı size eksiksiz ödenecektir. Haksızlığa uğratılmayacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 273. ALLAH yolundaki çalışmasından ötürü özgürlükleri kısıtlanarak göç etme imkanından yoksun bırakılmış ihtiyaç sahiplerine verin. Onları tanımayanlar, onurlu tavırlarından ötürü onları zengin sanır. Onları yüzlerinden tanırsın. Halktan yardım dilenmezler. Ettiğiniz her iyiliği ALLAH bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 274. Paralarını gece ve gündüz gizli ve açık yardım için verenlerin ödülü Rab’lerinin yanındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 275. Tefecilikle para yiyenler, sapkının çarptığı kimse gibi ayağa kalkarlar. Bu, onların, "Tefecilik alışveriş gibidir" demelerinden ötürüdür. Halbuki ALLAH alışverişi helal, tefeciliği ise haram kıldı. Kime Efendisinden bir öğüt gelir de vazgeçerse, geçmişte kazandıklarını tutabilir; işi de ALLAH’a kalmıştır. Devam edenler ise cehennem halkıdır ve orada sürekli kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 276. ALLAH tefeciliği mahkûm eder, karşılıksız yardımı destekler. ALLAH hiçbir günahkar nankörü sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 277. Gerçeği onaylayıp erdemli bir hayat sürerek namazı gözetenlerin ve zekatı verenlerin ödülleri Rab’leri katındadır. Onlar için korku yoktur ve onlar üzülmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 278. Ey gerçeği onaylayanlar, gerçekten Gerçeği onaylıyorsanız ALLAH’ı dinleyin ve her çeşit tefecilik kalıntısını terk edin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 279. Böyle yapmazsanız ALLAH’tan ve elçisinden bir savaş bekleyin. Tövbe ederseniz anaparanız yine sizindir. Ne haksızlık edin ne de haksızlığa uğrayın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 280. Borçlu darlık içinde ise, bir kolaylığa çıkıncaya kadar beklemek gerekir. Borcu karşılıksız yardım olarak bağışlarsanız sizin için daha iyidir, bir bilseniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 281. ALLAH’a döndürüleceğiniz günden sakının. Herkese kazandığının karşılığı haksızlık edilmeden ödenecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 282. Gerçeği onaylayanlar! Belirli bir süre için birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. Sizden bir yazıcı onu adaletle yazsın. Yazıcı, ALLAH’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlanan kişi de dikte ettirsin. Efendisi olan ALLAH’tan korksun, onda sahtekârlık yapmasın. Borçlanan kişi aklı ermez veya çaresiz, ya da dikte etmekten aciz ise velisi adaletle yazdırmalı. Erkeklerinizden iki şahit de tanıklık etsin. İki erkek şahit bulamazsanız dilediğiniz şahitlerden bir erkek ve iki kadın seçiniz ki kadınlardan biri yanıldığında diğeri ona hatırlatsın. Şahitler, çağrıldıkları vakit çekinmesin. Az olsun, çok olsun, ödeme tarihi ile birlikte onu yazmaktan üşenmeyin. Bu, ALLAH katında daha adaletli, tanıklık açısından daha sağlam ve kuşkulanmamanız için daha uygundur. Yalnız, ticaret peşin olursa onu yazmamanızda bir sakınca yok. Alışveriş yaptığınızda tanıklarınız bulunsun. Yazana da tanığa da zarar verilmesin. Aksi halde kendinize kötülük edersiniz. ALLAH’ı dinleyin. ALLAH size öğretiyor. ALLAH her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 283. Yolculukta olup bir yazıcı bulamasanız, ödemeyi garantileyecek bir senet veya makbuz gönderin. Birbirinize bu şekilde güvenirseniz, senedin sahibi ödemeyi zamanında yapsın ve Efendisi olan ALLAH’ı saysın. Tanıklığı gizlemeyin. Kim gizlerse kalbi günahkardır. ALLAH tüm yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 284. Yerde ve göklerde olanlar ALLAH’ındır. İçinizdekini açıklasanız da gizleseniz de ALLAH sizi ondan sorumlu tutar. Dilediğini bağışlar, dilediğini cezalandırır. ALLAH her şeye gücü yetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 285. Elçi, Efendisinden kendisine indirileni onayladı, gerçeği onaylayanlar da… Hepsi, ALLAH’ı, meleklerini, kitaplarını ve elçilerini onaylarlar: "Elçilerinin hiçbirisi arasında ayrım yapmayız." Derler ki: "İşittik ve uyduk. Efendimiz bizi bağışla; dönüş sanadır." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 286. ALLAH kişiye ancak kapasitesi kadar yükler. Herkesin kazandığı iyilik kendi yararına, kazandığı kötülükse kendi zararınadır. "Efendimiz, unutur yahut yanılırsak bizi sorumlu tutma! Efendimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır sorumluluk yükleme! Efendimiz, gücümüzün yetmeyeceği şeyleri bize yükleme! Bizi hoşgör, bizi bağışla ve bize acı! Sensin bizim efendimiz/egemenimiz (mevlana). İnkarcılar topluluğuna karşı bize yardım et!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster