يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ
Ya benı israılezküru nı’metiyelletı en’amtü aleyküm ve ennı faddaltüküm alel alemın
Kelime
Anlamı
Kökü
يَا بَنِي
oğulları
إِسْرَائِيلَ
İsrail
اذْكُرُوا
hatırlayın
نِعْمَتِيَ
ni’metimi
الَّتِي
ki
أَنْعَمْتُ
ni’metlendirdim
عَلَيْكُمْ
sizi
وَأَنِّي
ve şüphesiz
فَضَّلْتُكُمْ
sizi üstün kıldım
عَلَى
üzerine
الْعَالَمِينَ
alemler

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Ey İsrail oğulları, anın size verdiğim nîmetlerimi, anın sizi bütün âlemlerden üstün ettiğimi.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer toplumlara karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ey İsrailoğulları, size bağışım olan (verdiğim ilim dolayısıyla) nimetimi, sizi çeşitli toplumlara üstün kılışımı hatırlayın.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Ey İsrailoğulları! Benim size vermiş olduğum nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Ey İsrâil oğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve (vaktiyle ecdadınızı) insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Ey İsrâiloğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayınız.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Ey Israilogullari! Size verdigim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere ustun kildigimi hatirlayin.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve (bir zaman) sizi (n atalarınızı) diğer milletlerden üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetleri ve sizi bir zamanlar diğer kavimlere karşı üstün kıldığımı hatırlayın!

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün tutmamı hatırlayın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı- cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım (enamtü) nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı (faddaltüküm) anımsayın.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi âlemler üzerine gerçekten üstün kıldığımı hatırlayın!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim bunca ni’metimi ve sizi (bir zaman) âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ey İsrâiloğulları! Size ihsân ettiğim ni`met(ler)imi ve gerçekten benim sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ey israiloğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Hani sizi alemlere üstün tutmuştum.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ey İsrailoğulları! Size en’am ettiğim o ni’metimi ve Benim sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimeti ve (bir zamanlar) sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.);

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer kavimlere karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Ey İsrailoğulları! Size lutfettiğim nimetlerimi hatırlayın; hani Ben sizi çağınızın milletlerine üstün kılmıştım.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ey İsrailoğulları! Sizlere in’âm ettiğim nîmetimi ve sizi âlemlere tercih ettiğimi hatırlayınız.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ey İsrâiloğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ey israiloğullari! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın; sizin üzerinizdeki nimetlerimi ve (bir zamanlar) sizi alemlere üstün kıldığımı da!..

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı- cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni’meti ve sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı anın.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Children of Israel! call to mind the (special) favour which I bestowed upon you, and that I preferred you to all other (for My Message).