1. A. L. M. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ALLAH: O’ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Sana bu kitabı, kendisinden öncekileri onaylayıcı olarak gerçekle indirdi. Tevrat’ı ve İncil’i de indirdi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Bundan önce insanlara yol gösterici olarak… Yasalar kitabını indirdi. ALLAH’ın ayetlerini inkâr edenlere çetin bir azap vardır. ALLAH Üstündür, Öç Alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yerde ve gökte hiçbir şey ALLAH’a gizli kalmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rahimlerde size dilediği şekilde biçim veren O’dur. O’ndan başka tanrı yoktur; Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ki sana bu kitabı indirdi. Onun bazı ayetleri kesin anlamlıdır (muhkem), ki bunlar kitabın özüdür. Diğerleri de benzer anlamlıdır (müteşabih). Kalplerinde hastalık bulunanlar, insanları şaşırtmak ve farklı anlam vermek için benzer anlamlı olanlarının ardına düşerler. Onların tevilini yalnızca ALLAH bilir. İlim sahipleri de. "Hepsi Efendimiz katındandır, hepsini onayladık." derler. Akıl ve anlayış sahiplerinden başkası öğüt almaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. "Efendimiz, bizi doğruya ulaştırdıktan sonra kalplerimizin eğrilmesine izin verme. Üzerimize rahmetini yağdır; kuşkusuz sen Bağışta Bulunansın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. "Efendimiz, gerçekleşmesi kuşku götürmeyen günde insanları toplayacak olan sensin." ALLAH sözünden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkârcıların ne paraları ne de çocukları ALLAH’a karşı hiçbir yarar sağlamaz. Onlar ateşin yakıtıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Firavunun halkı veya onlardan öncekilerin durumu gibi… Ayetlerimizi (vahiy ve mucizelerimizi) yalanladılar ve ALLAH da onları suçüstü yakaladı. ALLAH’ın cezalandırması şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. İnkârcılara şunu söyle: "Yenilecek ve cehenneme sürüleceksiniz." Ne kötü bir konuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Karşılaşan iki orduda sizin için bir ders var. Ordulardan birisi ALLAH yolunda savaşırken diğeri de inkârcı idi. Onları gözleriyle kendilerinin iki katı olarak görüyorlardı. ALLAH dilediğini zaferle destekler. Bunda görüş sahipleri için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kadınları, çocukları, yığınlarla altın ve gümüşü, eğitilmiş atları, davarları ve ekinleri sevmek gibi zevkler insanlara alımlı görünür. Bunlar dünya hayatının nimetleridir. Oysa gidilecek en güzel yer ALLAH katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. De ki: "Bundan daha iyisini size haber vereyim mi? Erdemliler için Rab’lerinin yanında altlarından ırmaklar akan, içinde sonsuz kalacakları bahçeler, tertemiz eşler ve ALLAH’ın onayını kazanmaktan dolayı mutluluk vardır." ALLAH kulları görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Onlar ki: "Efendimiz, biz onayladık, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar, sabredenlerdir, doğru sözlülerdir, gönülden teslim olanlardır, insanlara yardım edenler ve seherlerde/gönülden bağışlanma dileyenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ALLAH, kendisinden başka tanrı olmadığına şehadet eder; melekler ve adaleti gözeten ilim sahipleri de… O’ndan başka tanrı yoktur. Üstündür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ALLAH tarafından onaylanan biricik din, barış içinde teslim olmak (İslam) tır. Kitap verilmiş olanlar, kendilerine bilgi geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlık yüzünden anlaşmazlığa düştüler. ALLAH’ın ayetlerini inkâr edenler için ALLAH hesabı çabuk görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Seninle tartışırlarsa, "Ben ve beni izleyenler kendimizi ALLAH’a teslim ettik" de. Kitap verilenlere ve kitap verilmeyenlere (ümmilere), "Teslim oldunuz mu" de. Teslim olurlarsa, doğruyu bulurlar. Yüz çevirirlerse, görevin sadece duyurmaktır. ALLAH kulları görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ALLAH’ın ayetlerini inkâr edenlere, haksız yere peygamberleri öldürenlere ve halkın arasında adaleti savunanları öldürenlere acıklı bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onlar, dünya ve ahirette yaptıkları boşa çıkanlardır. Onlara yardım eden de olmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kitaptan kendilerine bir pay verilmiş olanlara baksana, aralarında hükmetmeleri için ALLAH’ın kitabına çağrılıyorlar da onlardan bir grup yüz çevirip geri dönüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Çünkü onlar, "Cehennem sayılı birkaç günün dışında bize dokunmayacak" dediler. Uydurdukları şeyler onları dinlerinde böylece yanıltmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Herkese kazandığının karşılığı haksızlık yapılmadan ödeneceği, gerçekleşmesinde kuşku olmayan o gün için onları topladığımızda halleri nice olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. De ki: "Yöneticilerin Yöneticisi olan Tanrım, yönetimi dilediğine verir, dilediğini de yönetimden indirirsin. Dilediğini yükseltir, dilediğini de alçaltırsın. Tüm iyilikler senin elinde. Sen her şeye gücü yetensin!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. "Geceyi gündüze katarsın, gündüzü de geceye katarsın. Diriyi ölüden çıkarırsın, ölüyü de diriden çıkarırsın. Dilediğini hesapsız rızıklandırırsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Gerçeği onaylayanlar, gerçeği onaylayanları bırakıp inkârcıları dost edinmesin. Kim bunu yaparsa ALLAH ile bir ilgisi kalmaz. Ancak onlardan korkmanız hali başka… ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. Dönüş ALLAH’adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. De ki: "İçinizdeki düşüncelerinizi ister gizleyin, ister açıklayın, ALLAH bilir." Göklerde ve yerde olan her şeyi bilir. ALLAH’ın gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gün gelecek, her kişi yaptığı her iyiliği önünde hazır bulacaktır. İşlediği her kötülük ile kendisi arasında uzun bir mesafe olmasını isteyecek. ALLAH kendisi hakkında sizi uyarıyor. ALLAH kullara şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. De ki: " ALLAH’ı seviyorsanız beni izleyin ki ALLAH da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. "ALLAH’a ve elçiye itaat edin" de. Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH inkârcıları sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. ALLAH Adem’i, Nuh’u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini halkların arasından seçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. Birbirlerinin soyundan olarak… ALLAH İşitir, Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. İmran’ın karısı demişti ki: "Efendim, karnımdakini tamamıyla sana adadım, adağımı kabul buyur. Sen İşitensin, Bilensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. Onu doğurunca, "Efendim, onu kız doğurdum" dedi – ALLAH onun ne doğuracağını biliyordu– "Erkek kız gibi değil. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu, kovulmuş sapkından koruman için sana yalvarırım." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. Efendisi, adağını güzel bir şekilde kabul etti ve onu Zekeriya’nın himayesinde güzel bir çiçek gibi yetiştirdi. Zekeriya, odanın köşesinde onun yanına her girişinde yanında yiyecekler bulurdu. "Meryem, bunlar sana nereden geliyor" diye sorduğunda, "Bu, ALLAH katındandır. ALLAH dilediğine hesapsız rızık verir" derdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. Zekeriya oracıkta Efendisine dua etti: "Efendim" dedi, "katından bana tertemiz bir soy ver, Sen duaları işitensin." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. Tapınakta durmuş namaz kılıyorken melekler ona, "ALLAH seni, ALLAH’ın Sözünü doğrulayacak, onurlu, iffetli ve erdemli bir peygamber olan Yahya ile müjdeliyor" diye seslendiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. "Efendim, ben yaşlı ve karım kısırken nasıl olur da bir oğlum olur" deyince, o, "Evet; ama ALLAH dilediğini yapar" dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. "Efendim, bana bir alamet ver" dedi. "Alametin, üç gün işaretle anlaşmanın dışında halk ile konuşmamandır. Efendini çokça an, akşam sabah O’nu düşün," dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. Denetçiler şöyle demişti: "Meryem, ALLAH seni seçip arındırdı; seni tüm kadınların üzerine seçti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. "Meryem, Efendine teslim ol, secdeye kapan, eğilenlerle birlikte eğil." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Bunlar, sana vahyettiğimiz metafizik haberlerindendir. Meryem’e hangisi kefil olacak diye kura çekerlerken sen onların yanında değildin; çekiştikleri zaman da sen onların yanında değildin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. Denetçiler demişti ki: "Meryem, ALLAH seni kendisinden bir Söz ile müjdeliyor. Onun adı Meryem oğlu İsa Mesih’tir. Dünyada da ahirette de önderlerdendir ve yakın olanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. "Beşikteyken de büyüyünce de insanlarla konuşacak ve iyilerden olacak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. "Efendim! Bana bir beşer dokunmamışken nasıl olur da çocuğum olur" deyince, şöyle cevap verdi: "ALLAH dilediğini böyle yaratır. Herhangi bir şeyin olmasını dilediği an ona ‘Ol’ der ve o şey oluverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. "Ona kitabı, bilgeliği, Tevrat’ı ve İncil’i öğretecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. "İsrailoğullarına gönderilen bir elçi olarak: ‘Ben size, Efendinizden bir kanıt ile geldim. Size balçıktan kuş heykeli yapıp ona üflerim ve ALLAH’ın izniyle bir kuş oluverir. ALLAH’ın izniyle körü ve cüzzamlıyı iyileştirir, ölüyü diriltirim. Ne yediğinizi ve evlerinizde neler biriktirdiğinizi size bildirebilirim. Onaylayacaksanız bu kanıtlar sizin için yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. "Benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve size haram edilen bazı şeyleri helal etmek için gönderildim. Size Efendinizden bir kanıt getirdim. ALLAH’ı dinleyin ve beni izleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. "ALLAH benim de Efendim, sizin de Efendiniz; O’na hizmet edin. Budur doğru yol." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İsa onlardan inkârcı bir tavır sezince, "ALLAH yolunda kim bana yardımcı olacak" dedi. Öğrencileri, "Biz ALLAH’ın yardımcılarıyız; ALLAH’ı onayladık. Müslüman oluşumuza tanık ol" diye karşılık verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. "Efendimiz, indirdiğini onayladık ve elçiye uyduk, bizi tanıklar listesine yaz!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. Tuzak kurdular, ALLAH da tuzak kurdu. ALLAH tuzak kuranların en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. ALLAH İsa’ya şöyle demişti: "Senin dünyadaki hayatına son vereceğim ve kendime yükselteceğim. Seni inkâr edenlerden kurtaracağım ve sana uyanları Diriliş Günü’ne kadar inkâr edenlerin üzerinde tutacağım. Sonra, dönüşünüz banadır ve anlaşmazlığa düştüğünüz konularda aranızda ben hüküm vereceğim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. "Kâfirleri ise dünyada ve ahirette şiddetli bir şekilde cezalandıracağım; yardımcıları da olmayacak." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. Gerçeği onaylayıp erdemli bir hayat sürenlere gelince, ödülleri tam olarak ödenecek. ALLAH zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Sana bu okuduklarımız, ayetlerden ve hikmetli mesajdandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. ALLAH’a göre İsa’nın örneği, Adem’in örneği gibidir; topraktan biçimlendirdikten sonra ona "Ol" dedi ve o da oldu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Bu, Efendinden gelen gerçektir; kuşkulananlardan olma. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışırsa, de ki: "Gelin, çocuklarımızı, çocuklarınızı, kadınlarımızı, kadınlarınızı çağırarak bizlerle sizler bir araya gelelim ve sonra ALLAH’ın lanetinin yalancıların üzerine olması için lanetleşelim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte, söylentilerin gerçeği bu. ALLAH’tan başka hiçbir tanrı yoktur ve elbette ALLAH Güçlüdür, Bilgedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Yüz çevirirlerse, elbette ALLAH bozguncuları bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. De ki: "Kitaplılar! Bizimle sizin aranızda aynı olan bir ilkeye geliniz: ALLAH’tan başkasına hizmet etmeyelim ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, birimiz diğerini ALLAH’tan sonra Efendiler edinmesin." Kabul etmezlerse, "Şahit olun, biz Müslümanlarız!" deyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey kitap halkı, neden İbrahim hakkında tartışıp duruyorsunuz? Oysa İncil de Tevrat da ondan sonra indirildi. Aklınızı kullanmaz mısınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. Bilgi sahibi olduğunuz konularda tartışıp duruyorsunuz! Peki hakkında hiçbir bilgiye sahip olamadığınız bir konuda nasıl tartışabiliyorsunuz? Siz bilmeyebilirsiniz; ama ALLAH bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İbrahim ne Yahudi idi ne de Hıristiyan; tektanrıcı bir Müslümandı. Hiçbir zaman ortak koşanlardan olmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. İnsanların İbrahim’e en yakın olanları, onu izleyenler, bu peygamber ve gerçeği onaylayanlardır. ALLAH gerçeği onaylayanların egemeni ve dostudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kitap halkından bir grup sizi saptırmak ister. Onlar sadece kendilerini saptırıyor. Farkında bile değiller. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Kitap halkı! Tanık olduğunuz halde neden ALLAH’ın ayetlerini inkâr ediyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Kitap halkı! Neden doğru ile yanlışı birbirine karıştırıyor ve bile bile gerçeği gizliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. Kitap halkından bir grup dedi ki: "Gerçeği onaylayanlara indirilmiş olana gündüzün başında onaylayın ve sonunda inkâr edin. Böylece belki dinlerinden dönerler." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. "Sizin dininize uyandan başkasını onaylamayın." Sen de onlara, "Hidayet ALLAH’ın hidayetidir" de. "Size verilenin benzerinin bir başkasına verildiğini de onaylamayın; yoksa Efendiniz hakkında sizinle tartışma hakkı kazanırlar" derlerse, "Lütuf ALLAH’ın elindedir, dilediğine verir" de. ALLAH Cömerttir, Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kitap halkından öylesi var ki kendisine yığınla emanet bıraksan sana aynen öder. Fakat onlardan öylesi de var ki kendisine bir dinar emanet etsen, başına dikilip durmadıkça geri ödemez. "Ümmilere karşı bizim bir sorumluluğumuz yok" dedikleri için böyle davranıyorlar ve bile bile yalanlarını ALLAH’a yakıştırıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Kim sözünü yerine getirir ve erdemli bir yaşam sürerse, bilsin ki ALLAH erdemlileri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. ALLAH’a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir fiyata değişenlerin ahirette bir payları yoktur. ALLAH onlarla konuşmaz, Diriliş Günü’nde onlara bakmaz ve onları arındırmaz. Onlar için acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Onların bazısı, kitapta olmayanı kitaptan sanasınız diye dillerini bükerek kitaba benzetmeye çalışır ve ALLAH katından olmadığı halde, "Bu ALLAH katındandır" derler. Bile bile, ALLAH adına yalan söylerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. ALLAH’ın kendisine kitap, bilgelik ve peygamberlik verdiği hiçbir insan, "ALLAH’tan sonra bana da hizmet ediniz" diye halkı kendisine çağırmaz. Aksine, "Öğrenip öğrettiğiniz kitap gereğince kendisini Efendisine adayan kullar olun" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. Ve size, melekleri ve peygamberleri Efendiler edinmenizi de emretmez. Siz Müslüman olduktan sonra, size hiç inkârı emreder mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. ALLAH peygamberlerden (nebilerden) şöyle misak almıştı: "Size kitap ve hikmet vereceğim. Daha sonra, beraberinizdekileri doğrulayan bir elçi (resul) geldiğinde onu onaylayacak ve onu destekleyeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi ve bu sözleşmeyi yerine getireceğinize söz verdiniz mi" demişti. Onlar "Kabul ettik" deyince, "Öyleyse şahit olun, ben de sizinle beraber şahit olanlardanım" demişti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Bundan sonra kim dönerse yoldan çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. ALLAH’ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde kim varsa ister istemez O’na teslim olmuştur ve hepsi O’na döndürülecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. De ki: "ALLAH’ı, bize indirileni, İbrahim’i, İsmail’i, İshak’ı, Yakub’u ve torunlara indirileni; Musa’yı, İsa’yı ve peygamberlere Rab’leri tarafından verilenleri onayladık. Onların hiçbiri arasında ayrım yapmayız ve biz O’na teslim olanlarız." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim İslam’dan (Tanrı’ya barış içinde teslim olmaktan) başka bir din ararsa kendisinden kabul edilmeyecek ve o ahirette kaybedenlerden olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. Gerçeği onayladıktan, elçinin doğru olduğuna tanık olduktan ve kendilerine açık deliller geldikten sonra, inkâr eden bir toplumu, ALLAH nasıl olur da doğruya iletir? ALLAH zalim toplumu hidayete ulaştırmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. Onlar, ALLAH’ın, meleklerin ve insanların toplu lanetini hak etmişlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Orada sürekli kalıcıdırlar; azapları hafifletilmez ve kendilerine bakılmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak, bundan sonra yönelip durumlarını düzeltenler başka. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. Gerçeği onaylamalarından sonra inkâr edip de inkârlarında ileri gidenlerin tövbeleri kabul edilmez; onlar artık tümüyle sapmış demektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. İnkâr edip inkârcı olarak ölenler, dünya dolusu altını fidye olarak verseler dahi kendilerinden kabul edilmeyecektir. Onlar acıklı bir azabı hak ettiler ve hiçbir yardımcıları da olmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sevdiğiniz şeylerden ekonomik yardım olarak vermedikçe erdemli bir kişi olamazsınız. Her neyi verirseniz ALLAH mutlaka onu bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. Tevrat indirilmeden önce İsrail kendisine haram kılıncaya kadar İsrailoğullarına tüm yiyecekler helal idi. "Doğru sözlülerseniz Tevrat’ı getirip okuyun" de. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Artık kim yalanları ALLAH’a yakıştırırsa, işte zalimler onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. De ki: "ALLAH doğruyu söyler; İbrahim’in tektanrıcı dinine uyun. O ortak koşanlardan olmadı." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Halk için kurulan ilk ev, tüm halklara bir hidayet kaynağı olan Bekke’deki kutlu evdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Orada apaçık işaretler var: İbrahim’in (putperestliğe karşı) duruş yeridir. Oraya giren güvenlik içinde olmalı. Halktan yolculuğa gücü yetenler o Ev’i ALLAH için konferansa gitmekle yükümlüdür. Kim inkâr ederse bilsin ki ALLAH kimseye muhtaç değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. De ki: "Kitap halkı, ALLAH yaptıklarınıza tanıkken neden ALLAH’ın ayetlerini tanımıyorsunuz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. De ki: "Kitap halkı, doğruya tanık olduğunuz halde neden ALLAH’ın yolunu değiştirmeye yeltenerek gerçeği onaylayanları saptırıyorsunuz? ALLAH yaptıklarınızdan habersiz değildir." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Gerçeği onaylayanlar! Kitap halkından bir kısmına uyarsanız gerçeği onaylamanızdan sonra sizi inkârcılığa döndürürler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. ALLAH’ın ayetleri size okunduğu ve O’nun elçisi aranızda olduğu halde nasıl olur da inkâr edersiniz? Kim ALLAH’a sarılırsa dosdoğru yola iletilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Gerçeği onaylayanlar! ALLAH’ı gereğince dinleyin ve Müslümanlar (Tanrı’ya barış içinde teslim olanlar) olarak ölün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. ALLAH’ın ipine topluca sımsıkı sarılın; ayrılığa düşmeyin. ALLAH’ın size olan nimetini anımsayın. Siz birbirinize düşmanlar idiniz de kalplerinizi birleştirdi ve O’nun nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Bir ateş çukurunun kenarında idiniz, sizi ondan kurtardı. Yola gelesiniz diye ALLAH ayetlerini böyle açıklıyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. İçinizde, iyiliğe çağıran, sağduyuyu öğütleyen ve kötülükten sakındıran bir topluluk olsun. Bunlar başaranlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra ayrılık ve anlaşmazlığa düşenler gibi olmayınız. Onlar için büyük bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. O gün bazı yüzler aklanır, bazı yüzlerse kararır. Yüzleri kararanlara: "Gerçeği onayladıktan sonra inkâr mı ettiniz? İnkârınızdan dolayı azabı tadın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Yüzleri aklananlar ise ALLAH’ın rahmeti içindedir. Orada sürekli kalırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. Bunlar, sana dosdoğru olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir. ALLAH hiç kimseye zulmetmek istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Göklerde ve yerde ne varsa ALLAH’ındır ve tüm işler ALLAH tarafından kontrol edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz, halk için çıkarılmış en iyi topluluksunuz. İyiliği öğütler, kötülükten sakındırır ve ALLAH’ı onaylarsınız. Kitap halkı onaylasaydı kendileri için iyi olurdu. İçlerinde gerçeği onaylayanlar olmakla birlikte çoğunluğu yoldan çıkmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Size hakaretten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşırlarsa dönüp kaçarlar; kendilerine yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Nerede bulunurlarsa bulunsunlar – ALLAH ile bağlantı kuranlar veya halk ile bağlantı kuranlar hariç– horlandılar. ALLAH’ın gazabını hak ettiler ve yoksulluğa mahkûm edildiler. Zira onlar, ALLAH’ın ayetlerini inkâr ediyor ve peygamberleri haksız yere öldürüyorlardı. Tüm bunlar, karşı gelmeleri ve sınırı aşmalarının bir sonucu idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Ancak hepsi bir değil. Kitap halkından dosdoğru bir grup var ki geceleri ALLAH’ın ayetlerini okuyup secde ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. ALLAH’ı ve ahiret gününü onaylarlar, iyiliği öğütler kötülükten sakındırır ve iyi işlere koşuşurlar. İşte onlar iyilerdendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Yaptıkları hiçbir iyilik karşılıksız kalmayacaktır. ALLAH erdemlileri çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. İnkâr edenlerin ne paraları ne de çocukları ALLAH’a karşı kendilerine hiçbir yarar sağlamayacaktır. Onlar ateşin halkıdır ve orada sürekli kalıcıdırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Bu dünya hayatındaki harcamaları, kendi kendilerine zulmeden bir topluluğun ekinine vurup mahveden dondurucu bir rüzgar gibidir. ALLAH onlara zulmetmedi; fakat onlar kendi kendilerine zulmediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Gerçeği onaylayanlar, size kötülük etmekten geri durmayan, sizin sıkıntıya düşmenizi isteyen kimseleri sırdaş edinmeyin. Ağızlarından kin ve nefret taşmaktadır. Göğüslerinde gizledikleri ise daha büyük. Size ayetleri açıkladık; düşünürseniz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. İşte sizler, onlar sizi sevmediği halde onları sevenlersiniz! Üstelik siz kitabın tümünü onaylarsınız. Sizinle karşılaştıkları zaman "Gerçeği onayladık" derler, yalnız kaldıklarında ise size olan öfkelerinden dolayı parmaklarını ısırırlar. De ki: "Öfkenizden canınız çıksın." Kuşkusuz ALLAH göğüslerin özünü Bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Size bir iyilik dokunsa onlara üzüntü verir, başınıza bir kötülük gelse ona sevinirler. Zorluklara karşı direnir ve erdemli davranırsanız entrikaları size hiçbir zarar vermez. ALLAH tüm yaptıklarını kontrol eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Hani sen, sabah erkenden ailenden ayrılarak gerçeği onaylayanları savaşta tutacakları noktalara yerleştiriyordun. Elbette ALLAH İşitir, Bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. Sizden iki grup nerede ise bozguna uğradı. Oysa ALLAH onların Sahibiydi. Gerçeği onaylayanlar ALLAH’a güvensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Nitekim siz zayıf durumda iken, Bedir’de, ALLAH size yardım edip zafere ulaştırdı. Teşekkürünüzü belirtmek için ALLAH’ı dinlemelisiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. Gerçeği onaylayanlara şunları diyordun: "İndirilmiş üç bin melek ile Efendinizin sizi desteklemesi size yetmez mi?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Evet, güçlüklere karşı direnir ve erdemli davranırsanız size şu anda ani bir baskın yapsalar, Efendiniz sizi eğitilmiş beş bin melek ile destekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. ALLAH bunu, kalbinizi yatıştıracak bir müjde olsun diye anlatıyor. Zafer, yalnızca Güçlü ve Bilge olan ALLAH katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Böylece inkârcıların bir kısmını imha eder veya onları etkisiz hale getirip bozguna uğratır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Tövbelerini kabul etmesi veya işledikleri zulümden dolayı onları azaplandırması seni ilgilendirmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Göklerde ve yerde bulunan her şey ALLAH’ındır. Affedilmeyi hakedeni affeder, cezayı hak edeni cezalandırır. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Gerçeği onaylayanlar, faizi kat kat arttırılmış olarak yemeyin. Başarılı olmak için ALLAH’ı dinleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. İnkârcılar için hazırlanmış olan ateşten sakının. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Merhamet edilmeniz için ALLAH’a ve elçiye uyun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Efendiniz tarafından bağışlanmaya, eni göklerle yeri kapsayan ve erdemliler için hazırlanmış olan bahçeye doğru koşun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. O erdemliler ki bollukta ve darlıkta yardım için para harcarlar, öfkelerini kontrol ederler, insanların kusurlarını görmemezlikten gelirler. ALLAH iyilik yapanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Onlar ki bir günah işledikleri, yahut kendilerine zulmettikleri zaman ALLAH’ı anımsar ve günahları için bağışlanma dilerler –zaten ALLAH’tan başka kim günahları bağışlayabilir ki?– ve onlar bile bile günah işlemeye devam etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Onlara, Rab’lerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan bahçelerle karşılık verilir; orada sürekli kalırlar. Çalışanların ödülü ne güzeldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Sizden önce de yasalar uygulanmıştı. Yeryüzünde dolaşın da yalanlayıcıların sonunun ne olduğunu görün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Bu, insanlara bir bildiri, erdemlilere de bir yol gösterici ve öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Gevşemeyin, üzülmeyin; Gerçeği onaylıyorsanız üstün sizsiniz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Size bir sıkıntı dokunduysa, düşman topluluğa da benzeri bir sıkıntı dokunmuştur. Böyle günleri, halkın arasında döndürüp duruyoruz ki ALLAH gerçeği onaylayanları ayırsın ve sizden bazılarını şahitler edinsin. ALLAH zalimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. ALLAH böylece gerçeği onaylayanları sağlamlaştırır ve kâfirlerin gururunu kırar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. ALLAH aranızdaki çalışanları ortaya çıkarmadan, sabredenleri ayırmadan bahçeye gireceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Siz ölümle karşılaşmadan önce onu arzuluyordunuz. Fakat şimdi onu gördüğünüz halde bekliyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Muhammed sadece bir elçidir ve ondan önce de nice elçiler gelip geçmiştir. Ölür yahut öldürülürse geriye mi döneceksiniz. Dönekler ALLAH’a hiçbir zarar veremez. ALLAH şükredenleri ödüllendirecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. ALLAH’ın izni olmadan hiç kimse ölemez. Ölümün belirlenmiş bir süresi var. Kim dünya nimetini isterse ona ondan veririz, kim ahiret nimetini isterse ona da ondan veririz. Şükredenleri ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Nice peygamberler var ki yanlarında kendilerini Rab’lerine adamış birçok kişi ile birlikte savaştılar. ALLAH yolunda başlarına gelenden ötürü gevşemediler, yılmadılar, boyun eğmediler. ALLAH direnenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. Sözleri yalnızca şuydu: "Efendimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı bağışla, ayaklarımızı sağlam tut ve inkârcı topluluğa karşı bize zafer ver." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. ALLAH da onlara hem dünya nimetini hem de ahiret nimetinin en güzelini verdi. ALLAH güzel davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ey gerçeği onaylayanlar, inkâr edenlere uyarsanız sizi gerisin geriye döndürürler ve kaybedenlerden olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Hayır, sahibiniz ve dostunuz (mevlanız) ALLAH’tır. O, yardım edenlerin en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Güçsüz ve yetkisiz kişileri ALLAH’a ortak koştukları için inkârcıların kalplerine korku salacağız. Yerleri ateştir. Zalimlerin durağı ne kötü! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. ALLAH size verdiği sözde durdu ve nitekim izniyle onları darmadağın ettiniz. Ama, sevdiğinizi size gösterdikten sonra duraksadınız, savaş hakkında birbirinizle çekiştiniz ve emirleri dinlemediniz. Kiminiz dünyayı istiyordu, kiminiz de ahireti… Sonra, sınamak için sizi onlardan çevirdi ve her şeye rağmen sizi affetti. ALLAH’ın gerçeği onaylayanlara nimeti boldur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. Elçi arkanızdan çağırmasına rağmen siz hiç kimseye dönüp bakmaksızın tepeyi tırmanıyordunuz. Yitirdiklerinize ve başınıza gelenlere üzülmeyesiniz diye size keder üstüne keder verdi. ALLAH yaptıklarınızdan Haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. Sonra o üzüntünün ardından, içinizden bir grubu sakinleştiren güven dolu bir uykuyu üzerinize indirdi. Bir kısmınız bencilce kendi derdine düşmüş, cahiliye döneminde olduğu gibi ALLAH hakkında yanlış düşünceler üretiyor ve, "Bu işte bir karar yetkimiz olsaydı öldürülmezdik" diyordu. "Tüm yetki ALLAH’ındır" de. Sana açmadıklarını içlerinde gizliyorlardı. "Bizim bir yetkimiz olsaydı burada öldürülmezdik" diyorlar. De ki: "Evlerinizde dahi olsaydınız, aranızda ölmesi kararlaştırılanlar devrilecekleri yere doğru sürüneceklerdi." ALLAH böylece göğüslerinizdekini dener ve kalplerinizdekini arıtır. ALLAH en gizli düşünceleri bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. İki ordunun çarpıştığı gün geriye dönenlerinizi yaptıkları bazı işlerden dolayı sapkın kaydırmak istemişti. Ancak ALLAH onları affetti. ALLAH gerçekten çok Bağışlayıcı, çok Şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Gerçeği onaylayanlar! Yolculuğa çıkan veya savaşa giden kardeşleri için, "Bizimle kalsalardı ne ölür ne de öldürülürlerdi" diyen inkârcılar gibi olmayın. ALLAH bu tip düşünceyi kalplerinde bir üzüntü kaynağı yapar. Yaşatan da öldüren de ALLAH’tır. ALLAH yaptıklarınızı Görüyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. ALLAH yolunda ölür yahut öldürülürseniz, ALLAH’ın bağışlaması ve rahmetine kavuşmuş olursunuz ki bu onların tüm topladıklarından daha iyidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Ölürseniz de öldürülürseniz de ALLAH’ın huzuruna çıkarılacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. ALLAH’ın sana bir bağışı olarak onlara yumuşak davrandın. Kaba ve katı yürekli olsaydın çevrenden dağılır giderlerdi. Onları affet, bağışlanmalarını dile ve yapılacak işler hakkında onlara danış. Karar verince de ALLAH’a güven; ALLAH güvenenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. ALLAH sizi desteklerse hiçbir güç sizi yenemez. Sizi terk ederse, artık size kim yardım edebilir ki? Gerçeği onaylayanlar ALLAH’a güvensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Bir peygamber ganimet mallarını zimmetine geçiremez. Kim hakkından fazlasını alırsa diriliş günü o fazlalıkla gelir. Sonra herkese kazandığının karşılığı tam ödenir ve haksızlığa uğratılmazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. ALLAH’ın rızasını gözeten bir kimse ALLAH’ın öfkesine uğrayıp cehennemi boylayan gibi olur mu? O ne kötü bir yerdir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Onlar ALLAH katında derece derecedir. ALLAH yaptıkları her şeyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. ALLAH gerçeği onaylayanların içinden, onlara ayetlerini okuyan, onları arındıran, onlara kitap ve bilgelik öğreten bir elçiyi göndermekle iyilikte bulundu. Oysa onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. Uğradığınız zararın iki katını verdiğiniz halde, "Bu da niçin" dediniz. De ki: "musibet, kendi tarafınızdandır." ALLAH her şeye Kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. İki ordu çarpıştığı gün başınıza gelenler ALLAH’ın izniyle oldu. Gerçeği onaylayanlar böylece ayırt edilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. İkiyüzlüler de böylece açığa çıkarılır. Kendilerine, "Gelin, ALLAH yolunda savaşın ya da katkıda bulunun" denildiğinde, onlar, "Savaştan anlasaydık size katılırdık" dediler. O an onlar onaydan daha çok inkâra yakın idiler. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlar. Halbuki ALLAH onların gizlediğini çok iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Onlar oturup, akrabaları için şunu söylediler: "Bize uysalardı öldürülmeyeceklerdi." De ki: "Ölümü kendinizden savın da doğru sözlü olduğunuzu kanıtlayın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. ALLAH yolunda vurulanları ölü sanmayın; bilakis onlar Rab’leri katında nimetler içinde diridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. ALLAH’ın onlara bolca verdiği nimetlerle neşe içindedirler. Kendilerine daha katılmamış yoldaşlarına bir korku ve üzüntü olmadığını müjdelemek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. ALLAH’ın bol nimetini ve ALLAH’ın gerçeği onaylayanların ödülünü yitirmeyeceği gerçeğini müjdelemek isterler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. O gerçeği onaylayanlar ki, savaşta yara aldıktan sonra bile ALLAH’ın ve elçisinin çağrısına uydular. İyilik yapıp erdemli davrananları için büyük bir ödül var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Onlar ki insanlar kendilerine, "Halk size karşı birleşip harekete geçmiş; korkun onlardan" dediklerinde, bu onların ancak onaylamasını arttırır ve şöyle derler: "Bize ALLAH yeter; o ne güzel Koruyucudur." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Böylece, kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan, ALLAH’tan bir nimet ve lütufla geri döndüler. ALLAH’ın rızasını gözetmişlerdi. Büyük lütfun sahibi ALLAH’tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. Sapkın ancak kendi dostlarına korku verir. Onlardan korkmayın, benden korkun; gerçekten onaylamışsanız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. İnkârcılıkta yarışanlar seni üzmesin. Onlar ALLAH’a hiçbir zarar veremez. ALLAH ahirette onlara bir pay vermemek diliyor. Onlar için büyük bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Gerçeği onaylamayı bırakıp küfrü satın alanlar ALLAH’a hiçbir zarar veremezler ve onlar için acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. İnkârcılar, vermiş bulunduğum sürenin kendileri için iyi olduğunu sanmasınlar. Günahlarının artması için kendilerine süre veriyoruz. Onlara alçaltıcı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. ALLAH gerçeği onaylayanları şu içinde bulunduğunuz durumda bırakacak değil. İyiyi kötüden ayıracaktır. ALLAH size geleceği bildirecek de değil. Fakat ALLAH elçilerinden dilediğini seçer. ALLAH’ı ve elçilerini onaylayın. Gerçeği onaylayıp erdemli davranırsanız size büyük bir ödül var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. ALLAH’ın lütfundan kendilerine bağışladığı nimetlerde cimrilik edenler onu kendileri için hayırlı sanmasın. Aksine, o kendileri için zararlıdır. Toplayıp biriktirdikleri, Diriliş Günü boyunlarına dolanacak. Göklerin ve yerin mirası ALLAH’ındır. ALLAH yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. "ALLAH fakir, biz ise zenginiz" diyenlerin sözünü ALLAH işitmekte. Söylediklerini ve haksız yere peygamberleri öldürmelerini kaydedeceğiz ve "Yakıcı azabı tadın" diyeceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. "Bu, kendi yaptıklarınızın bir sonucudur." Kuşkusuz ALLAH kullara karşı zalim değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. Onlar, "Ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe hiçbir elçiyi onaylamamamız konusunda ALLAH bizden söz aldı" diyorlar. De ki: "Benden önce, apaçık delillerle birlikte bu dediğinizi de size getiren elçiler geldi. Sözünüzün eriyseniz niçin onları öldürdünüz?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Seni yalanlarlarsa, senden önce apaçık deliller, bilgelik dolu kitaplar (zebur) ve aydınlatıcı kitap getiren elçiler de yalanlanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Herkes ölümü tadacaktır. Diriliş Günü ödülleriniz size eksiksiz olarak verilir. Kim ateşten kurtarılıp bahçeye sokulursa, zafer kazanmış olur. Dünya hayatı ancak aldatıcı bir zevkten ibarettir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Paralarınızla, canlarınızla sınanacaksınız. Sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve ortak koşanlardan çok hakaretler işiteceksiniz. Direnir ve erdemli bir hayat sürerseniz büyük iş yapmış olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. ALLAH kendilerine kitap verilenlerden, "Onu mutlaka insanlara açıklayacaksınız, gizlemeyeceksiniz" diye söz almıştı. Fakat onlar, onu arkalarına atıp az bir fiyata sattılar. Ne kötü bir alışveriş! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Sanma ki verdikleriyle gururlanan ve yapmadıkları şeylerden ötürü övülmeyi sevenler, evet sanma ki onlar azaptan kurtulacak. Onlara acıklı bir azap var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Göklerin ve yerin egemenliği ALLAH’ındır. ALLAH her şeye Kadirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Göklerin ve yerin yaratılmasında, gece ile gündüzün birbirini izlemesinde akıl sahipleri için ayetler var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. Onlar ki ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken ALLAH’ı anarlar. Göklerin ve yerin yapısı ve yaratılışı hakkında düşünürler: "Efendimiz, sen bunları boş yere yaratmadın, sen yücesin, bizi ateş azabından koru." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. "Efendimiz, sen kimi ateşe sokarsan elbette onu rezil etmişsindir. Zalimlere yardım eden olmaz." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. "Efendimiz, biz,’Efendinizi onaylayın’ diye onaylamaya çağıran bir davetçiyi işittik ve onayladık. Efendimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve iyi kişiler olarak canımızı al." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. "Efendimiz, elçilerin yoluyla bize söz verdiğin şeyi ver, diriliş gününde bizi rezil etme. Sen sözünden hiç caymazsın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. Rab’leri onlara cevap verdi: "Ben, sizden hiçbir çalışanın yaptığını ödülsüz bırakmam, ister erkek olsun, ister kadın olsun; hepiniz eşitsiniz. Göç edenler, yurtlarından çıkarılanlar, yolumda işkence ve hakarete uğrayanlar, vuruşanlar, öldürülenler… Onların kötülüklerini örteceğim ve onları içlerinde ırmaklar akan bahçelere yerleştireceğim. ALLAH’tan bir karşılık olarak… En güzel karşılık ALLAH’ın yanındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. İnkârcıların ülkelerdeki egemenliği seni aldatmasın." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. Bu kısa süreli bir yararlanmadır, sonra cehennemi boylayacaklar; ne kötü bir durak! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Rab’lerini dinleyenler için içlerinde ırmaklar akan bahçeler var. ALLAH tarafından bir konut olarak orada ebedî kalacaklar. İyiler için ALLAH’ın yanında bulunanlar daha hayırlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Kitaplıların öyleleri var ki ALLAH’a, size indirilene ve kendilerine indirileni onaylarlar. ALLAH’a karşı derin saygıya sahiptirler. ALLAH’ın ayetlerini az bir değere satmazlar. Onların ödülleri Rab’lerinin yanındadır. ALLAH hesabı çabuk görendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Gerçeği onaylayanlar! Başarmak için, güçlüklere karşı tek tek direnin, topluca direnin, birlik olun ve ALLAH’ı dinleyin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster