إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
İz hemmet taifetani minküm en tefşela vallahü veliyyühüma ve alellahi fel yetevekkelil mü’minun
Kelime
Anlamı
Kökü
إِذْ
o vakit
هَمَّتْ
yüz tutmuştu
طَائِفَتَانِ
iki takım
مِنْكُمْ
sizden
أَنْ
تَفْشَلَا
korkup bozulmaya
وَاللَّهُ
halbuki Allah
وَلِيُّهُمَا
kendilerinin dostu idi
وَعَلَى
اللَّهِ
Allah’a
فَلْيَتَوَكَّلِ
dayansınlar
الْمُؤْمِنُونَ
inananlar

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Hani içinizden iki bölük, korkup geri dönmek üzereydi, halbuki Allah, onların yardımcısıydı ve ancak Allah’a dayanmalı inananlar.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  İçinizden iki gurubun paniğe kapıldığını da Allah bilmekteydi. Halbuki Allah onlara yakındı. Mü’minler sadece Allah’a güvensinler.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler, yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O zaman sizden iki grup korkup bozulmaya yüz tutmuştu. Allâh onların Veliyy’i idi. İman edenler Allâh’a tevekkül etsinler (hakikatlerindeki El Vekiyl isminin gereğini yerine getireceğine iman etsinler).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Hani, Allah kendilerinin dostu olduğu halde sizden iki grup geri çekilmeyi düşünmüştü. Mü’minler yalnız Allah’a güvensinler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  O zaman sizden iki grup, neredeyse ’çözülüp geri çekilmek’ istemişti. Oysa Allah onların (Velisi) yardımcısıydı. Artık mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etmelidir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O zaman (Uhud savaşında ordunun sağ ve sol kanadını teşkil eden Seleme Oğulları ile Harise Oğullarından ibaret) içinizden iki birlik savaş korkusundan (münafık Ubeyy’in kaçışına bakarak) geri dönmeğe niyyetlenmişti. Halbuki onların yardımcısı Allah idi. Müminler yalnız Allah’a güvenip dayanmalıdır.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını da hatırla. Halbuki Allah onlara yakındı. Müminler yalnız Allah`a güven duymalıdır.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Sizden iki takim bozulup geri cekilmek uzere idi; oysa Allah onlarin dostu idi, inananlar yalniz Allah’a guvensinler.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ve hani sizden iki fırka korku ve endişe duyarak geri çekilmek istiyorlardı. Halbuki Allah onların dost ve yardımcısı idi, (bunu hatırlayarak geri çekilmekten vazgeçmişlerdi). Mü’minler ancak Allah’a güvenip dayansınlar.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O zaman (Uhud Gazvesinde)  içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Oysa Allah onların dostu ve yardımcısı idi. Artık, mü`minlere düşen, yalnız Allah`a dayanıp güvenmeleridir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hani sizden iki takım (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu. Hâlbuki Allah onların yardımcısı idi. Mü’minler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  O zaman içinizden iki bölük bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler, yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Sizden iki grup nerede ise bozguna uğradı. Oysa ALLAH onların Sahibiydi. Gerçeği onaylayanlar ALLAH’a güvensin.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  O zaman içinizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. İnananlar, yalnız Allah’a dayanıp güvensinler.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Hani sizden iki grupta yılgınlık ve çözülme emareleri belirmişti. Oysa onların dostu Allah’tı. Müminler, sırf Allah’a dayanmalıdırlar.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  O zaman sizden iki grup neredeyse ’çözülüp geri çekilmek’ istemişti. Oysa Tanrı onların (velisi) yardımcısıydı. Artık inançlılar yalnızca Tanrı’ya tevekkül etsinler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  O vakit içinizden iki grup zaaf göstermek üzereydi. Oysa Allah onların velisi idi. Mü’minler ancak Allah’a tevekkül etsinler!

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  O zaman içinizden iki zümre za’f göster (mek iste) mişdi. Halbuki onların yardımcısı Allahdı. Mü’minler ancak Allaha güvenib dayanmalıdır.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  O vakit içinizden iki tâife bozulmaya yüz tutmuştu; hâlbuki onların yardımcısı Allah`dır! O hâlde mü`minler artık, ancak Allah`a tevekkül etsinler!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  O zaman sizden iki takım bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki onların dostu Allah idi. Mü’minler yalnız Allah’a güvenip, dayansınlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  İçinizden iki grup bozulmuş ve savaşmayı bırakmışlardı. Hâlbuki Allah onların yardımcısı idi. İnananlar Allah’a güvenip dayansınlar.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Sizden iki grup, korkaklık göstererek bozgunluğa meyl etmişti. Allah, o ikisinin de (iki grubun da) dostudur ve artık mü’minler Allah’a tevekkül etsinler.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hani sizden iki takım çözülüp dağılmaya yüz tutmuş idi; oysa Allah onların velisi idi. İman edenler yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını (da); halbuki Allah onlara yakındı ve müminler yalnız Allah’a güven duymalıydılar:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  İçinizdeki iki grubun -Allah onların velisi olduğu halde- paniğe kapıldığını da (biliyordu). Artık mü`minler yalnız Allah`a güvenmeliler.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  O vakit ki, sizden iki zümre dağılmaya kastetmişti. Halbuki onların muhafızı Cenâb-ı Allah’tır. Ve mü’minler ancak Allah Teâlâ’ya tevekkül etmelidirler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  O zaman içinizden iki tâife bozulmaya yüz tutmuştu. Oysa Allah onların yardımcısı idi. Müminler yalnız Allah’a güvensinler.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Hani sizden iki takım, (paniğe kapılarak) çözülmeye yüz tutmuştu. Halbuki Allah onların yardımcısı idi. Müminler, yalnız Allah’a tevekkül etsinler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Hani sizden iki grupta yılgınlık ve çözülme emareleri belirmişti. Oysa onların dostu Allah’tı. Müminler, sırf Allah’a dayanmalıdırlar.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Ve hani sizden iki bölük, Allah da kendilerinin yardımcıları olduğu halde, korkarak geri çekilmeye yeltenmişlerdi. Halbuki müminlere düşen, yalnız Allah’a dayanıp güvenmeleridir.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Sizden iki takım, korkup bozulmaya yüz tutmuştu. Halbuki Allâh, kendilerinin dostu idi. İnananlar, Allah’a dayansınlar.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  İçinizden iki grup, Allah yardımcıları olmasına rağmen, az kalsın yılgınlık gösteriyorlardı. Müminler, Allah’a bağlansınlar!

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  O zaman sizden iki grup, neredeyse, ’çözülüp geri çekilmek’ istemişti. Oysa Allah onların (velisi) yardımcısıydı. Artık mü’minler, yalnızca Allah’a tevekkül etmelidirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Sizden iki takım, korku ile bozulmak üzereydi. Halbuki Allah onların Velî’siydi. Müminler yalnız Allah’a güvenip dayansınlar.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Remember two of your parties Meditated cowardice; but Allah was their protector, and in Allah should the faithful (Ever) put their trust.