1. Elif, lâm, mîm. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Allah, kendinden başka tanrı olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcıdır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Geçmişte vahyedilen vahiyleri tasdik eden bu ilâhî kelamı sana safha safha indiren O`dur. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine Tevrat`ı ve İncil`i de O indirmişti. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeye yarayan gerçeklik bilgisini de. Allah`ın âyetlerini inkâra şartlanmış olanlara gelince, onları acı bir azap beklemektedir; zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Geçmişte vahyedilen vahiyleri tasdik eden bu ilâhî kelamı sana safha safha indiren O`dur. Geçmişte insanlığa yol gösterici olarak yine Tevrat`ı ve İncil`i de O indirmişti. Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt etmeye yarayan gerçeklik bilgisini de. Allah`ın âyetlerini inkâra şartlanmış olanlara gelince, onları acı bir azap beklemektedir; zira Allah kudret sahibidir, kötülüğü cezalandırandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah`a gizli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rahimlerde size istediği şekli veren O`dur. O`ndan başka ilâh yoktur. O kudret ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sana kitabı indiren O`dur. Onun bazı âyetleri muhkem/anlamları tam bilinen olduğundan kitabın esasını teşkil ederler; diğerleri de müteşâbihtir/araştırılarak manaları bilinecek olan tabiat kanunlarıdır. Kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve onu açıklamak için ondaki müteşâbih âyetlerin peşine düşerler. Halbuki onun açıklamasını ancak Allah ve “ona inandık, hepsi Rabbimiz tarafındandır” diyen ilimde yüksek payeye erişenler bilir. Ancak akıl sahipleri düşünüp anlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi haktan bir daha saptırma ve bize rahmetini bağışla, gerçek lütuf sahibi sensin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Rabbimiz! Geleceğinde şüphe olmayan bir günde, insanları mutlaka toplayacak olan sensin. Allah, asla sözünden dönmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnkâr edenlere gelince, ne malları ne de çocukları Allah`a karşı onlara bir fayda sağlayacaktır. İşte onlar ateşin yakıtı olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. İnkârcıların yolu Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin tuttuğu yola benzer. Onlar bizim âyetlerimizi yalanladılar; Allah da kendilerini günahları yüzünden yakalayıverdi. Allah`ın cezası çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. “Yakında mağlup olacaksınız ve cehenneme sürüleceksiniz. Orası kalınacak ne kötü bir yerdir!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Savaşta/Bedir`de karşı karşıya gelen iki orduda sizin için bir işaret vardır. Ordunun biri Allah için savaşırken, diğeri O`nu inkâr ediyordu. Gözleriyle diğer tarafı kendilerinin iki misli gördüler. Ama Allah, dilediğini yardımıyla güçlendirir. Elbette bunda basiret/aydınlık sahipleri için bir ibret vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kadınlara, çocuklara, altın ve gümüş cinsinden birikmiş hazinelere, soylu atlara, sığırlara ve arazilere yönelik dünyevî zevkler insanoğlu için çekici kılınmıştır. Bütün bu zevkler bu dünya hayatında tadılabilir; ama mutlu son, Allah katında olanıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. “Size o dünyevî zevklerden daha hayırlı olan şeyleri haber vereyim mi? Takvâ sahipleri için Rableri katında, içinden ırmaklar akan, süreli kalacakları cennetler, tertemiz eşler ve Allah`ın hoşnutluğu vardır. Allah kullarını çok iyi görür.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Allah, “Ey Rabbimiz! Sana inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru” diyenlerin, zorluklara sabredenlerin ve sözlerini tutanların, Rablerine yürekten bağlı olanların, servetlerini Allah yolunda harcayanların ve seherlerde bütün kalpleriyle af dileyenlerin kalplerindeki her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Allah, “Ey Rabbimiz! Sana inanıyoruz, bizi affet, günahlarımızı bağışla ve bizi ateşin azabından koru” diyenlerin, zorluklara sabredenlerin ve sözlerini tutanların, Rablerine yürekten bağlı olanların, servetlerini Allah yolunda harcayanların ve seherlerde bütün kalpleriyle af dileyenlerin kalplerindeki her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Allah ile melekler, hak ve adaleti gözeten ilim sahipleri, O`ndan başka tanrı olmadığına şahittir. O`ndan başka tanrı yoktur, kudret ve hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Allah katında din İslâm`dır. Kitap verilenler, kendilerine ilim geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden ayrılığa düştüler. Allah`ın âyetlerini inkâr edenler bilmelidirler ki, Allah`ın hesabı çok çabuktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. “Siz kendinizi O`na teslim ettiniz mi?” Eğer O`na teslim olurlarsa muhakkak doğru yol üzerindedirler; ama yüz çevirirlerse unutma ki, senin görevin sadece mesajı iletmektir; zira Allah, kullarını çok iyi görmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah`ın âyetlerini inkâr edenlere, peygamberleri haksız yere öldürenlere ve adaleti emreden insanların canına kıyanlara gelince; onlara acıklı azabı bildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. İşte onlar, dünyada ve âhirette çabaları boşa giden kimselerdir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında hakem olmak için Allah`ın kitabına çağırılıyorlar da, sonra onlardan bir kısmı dönüp yüz çeviriyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onların bu tutumları, “Bize ateş, sadece sayılı günlerde dokunacaktır” demelerinin bir sonucudur. Dinlerinde uydurdukları yalanlar onları yanıltmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O halde, geleceğinde şüphe olmayan güne tanıklık etmeleri için hepsini bir araya topladığımız, her insana yaptıklarının karşılığının tamamen ödeneceği ve kimseye haksızlık yapılmayacağı zaman, onların hali ne olacak? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. “Ey mutlak egemenlik sahibi Allahım! Sen egemenliği dilediğine verirsin, dilediğinden alırsın; dilediğini yüceltirsin, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Doğrusu, senin her şeye gücün yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Gündüzü kısaltarak geceyi uzatır ve geceyi kısaltarak gündüzü uzatırsın. Ölüden diri ve diriden ölü çıkarırsın; dilediğine her türlü hesabın üstünde rızık bağışlarsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Müminler, müminleri bırakıp kâfirleri dost edinmesinler; çünkü kendinizi onlardan korumak için bu yola başvurmanız hariç, kim bunu yaparsa, Allah ile bütün bağını koparmış olur. Ancak Allah, kendisine karşı dikkatli olmanız konusunda sizi uyarıyor; çünkü dönüş Allah`adır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kalplerinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Zira O, göklerdeki ve yeryüzündeki her şeyi bilir; Allah`ın her şeye gücü yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Herkes, yaptığı iyilik ve kötülükleri karşısında hazır bulacağı günde, kötülükleriyle kendisi arasında uzun bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah kendisine karşı sizi sakındırıyor. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. “Eğer Allah`ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah çok bağışlayıcıdır; merhamet sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. “Allah`a ve Peygamber`e itaat ediniz.” Eğer yüz çevirirlerse, bilsinler ki Allah, kâfirleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Allah Âdem’e, Nûh’a, İbrahim ailesine ve nesline, İmran ailesine, âlemler, insanlar üzerinde seçkin bir yer verdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (33-34) Allah birbirinden gelme bir nesil olarak Âdem`i, Nûh`u, İbrâhim ailesi ile İmrân ailesini seçip âlemlere üstün kıldı. Allah işitendir, bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. “Ey Rabbim! Karnımdaki çocuğu hür/erkek bir insan olarak sırf sana adıyorum. Adağımı kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten ve bilen sensin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. “Ey Rabbim! Bir kız çocuğu doğurdum. Ona Meryem ismini verdim. Lanetlenmiş şeytana karşı onu ve soyunu korumanı diliyorum.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 37. “Ey Meryem! Bunlar sana nereden geliyor?” Meryem, “Bunlar Allah`tandır, Allah dilediğine hesapsız rızık bağışlar” diye cevap verirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 38. “Ey Rabbim! Tarafından bana hayırlı bir nesil bağışla; zira sen, her yakarışı duyarsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 39. “Allah sana, kendi katından bir sözün gerçekleştiğini doğrulayacak, efendi, iffetli, dürüst ve erdemli bir peygamber olacak olan Yahyâ`yı müjdeliyor.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 40. “İşte böyledir; Allah dilediğini yapar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 41. “Senin için alâmet, insanlara üç gün -işaretten başka- söz söylememendir. Ayrıca Rabbini çok an, sabah akşam tesbih et!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 42. O zaman melekler, “Ey Meryem!” dediler, “Allah seni seçti ve tertemiz kıldı; seni bütün dünya kadınlarının üstünde bir konuma çıkardı.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 43. “Ey Meryem! Rabbine huşû ile bağlan, secdeye kapan ve rükû edenlerle birlikte rükû et!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 44. Şimdi sana vahyettiğimiz şey, gayb haberlerindendir. Zira, hangisinin Meryem`in hâmisi olacağını kura ile belirlediklerinde sen onlarla birlikte değildin ve birbirleriyle çekişirlerken de yanlarında yoktun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 45. “Ey Meryem! Allah sana kendisinden bir kelimeyi müjdeliyor. Adı, Meryem oğlu Mesîh İsâ`dır; dünyada da, âhirette de itibarlı ve Allah`ın kendisine yakın kıldıklarındandır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 46. O, insanlarla hem beşikte iken, hem de yetişkin bir adam olarak konuşacak; dürüst ve erdemli kişilerden olacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 47. “İşte öyle, Allah dilediğini yaratır, bir şeyin olmasını istediğinde sadece ‘ol` der ve o şey hemen oluşmaya başlar.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 48. Allah ona okuma-yazmayı, hikmeti, Tevrat`ı ve İncil`i öğretecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 49. “Size Rabbinizden bir mucize getirdim; size çamurdan bir kuş sûreti yapar, ona üflerim ve Allah`ın izniyle o, kuş oluverir. Yine Allah`ın izniyle körü ve alacalıyı iyileştirir, ölüleri diriltirim. Ayrıca evlerinizde ne yiyip ne biriktirdiğinizi size haber veririm. Eğer inanan kimselerseniz bunda sizin için bir mesaj vardır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 50. “Benden önce gelen Tevrat`ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim. Size Rabbinizden bir âyet getirdim. O halde Allah`tan sakının, bana da itaat edin.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 51. “Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse O`na kulluk edin. Bu doğru bir yoldur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 52. İsâ, onların hakikati inkâr ettiklerinin farkına varınca, “Allah yolunda bana yardımcı olacaklar kimlerdir?” diye sordu. Havârîler, “Biz, Allah yolunun yardımcılarıyız; Allah`a inandık, şâhit ol ki biz Müslümanlarız” cevabını verdiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 53. “Ey Rabbimiz! İndirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi şâhitlerden yaz” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 54. İnanmayanlar İsâ`ya tuzak kurdular; ama Allah onların tuzaklarını boşa çıkardı. Çünkü Allah, tuzak kuranların tümünün üstündedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 55. “Ey İsâ! Seni vefat ettireceğim, seni katıma yükselteceğim, seni inkâr edenlerden arındıracağım ve sana uyanları kıyamete kadar kâfirlerden üstün kılacağım. Sonra dönüşünüz bana olacak. İşte o zaman, ayrılığa düştüğünüz şeyler hakkında aranızda ben hükmedeceğim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 56. Kâfirlere gelince, onlara bu dünyada da, âhirette de şiddetli bir azap çektireceğim ve onlar için yardım edecek kimse de yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 57. İman edip yararlı işler yapanlara Allah ödüllerini tam olarak verecektir. Allah, zâlimleri sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 58. Bu bildirdiklerimizi, sana âyetlerden ve hikmet dolu Kur`ân`dan okuyoruz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 59. Allah katında İsâ`nın durumu, Âdem`in durumu gibidir. Allah Âdem`i topraktan yarattı; sonra ona, “ol” dedi ve o da oluşmaya başladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 60. Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 61. “Geliniz, oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım, sonra da lanetleşelim; Allah`ın lanetinin yalancılara olmasını dileyelim.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 62. İşte bu, elbette en doğru haberin beyanıdır ve Allah`tan başka bir tanrı yoktur. Muhakkak ki, Allah çok güçlüdür; hikmet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 63. Eğer haktan yüz çevirirlerse, şüphesiz ki Allah bozguncuları çok iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 64. “Şâhit olun, biz Müslümanlarız.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 65. Ey kitap ehli! İbrâhim hakkında niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Tevrat ve İncil, kesinlikle ondan sonra indirildi. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 66. İşte siz böyle kimselersiniz! Haydi bilginiz olan şeyler hakkında tartıştınız; fakat bilgi sahibi olmadığınız konuda niçin tartışıyorsunuz? Halbuki Allah her şeyi bilir, ama siz bilemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 67. İbrâhim, ne bir Yahûdi, ne de bir Hıristiyan idi; ama kendini Allah`a teslim ederek her türlü bâtıldan yüz çevirmiş bir Müslümandı. Müşriklerden de değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 68. Muhakkak ki İbrâhim`e en yakın olanlar, ona uyanlar ile şu Peygamber ve müminlerdir. Allah ise iman edenlerin dostu ve koruyucusudur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 69. Kitap ehlinin bir kısmı sizi saptırmak istedi; oysa onlar ancak kendilerini saptırırlar da bunun farkına varamazlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 70. Ey kitap ehli! Bizzat kendinizin şâhit olduğunuz Allah`ın mesajlarını niçin inkâr edersiniz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 71. Ey kitap ehli! Niçin hak ile bâtılı karıştırıyor ve bile bile hakkı gizliyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 72. “Müminlere indirilmiş olana sabahleyin inanıp akşamleyin inkâr edin. Belki onlar da dinlerinden dönerler.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 73. “Lütuf Allah`ın kudretindedir, onu dilediğine verir. Allah`ın lütfu geniştir. O her şeyi bilendir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 74. “Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah üstün lütuf sahibidir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 75. Kitap ehlinden öylesi vardır ki, ona yüklerle emanet bıraksan onu sana öder. Onlardan öylesi de vardır ki ona bir dinar versen, devamlı olarak başına dikilmedikçe onu sana ödemez. Onlar, “Cahillere karşı bize bir sorumluluk yoktur” dedikleri için böyle yapıyorlar ve Allah`a karşı bile bile yalan söylüyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 76. Hayır, gerçek onların dediği gibi değil; her kim sözünü yerine getirir ve kötülükten sakınırsa, bilsin ki Allah sakınanları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 77. Allah`a karşı taahhütlerini ve yeminlerini ufak bir kazanç karşılığında değiştirenler var ya, onlar âhiretin nimetlerinden asla nasiplenmeyeceklerdir; Allah kıyamet günü ne onlarla konuşacak, ne yüzlerine bakacak/ilgilenecek, ne de onları günahlarından arındıracaktır; onları acıklı bir azap beklemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 78. Onlardan bir grup var ki, kitapta olmayan bir şeyi siz kitaptan sanasınız diye, dilleriyle kitabı çarpıtırlar ve Allah`tan olmadığı halde, “Bu, Allah katındandır!” derler, böylece bile bile Allah hakkında yalanlar uydururlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 79. Allah`ın kendisine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiği bir kimsenin, insanlara “Allah`ı bırakıp bana kul olun!” demesi mümkün değildir. Aksine “İlâhî kelâmın bilgisini öğreterek ve onu derinlemesine inceleyerek Allah adamları olun” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 80. O, melekleri ve peygamberleri tanrı edinmenizi emretmez. Zaten, kendinizi Allah`a teslim ettikten sonra, hiç sizi hakikati inkâra davet eder mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 81. Allah, peygamberlerden şöyle söz almış ve “Bakın size kitap ve hikmet verdim, şimdi yanınızda bulunanı doğrulayıcı bir peygamber geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz. Bunu kabul ettiniz mi? Bu hususta ağır ahdimi üzerinize aldınız mı?” demişti. Onlar da, “Kabul ettik” dediler. “O halde tanık olunuz, ben de sizinle beraber tanık olanlardanım” dedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 82. Artık kim bundan sonra dönerse işte onlar fâsıklardır/yoldan çıkanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 83. Onlar Allah`ın dininden başkasını mı arıyorlar? Oysa göklerdeki ve yerdekilerin hepsi, ister istemez O`na teslim olmuştur ve O`na döndürüleceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 84. “Biz Allah`a, bize indirilene, İbrâhim`e, İsmail`e, İshak`a, Yakûb`a ve onun neslinden gelenlere indirilene, Rabbleri tarafından Mûsâ`ya, İsâ`ya ve diğer bütün peygamberlere bahşedilenlere inanırız, onlar arasında hiçbir ayırım yapmayız. Kendimizi Allah`a teslim ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 85. Kim İslâm`dan başka bir din ararsa, bu kendisinden asla kabul edilmeyecek ve o, âhirette kaybedenlerden olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 86. İman edip Peygamberin hak olduğuna şâhit olduktan ve hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra hakikati inkâr etmeyi seçen bir halkı, Allah nasıl doğru yola ulaştırır? Allah, böyle zâlimler topluluğunu doğru yola iletmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 87. İşte onların cezası, Allah`ın, meleklerin ve bütün insanlığın lanetine uğramalarıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 88. Onlar bu halde kalacaklar; ne azapları hafifletilecek ne de onlara bir mühlet tanınacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 89. Ancak, daha sonra tövbe edip kendilerini düzeltenler hariç tutulacaktır; zira Allah çok affedicidir; merhamet sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 90. İnandıktan sonra hakikati inkâra sapıp inkârcılıkta daha da ileri gidenlerin tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte onlar sapıkların ta kendileridirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 91. Gerçekten inkâr edip kâfir olarak ölenler var ya, dünya dolusu altın verecek olsa dahi, onların hiçbirinden fidye kabul edilmeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır, hiç yardımcıları da olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 92. Sevdiğiniz şeylerden başkaları için harcamadıkça iyiye ulaşamazsınız; her ne harcarsanız şüphesiz Allah ondan tamamıyla haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 93. “Eğer söylediklerinizde samimi iseniz Tevrat`ı getirin de okuyun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 94. Artık bundan sonra her kim Allah hakkında yalan uydurursa işte onlar zâlimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 95. “Allah doğruyu söylemektedir. O halde, bâtıl olan her şeyden yüz çeviren ve Allah`ın yanı sıra hiçbir şeye ilâhlık yakıştırmayan İbrâhim`in inanç sistemine uyun.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 96. Şüphesiz, âlemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk mabet, ev Mekke`dekidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 97. Orada apaçık işaretler vardır ve İbrâhim`in makamı oradadır. Oraya giren güvende olur. Oraya gitmeye gücü yetenlerin Beyt`i haccetmesi, Allah`ın insanlar üzerinde bir hakkıdır. Hakikati inkâr edenlere gelince, bilsinler ki Allah, yarattığı âlemlerden bağımsızdır; her bakımdan kendine yeterlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 98. “Ey kitap ehli! Allah, yaptığınız her şeye şâhit iken niçin O`nun âyetlerini inkâr ediyorsunuz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 99. “Ey kitap ehli! Gerçeği görüp bildiğiniz halde, Allah`ın yolunu niçin eğri göstermeye yeltenerek inananları Allah yolundan çevirmeye çalışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 100. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir gruba uyarsanız, imanınızdan sonra sizi yeniden inkârcılığa sevk ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 101. Size Allah`ın âyetleri okunurken, üstelik Allah`ın Peygamberi de aranızda iken nasıl inkâra saparsınız? Her kim Allah`a bağlanırsa, kesinlikle doğru yola iletilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 102. Ey iman edenler! Allah`a karşı sorumluluğunuzun hakkıyla bilincinde olunuz ve ancak Müslümanlar olarak can veriniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 103. Topluca Allah`ın ipine sımsıkı sarılınız, ayrılığa düşmeyiniz, Allah`ın size olan nimetini hatırlayınız; hani birbirinize düşmandınız da, O kalplerinizi kaynaştırdı ve O`nun lütfu ile kardeş oldunuz. Ateşli bir çukurun kenarındayken, ondan sizi O kurtardı. İşte Allah, âyetlerini size böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 104. Sizden hayra çağıran, iyiliği emredip kötülüğü meneden bir grup bulunsun. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 105. Hakikatin bütün kanıtları kendilerine geldikten sonra ihtilafa düşüp parçalananlar gibi olmayınız. İşte bunlar için feci bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 106. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri kararanlara, “İnanmanızdan sonra inkâr mı ettiniz? O halde inkâr etmenize karşılık azabı tadınız!” denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 107. Yüzleri ağaranlar ise Allah`ın rahmeti içindedirler. Orada uzun süreli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 108. İşte bunlar Allah`ın, sana hak olarak okuduğumuz âyetleridir. Allah hiçbir kimseye haksızlık etmek istemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 109. Göklerde ve yerde ne varsa Allah`ındır. Bütün işler Allah`a döndürülür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 110. Siz insanlığın iyiliği için yetiştirilmiş hayırlı bir topluluksunuz. İyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız ve Allah`a inanırsınız. Eğer kitap ehli de inansaydı, elbette bu, kendileri için çok iyi olurdu. İçlerinden iman edenler var, fakat çoğu yoldan çıkmışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 111. Yoldan çıkan kitap ehli, size incitmekten başka bir zarar veremezler. Sizinle savaşa girecek olsalar, size arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra kendilerine yardım da edilmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 112. Onlar Allah`a ve insanlara karşı taahhütlerine bağlanmadıkları sürece, nerede bulunurlarsa bulunsunlar zillete düçar olurlar; çünkü Allah`ın gazabına uğramış ve aşağılanmaya mahkûm edilmişlerdir. Bütün bunlar başlarına geldi; çünkü Allah`ın âyetlerini inkâr etmekte ve peygamberleri haksız yere öldürmekte ısrar ettiler. Bütün bunlar gerçekleşti; çünkü Allah`a isyanda bulundular ve hakkın sınırlarını inatla ihlal ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 113. Kitap ehlinin hepsi aynı değildir. Onların arasında, gece boyunca Allah`ın âyetlerini okuyan ve secdeye kapanan dosdoğru insanlar da vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 114. Onlar, Allah`a ve âhiret gününe inanırlar; doğru olanı emreder, eğri olandan alıkoyarlar ve hayırlı işlerde birbirleriyle yarışırlar. İşte bunlar erdemli insanlardandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 115. Onların yaptığı hiçbir iyilik karşılıksız bırakılmayacaktır; çünkü Allah, takvâ sahiplerini iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 116. İnkâr edenlere gelince, onların malları da evlatları da Allah`ın azabından korunmak için kendilerine hiçbir fayda sağlamayacaktır. İşte onlar cehennemliklerdir; onlar orada uzun süreli kalacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 117. Onların bu dünya hayatında yapmakta oldukları harcamaların durumu, kendi kendilerine zulmeden bir halkın ekinlerine musallat olan ve onu mahveden dondurucu bir rüzgâra benzer. Onlara haksızlık yapan Allah değildir, fakat onlar kendi kendilerine haksızlık yapıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 118. Ey iman edenler! Sizden olmayan kişileri sırdaş edinmeyiniz. Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden gelen hiçbir çabayı esirgemezler ve sizi sıkıntıda görmekten hoşlanırlar. Şiddetli öfke ağızlarından taşmaktadır; kalplerinde sakladıkları ise daha da kötüdür. Aklınızı kullanırsanız, size âyetleri açıkladık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 119. “Öfkenizle kahrolun!” Allah, sinelerdekini hakkıyla bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 120. Eğer bir iyilikle karşılaşırsanız bu onları üzer; başınıza bir kötülük gelince de memnun olurlar. Ama eğer zorluklara karşı sabreder ve samimi davranırsanız, ruh olgunluğu gösterirseniz, onların hileleri size hiçbir zaman zarar veremez. Zira Allah onların bütün yaptıklarını kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 121. Hatırla o günü, ey Peygamber, inananları savaş düzenine sokmak için sabah erkenden evinden çıkmıştın. Allah her şeyi işitendir; her şeyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 122. İçinizden iki grubun paniğe kapıldığını da hatırla. Halbuki Allah onlara yakındı. Müminler yalnız Allah`a güven duymalıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 123. Andolsun, sizler güçsüz olduğunuz halde, Allah size Bedir`de yardım etmişti. Öyleyse Allah`tan sakının ki, O`na şükretmiş olasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 124. “Rabbinizin gönderilmiş üçbin melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 125. Hayır! Ama eğer sıkıntıya göğüs gerer ve Allah`tan sakınırsanız, düşman aniden size saldırdığında, Rabbiniz akın akın gelen beş bin melekle size yardım edecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 126. Allah bunu, size sadece bir müjde olsun ve böylece kalpleriniz onunla rahatlasın diye yaptı. Zafer, yalnızca mutlak güç ve hikmet sahibi Allah katındandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 127. Allah, kâfirlerden bir kısmının kökünü kessin veya onları perişan etsin de, arzularına ulaşamadan hayal kırıklığı içinde dönüp gitsinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 128. Senin bu hususta yapacağın bir şey yok. Allah onları ya bağışlayacak, yahut cezalandıracaktır; çünkü onlar gerçekten zâlimlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 129. Oysa göklerde ve yeryüzünde olan her şey Allah`ındır. O, dilediğini affeder, dilediğini cezalandırır. Allah affedicidir; merhametlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 130. Ey iman edenler! Faizi kat kat arttırarak yemeyiniz. Allah`tan sakınınız ki kurtuluşa eresiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 131. Kâfirler için hazırlanan ateşten sakınınız! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 132. Allah`a ve Peygamber`ine itaat ediniz ki rahmete kavuşturulasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 133. Rabbinizin affına mazhar olmak ve sakınanlar için hazırlanan gökler ve yer kadar geniş bir cennete ulaşmak için birbirinizle yarışınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 134. Muttakîler hem bolluk hem de darlık anlarında infak ederler; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah iyilik edenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 135. Onlar, utanç verici bir iş yaptıkları veya kendi kendilerine haksızlık ettikleri zaman Allah`ı anar ve günahlarının affı için yalvarırlar. Zaten günahları Allah`tan başka kim affedebilir? Bunlar yaptıkları fenalık üzerinde bile bile ısrar etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 136. Bunların görecekleri karşılık, Rabblerinden bağışlanma ve altından ırmaklar akan cennetlerdir. Onlar orada süreli kalırlar. Hayırlı iş yapanlar için bu ne güzel bir ödüldür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 137. Sizden önce nice milletlerin çöküş olguları gelip geçti. Öyleyse yeryüzünde dolaşınız ve inkâr edenlerin sonunun ne olduğunu görünüz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 138. Bu, bütün insanlara açık bir ders ve takvâ sahipleri için bir rehber ve bir öğüttür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 139. Gevşeklik göstermeyiniz; üzüntüye kapılmayınız. Eğer gerçekten inanıyorsanız, mutlaka siz en üstün olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 140. Eğer başınıza bir bela gelirse biliniz ki benzer bir belaya başka insanlar da uğramıştır; zira böyle iyi ve kötü günleri insanlara sırayla paylaştırırız. Bu, Allah`ın iman edenleri seçip ayırması ve aranızdan hakikate şâhitlik yapanları seçmesi içindir; çünkü Allah, zâlimleri asla sevmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 141. Bir de Allah, iman edenleri her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırmak ve inkârcıları helâk etmek ister. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 142. Yoksa Allah, içinizden cihad edenleri belli etmeden, sabredenleri ortaya çıkarmadan, cennete gireceğinizi mi sandınız? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 143. Andolsun ki siz ölümle yüz yüze gelmeden önce, onu temenni ederdiniz. İşte şimdi onu kendi gözlerinizle görmektesiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 144. Muhammed sadece bir peygamberdir; ondan önce de peygamberler gelip geçti. Öyleyse, o ölür yahut öldürülürse, topuklarınız üzerinde gerisin geri mi döneceksiniz? Kim topukları üzere geri dönerse Allah`a zarar veremez; fakat şükredenlerin ödülünü Allah verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 145. Hiç kimse, tayin edilmiş belli bir vadeden önce, Allah`ın izni olmadan ölmez. Kim bu dünyanın nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz; kim de âhiretin nimetlerini arzularsa kendisine ondan vereceğiz ve şükredenleri ödüllendireceğiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 146. Nice peygamberler vardır ki, Allah`ın pek çok sevgili kulu onlarla birlikte savaşmışlar, Allah yolunda başlarına gelenden zerre kadar yılmamış, gevşememiş, boyun eğmemişlerdir. Allah sabredenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 147. “Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla; ayaklarımızı sabit kıl; kâfirler topluluğuna karşı bizi muzaffer kıl!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 148. Allah da onlara dünya nimetini, âhiret sevabının güzelliğini verdi. Allah iyi davrananları sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 149. Ey iman edenler! Kâfirlere itaat ederseniz sizi topuklarınızın üzerinde gerisin geri döndürürler ve kaybedenlerden olursunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 150. Hayır, sizin mevlânız Allah`tır ve O, yardımcıların en iyisidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 151. Allah`ın, hakkında hiçbir delil indirmediği şeyleri O`na ortak koşmaları sebebiyle, kâfirlerin kalplerine yakında korku salacağız. Gidecekleri yer de ateştir. Zâlimlerin varacağı yer ne kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 152. Allah, elbette size verdiği sözü tuttu. O`nun izniyle düşmanlarınızı yok etmek üzereydiniz; ne var ki Allah size arzuladığınız zaferi gösterdikten sonra gevşediniz, peygamberden gelen emre aykırı davrandınız ve itaatsizlik ettiniz. Aranızda sadece bu dünyaya ilgi duyan kimseler olduğu gibi, âhirete gönül verenler de mevcuttu. Bunun üzerine Allah, sizi sınamak için düşmanları yenmenize mani oldu. Ama Allah günahlarınızı bağışladı; zira Allah`ın inananlara lütfu sınırsızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 153. O vakit siz, uzaklaşıyor ve kimseye bakmıyordunuz. Peygamber arkanızdan sizi çağırıyordu. Bunun üzerine Allah size, gam üstüne gam verdi ki, kaybettiğinize ve uğradığınız felâkete esef etmeyesiniz. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 154. “Evlerinizde de kalmış olsaydınız, içinizden ölümü takdir edilmiş olanlar, devrilecekleri/öldürülecekleri yere mutlaka çıkıp giderlerdi.” Bu başınıza gelenlerin hepsi, Allah`ın göğüslerinizde barındırdığınız her şeyi sınaması ve kalplerinizin içini her türlü boş ve yararsız şeylerden arındırması içindir. Zira Allah, insanların sinelerindeki her şeyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 155. Uhud`da iki ordunun karşılaştığı gün, sizi bırakıp gidenleri, sırf işledikleri bazı hatalar yüzünden şeytan tökezletti. Yine de Allah onları affetti. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, yumuşak davranandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 156. Ey iman edenler! Sakın sefere veya savaşa çıktıktan sonra kardeşleri hakkında, “Bunlar bizim yanımızda kalsalardı ölmezler veya öldürülmezlerdi” diyen kâfirler gibi olmayınız. Allah bunu onların içine yürek yarası yaptı. Allah yaşatır ve öldürür; Allah, bütün yaptıklarınızı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 157. Allah yolunda öldürülür veya ölürseniz, şunu biliniz ki, Allah`ın affı ve rahmeti, onların topladıkları bütün şeylerden daha değerlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 158. Çünkü ölseniz de öldürülseniz de Allah`ın huzurunda toplanacaksınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 159. O zaman Allah`tan bir rahmet olarak onlara yumuşak davrandın! Şâyet sen, kaba ve katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz, etrafından ayrılıp giderlerdi. Öyleyse onları affet; bağışlanmaları için dua et; iş hakkında onlara danış. Kararını verdiğin zaman da artık Allah`a dayanıp güven. Çünkü Allah kendisine dayanıp güvenenleri sever. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 160. Allah size yardım ederse, hiç kimse sizi yenemez; ama ya O sizi terk ederse, O`ndan başka kim size yardım edebilir? O halde müminler Allah`a güvensinler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 161. Bir peygamberin hıyanet etmesi olacak şey değildir. Kim emanete hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese, asla haksızlığa uğratılmaksızın, kazandığı tastamam verilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 162. Öyleyse, Allah`ın rızasını kazanmak isteyen kişi ile Allah`ın lanetine uğramış ve varış yeri cehennem olan kişi bir midir? Ne kötü bir duraktır o! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 163. Onlar Allah katında farklı derecelere sahiptirler; zira Allah, yaptıkları her şeyi görür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 164. Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah`ın âyetlerini okuyan, onları arındırıp kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık sapıklık içindeydiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 165. “O sizin eserinizdir. Kuşkusuz Allah, dilediği her şeyi yapmaya kadirdir.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 166. İki ordunun karşılaştığı gün başınıza gelenler Allah`ın izniyle gerçekleşti. Bu, Allah`ın gerçek müminleri belirlemesi içindi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 167. Bu savaş, yine münâfıkları ve kendilerine, “Geliniz, Allah yolunda savaşınız yahut müdafaa ediniz” denildiğinde, “Eğer savaşmayı bilseydik elbette arkanızdan gelirdik” diye cevap verenleri ortaya çıkarması içindi. Onlar o gün kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söyleyerek, imandan çok inkâra yaklaştılar. Halbuki Allah, gizlemeye çalıştıklarını çok iyi bilmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 168. Evlerinde oturup da kardeşleri hakkında “Bize uysalardı öldürülmezlerdi” diyenlere, “Eğer doğru sözlü insanlar iseniz canlarınızı ölümden kurtarınız bakalım” de! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 169. Ve Allah yolunda öldürülenleri ölü saymayın! Aksine onlar diridirler; rızıkları Allah katındadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 170. Allah`ın kendi ihsanından vereceğiyle mutlu olarak arkalarından gelecek ve henüz kendilerine katılmamış olan şehit kardeşlerine de hiçbir keder ve korku bulunmayacağı müjdesinin sevincini duyacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 171. Onlar Allah`tan gelecek olan nimet ve keremin, Allah`ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesinin sevinci içinde olacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 172. Yara aldıktan sonra yine Allah`ın ve Peygamber`in çağrısına uyanlar, özellikle bunların içinden iyilik yapanlar ve takvâ sahibi olanlar için pek büyük ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 173. Bir kısım insanlar, müminlere, “Düşmanlarınız size karşı asker topladılar, sakının onlardan!” dediklerinde bu, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!” dediler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 174. Bunun üzerine, kendilerine hiçbir fenalık dokunmadan, Allah`ın nimet ve keremiyle geri geldiler. Böylece Allah`ın rızasına uymuş oldular. Allah, büyük kerem sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 175. İşte o şeytan, ancak kendi dostlarını korkutur. Şu halde, eğer iman etmiş kimseler iseniz onlardan korkmayınız, benden korkunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 176. İnkârda yarışanlar sana kaygı vermesin. Çünkü onlar Allah`a hiçbir zarar veremezler. Allah onlara, inkarda yarıştıklarından dolayı âhiretten yana bir nasip vermek istemiyor. Onlar için çok büyük bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 177. Şüphesiz, iman karşılığında inkârı satın alanlar hiçbir sûrette Allah`a zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 178. Kâfirler sanmasınlar ki kendilerine mühlet vermemiz onların hayrınadır; onlara mühlet vermemiz günahlarını arttırmaları içindir. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 179. Allah, müminleri içinde bulunduğunuz halde bırakacak değildir. O, iyi ile kötüyü ayıracaktır. Allah, size gaybı bildirecek değildir. Fakat Allah, peygamberlerinden dilediğini seçer. O halde Allah ve peygamberlerine inanınız. Eğer inanır ve sakınırsanız size büyük ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 180. Allah`ın, lütfundan kendilerine verdiklerini infak etmekte cimrilik gösterenler sanmasınlar ki o, kendileri için hayırdır; tersine bu onlar için şerdir. Cimrilik ettikleri şey, kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah`ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 181. Gerçekten, “Allah fakir, biz ise zenginiz” diyenlerin sözünü andolsun ki Allah işitmiştir. Onların dediklerini, haksız yere peygamberleri öldürmeleriyle birlikte yazacağız ve diyeceğiz ki, “Tadın o yakıcı azabı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 182. “Bu, dünyada iken kendi ellerinizle yapmış olduğunuzun karşılığıdır. Yoksa Allah, kullarına zulmetmez.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 183. “Benden evvel nice peygamberler en açık deliller ile ve sizin söylediklerinizle geldiler. Eğer doğru insanlar iseniz, niçin onları öldürdünüz?” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 184. Eğer seni yalancılıkla itham ettilerse gerçekten, senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice peygamberler de yalancılıkla itham edildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 185. Her can ölümü tadacaktır. Ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konursa o, gerçekten kurtuluşa ermiştir. Zira bu dünya hayatı, aldatıcı bir zevkten başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 186. Andolsun ki, mallarınızla ve canlarınızla imtihan edileceksiniz; sizden önce kendilerine kitap verilenlerden ve müşriklerden birçok üzücü söz işiteceksiniz. Eğer sabreder ve sakınırsanız biliniz ki bu, azimle sarılınacak bir iştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 187. “Onu insanlara açıklayınız ve hiçbir şey gizlemeyiniz.” Onlar ise bunu kulak ardı ettiler, onu küçük bir kazançla değiştirdiler. Yaptıkları alış veriş ne kadar kötüdür! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 188. Sanma ki bu şekilde başardıklarıyla övünen ve yapmadıklarıyla övülmekten hoşlananlar azaptan kurtulabilecekler. Onlar için elem verici bir azap vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 189. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah`ındır. Allah`ın gücü her şeye yeter. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 190. Göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde aklı selim sahipleri için gerçekten alınacak dersler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 191. “Ey Rabbimiz! Sen bunu, boşuna yaratmadın; seni noksan sıfatlardan uzak tutarız. Bizi cehennem azabından koru!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 192. “Ey Rabbimiz! Doğrusu sen, kimi cehenneme koyarsan, artık onu rüsvâ etmişsindir. Zâlimlerin hiç yardımcıları yoktur.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 193. “Ey Rabbimiz! Gerçek şu ki biz, ‘Rabbinize inanın!` diye imana çağıran bir davetçiyi işittik, hemen iman ettik. Artık bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, ruhumuzu iyilerle beraber al!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 194. “Ey Rabbimiz! Bize, peygamberlerin vasıtasıyla vaad ettiklerini de ikram et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vaadinden caymazsın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 195. “Birbirinizden olduğunuz için erkek olsun, kadın olsun benim yolumda çaba gösterenlerden hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Onlar ki, hicret ettiler, yurtlarından çıkarıldılar, benim yolumda eziyete uğradılar, çarpıştılar ve öldürüldüler, and olsun, ben de onların kötülüklerini örteceğim ve onları içinden ırmaklar akan cennetlere koyacağım. Bu ödül Allah tarafındandır. Zira ödüllerin en güzeli, Allah katından olanıdır.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 196. İnkâr edenlerin diyar diyar gezmeleri seni aldatmasın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 197. O, gelip geçici bir tatminden ibarettir; ama sonunda varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir meskendir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 198. Fakat Rabblerine karşı sorumluluklarının bilincinde olanlar, içinden ırmaklar akan ve içlerinde uzun süre kalacakları cennetlere kavuşacaklardır. Allah`tan ne güzel bir karşılama! Allah katında olan, gerçek erdem sahipleri için en hayırlı olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 199. Kitap ehlinden öyleleri vardır ki, Allah`a, hem size indirilene, hem de kendilerine indirilene tam bir samimiyetle ve Allah`a boyun eğerek iman ederler. Allah`ın âyetlerini az bir kazanç için satmazlar. Onların ödülü Rabbleri katındadır; çünkü Allah hesabı çabuk olandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 200. Ey iman edenler! Sabrediniz ve birbirinizle sabırda yarışınız, ülkeyi korumada daima uyanık olunuz ve Allah`a karşı gelmekten sakınınız ki zafere ulaşasınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster